Založ si blog

Výbor z díla I (Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi)

Recenzie:

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Základné otázky analytickej psychológie a psychoterapie v praxi. Kniha obsahuje Jungove texty: Zásadné aspekty praktickej psychoterapie; Ciele psychoterapie; Psychoterapia svetový názor; Psychoterapia v prítomnosti; Základné otázky psychoterapie; Terapeutická hodnota abreakcie; Praktická použiteľnosť analýzy sna; Všeobecné hľadiská psychológie sna; O podstate snov; Všeobecné pojednanie k teórii komplexu; Všeobecný popis typov; Schizofrénia.

Top difficult reading – Čo táto kniha dala aj nedala Dušanovi, v čom mu pomohla aj nepomohla a kam ho nasmerovala a nenasmerovala?

Kniha má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé a vziazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné a slobodné prežitky pravdy. Kniha Dušana dosť často trápila, strácal sa v nej, bola tak ťažká na čítanie a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal, či dokonca ju nedočítal. Kniha bola tak ťažká na čítanie.

Lexikon:

Fenomenologia – vytváranie abstrakcií vo vedomí

Abstrakcia – idea, myšlienka

Infaltívnosť – sprostosť, nevzdelanosť

Archetypicky charakter – symbolické obrazy z ktorých sa vytvoril ľudský duch

Praobrazy – prapôvodné predstavy primitívneho ducha, kolektívne predstavy

Anima –  bájná bytosť

Adlerovská psychológia – psychológia neúspešného človeka s infaltívnou potrebou uplatniť sa, teória moci

Freudovská psychológia – psychológia úspešného človeka so zjavnou psychológiou slasti, teória priania, sexuálna teória

Indikácia – stav liečebného postupu, signalizácia sledovaného stavu

Asociácie – spojovacia, združenia

Disociácie – rozštiepenia, rozklad

Temperament – povaha

Podnet – činnosť, konanie, pohnútka

Religiozny – náboženský

Kontinuita – súvislosť

Kolektívne nevedomie – neVedomé, obecne ľudské duševné fungovanie

Neuróza – chorobne narušená psyché

Psyché – duša, anima

Psychoterapia – liečba duše

Bytostné ja – Bytie, je také, aké je, je, také, aké má byť

Somatický –  telesný

Sadomasochizmus – sexuálna úchylka, trýznenie seba a druhých

Psychosomatický – psychicky ovplyvňujúci fyziologický proces, alebo jav

Empirický – skúsený

Premisa – predpoklad, časť úsudku

Sublimácia – premena

SuperEgo – osobná neuróza, nábeh na schizofréniu

Schizofrénické typy –  astenický napätý typ a konfliktných typ

Neurotické typy –  neprispôsobený typ na osobnú slabosť, individium, ktorý sa nemôže, alebo nechce prispôsobiť

Archetypy – psychické postavy, typycké historické, prahistorické postavy s motívmi

Motívy – povesti, rozprávky, mýty, náboženstvá vystupujúce v snoch, fantáziach, víziách a bludných predstavách

Abreakcia –  dramatické zopakovanie traumatickeho momentu, emocialnej rekapitulácie v bdelom stave za účelom jej vybitia.

Prenos – vzťah pacienta s doktorom

Raport – komuniké s doktorom

Analýza snov – odhalenie a uvedomenie doposiaľ nevedomých obsahov, nevedomej etiológie, ktoré pokladáme za dôležité pre objasnenie, či liečbu neurózy.

Eiológia – náuka o príčinách javov, chorôb

Iniciálny – začiatočný

Asimilacia – spodobnovenie

Liečenie neuróz – asimilacia nevedomých obsahov do bedomia

Heuristické pravidlo pri výklade sna – otázka: aký vedomý postoj sen kompenzuje?

Sny – dojmy, myšlienky nálady z predošlého dňa, vonkajší náhodný zážitok, zbytok psychického obsahu

Sen – spontánne sebazobrazenie aktuálneho stavu nevedomia v symbolickej forme, symbolické zobrazenie neVedomé ho obsahu

Reč sna – myšlienky, úsudky, smernice a tendencie, ktoré boli neVedomé, pretože sme ich vytesnili, či nevedeli o nich

Freudová škola – všetky predlhé predmety vo sne sú falické symboly a všetky guľaté alebo duté predmety vo sne sú ženské symboly

Jungová škola – kauzálne a finalné hľadisko snov

Kauzálne hľadisko snov – zredukovanie zjavné ho obsahu snu na určité základné tendencie a myšlienky

Finálne hľadisko snov – zameranie na cieľ, zmysel pre účel

Kauzálný – príčinný

Kompenzačná funkcia snu – nevedomie pripuje k vedomou všetky prvky, ktoré deň predtým zostali pod prahom vedomia, buď boli vytesnené, alebo slabé na to, aby dosiahli bedomia

Prospektívná funkcia snu – budúca vedomá činnosť, predbežné cvičenie, navrhnutý plán

Imago –  vyvynutý a pohlavne dospelý

Libido – pohlavná túžba, pud

Významné sny – veľké sny, opakujúce sa, zapamätajúce sa, sny z objektívneho pohľadu, prasny

Nevyznámné sny – malé sny, ojedinelé, zabúdajú sa, sny zo subjektívneho pohľadu, novoveké sny

Archetyp – prasymbol, pravzor

Komplex – súbor pocitov ovplyvňujúcich správanie človeka

Autonómny – nezávislí, samostatný

Hystéria – neuroza prejavujúca sa prudkými plovedomími citovými reakciami, psychóza, kolísanie nálad

Formula – princíp, pravidlo, vzorec, ponaučenie

Introvert – človek uzatvárajúci sa do seba

Extrovert – človek prístupný vonkajším podnetom

Introvertný typ – zameraný na subjekt, objekt ho nezaujíma, vytesňuje ho, racionálny typ, prevláda vedomie pod dozorom predvedomia, strážcom vedomia pred neVedomím psychickým obsahom, pred individuálnou neVedomou mysľou, prežitá pravda

Extrovertný typ – zameraný na objekt, subjekt ho nezaujíma, vytesňuje ho, iracionálny typ, prevláda neVedomie zasahujúc do vedomia, kolektívne neVedomá myseľ, nePrežitá pravda

Subjektívny – osobný pohľad na niekoho, na niečo, vlastný názor zo svojho hľadiska, vnútorný

Subjekt – osoba, jednotlivec, individium, subjektívna sloboda

Objektívny – nestranný pohľad na niekoho, na niečo, cudzí názor s cudzieho hľadiska, vonkajší

Objekt – predmet, vec, téma, pojem, výraz…, myšlienkový parazit (kat, kazateľ, veľký sudca), otrava, jed, výrus, rakovina, objektívna závislosť

Racionálny typ – rozumný, rozumový

Iracionálny typ – nerozumný, nerozumový

Vedomie – transformované neVedomé psychické obsahy, Bytie, jednota, nedualita, asociácie, duševne zdravá psyché

predVedomie – strážca vedomia, prah dverí, chodba, predsieň, ktorý transformuje a určuje, ktoré neVedomé psychické obsahy vstúpia do vedomia

neVedomie – archetypy a komplexy, inštinkty a pudy, sny a motívy, vytesnenia, potlačenia, zdedenia a zabudnutia psychických obsahov, myseľ a eGocentrizmus, emócie a pocity… nejednota, dualita, disociácie, duševné chorá psyché, ťažko poškodená rozdcojená… duša

Individuálne neVedomá myseľ – superEgo, introvert

Kolektívna neVedomá myseľ – ego, extrovert

Prežitá pravda – autentický prežitok bez eGa, autentický prežitok bez ja, vlastná pravda prežitá na vlastnej koži, uvidená na vlastné oči…

nePrežitá pravda – falošný prežitok s eGom, falošný prežitok s ja, pravda druhých nePrežitá na vlastnej koži, uvidená na vlastné oči…

Extrovertne mysliaci typ – zameraný na objektivitu, pretrváva viac u mužov, ako u žien

Extrovertne citiový typ – dosť často je myslenie extrovertného typu vytesnené, pretrváva viac u žien, ako u mužov

Extrovertne percepčný typ – panuje tu príjemná atmosféra, dosť často sú myslenie a cit extrovertného typu vytesnené, prevláda viac u mužov ako u žien

Extrovertne intuitívny typ – objavuje nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné závislé veci, dosť často sú myslenie, cit a percepcia extrovertného typu vytesnené, prevláda viac u žien, ako u mužov

Percepcia – vnem

Intuicia – predvídavosť

Intorvetne mysliaci typ– zameraný na subjektivitu

Introvertne cítiaci typ – tichá osobnosť, príjemná atmosféra, prevláda viac u žien, ako u mužov

Introvertne percepčný typ – vnemový typ

Introvertne intuitívny typ – intuitivný typ

Schizofrénia – rozpad mysle, rozpad predstáv, ťažko poškodená, rozdvojená, chorá, nezdravá, nečistá a čierna duša

Päť stupnov pripútanosti – Múdrosť Toltékov v modernom svete

17.09.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Veľa rokov som sa snažil žiť podľa obrazov, ktoré som si o sebe vytvoril, kým som objavil, že toto som ja – nepotrebujem nijaký príbeh. Som to naozaj ja. Som dokonalý práve v tejto chvíli, a to je všetko, čo potrebujem, aby som sa mohol tešiť zo života. Keď som to pochopil, mohol som si život ľubovoľne preorientovať, a to [...]

Velkolepý plán

28.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně „vyladěn“, že je možné, abychom v něm [...]

Zázrak vášho ducha – Kniha o odhalení duševného života a jeho premene

08.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako pripraviť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševediace, vševedúce a všemohúceho kolektívne podVedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná [...]

walesa

Osemdesiatročný Wałęsa chce znova búrať režim

29.09.2023 19:30

Búrlivák, ktorý pomohol skoncovať s komunistickou érou v Poľsku, má na chrbte už osem krížikov. Lech Wałęsa sa ihneď po oslavách okrúhlych narodenín chystá podporiť opozíciu proti strane svojej niekdajšej pravej ruky, dnes najmocnejšieho muža Poľska Jarosława Kaczyńského.

SR Nové Zámky Migranti Nelegálni Registrácia NRX

Migranti na Slovensku zostať nechcú. Sme chudobní, xenofóbni a nepohostinní

29.09.2023 18:00

Profesor Drbohlav pripomína, že migranti z chudobnejších krajín globálneho juhu, ktorí dnes prúdia do Európy, rozhodne pre Slovensko hrozbou nie sú.

migrácia

Pohrebisko detí a budúcnosti: Počet mŕtvych migrantov v Stredomorí sa toto leto strojnásobil

29.09.2023 17:57

Medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska od januára do septembra, bolo 11 600 maloletých bez sprievodu.

Nemecko počasie september najteplejší meranie DWD

September prepísal teplotné rekordy naprieč celou Európou

29.09.2023 16:59, aktualizované: 17:21

Najvyššiu teplotu 33,3 stupňa zaznamenali Nemci 12. septembra v meste Waghäusel.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 39856x
Priemerná čítanosť článkov: 633x

Autor blogu

Odkazy