Založ si blog

Výbor z díla I (Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi)

Recenzie:

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Základné otázky analytickej psychológie a psychoterapie v praxi. Kniha obsahuje Jungove texty: Zásadné aspekty praktickej psychoterapie; Ciele psychoterapie; Psychoterapia svetový názor; Psychoterapia v prítomnosti; Základné otázky psychoterapie; Terapeutická hodnota abreakcie; Praktická použiteľnosť analýzy sna; Všeobecné hľadiská psychológie sna; O podstate snov; Všeobecné pojednanie k teórii komplexu; Všeobecný popis typov; Schizofrénia.

Top difficult reading – Čo táto kniha dala aj nedala Dušanovi, v čom mu pomohla aj nepomohla a kam ho nasmerovala a nenasmerovala?

Kniha má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé a vziazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné a slobodné prežitky pravdy. Kniha Dušana dosť často trápila, strácal sa v nej, bola tak ťažká na čítanie a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal, či dokonca ju nedočítal. Kniha bola tak ťažká na čítanie.

Lexikon:

Fenomenologia – vytváranie abstrakcií vo vedomí

Abstrakcia – idea, myšlienka

Infaltívnosť – sprostosť, nevzdelanosť

Archetypicky charakter – symbolické obrazy z ktorých sa vytvoril ľudský duch

Praobrazy – prapôvodné predstavy primitívneho ducha, kolektívne predstavy

Anima –  bájná bytosť

Adlerovská psychológia – psychológia neúspešného človeka s infaltívnou potrebou uplatniť sa, teória moci

Freudovská psychológia – psychológia úspešného človeka so zjavnou psychológiou slasti, teória priania, sexuálna teória

Indikácia – stav liečebného postupu, signalizácia sledovaného stavu

Asociácie – spojovacia, združenia

Disociácie – rozštiepenia, rozklad

Temperament – povaha

Podnet – činnosť, konanie, pohnútka

Religiozny – náboženský

Kontinuita – súvislosť

Kolektívne nevedomie – neVedomé, obecne ľudské duševné fungovanie

Neuróza – chorobne narušená psyché

Psyché – duša, anima

Psychoterapia – liečba duše

Bytostné ja – Bytie, je také, aké je, je, také, aké má byť

Somatický –  telesný

Sadomasochizmus – sexuálna úchylka, trýznenie seba a druhých

Psychosomatický – psychicky ovplyvňujúci fyziologický proces, alebo jav

Empirický – skúsený

Premisa – predpoklad, časť úsudku

Sublimácia – premena

SuperEgo – osobná neuróza, nábeh na schizofréniu

Schizofrénické typy –  astenický napätý typ a konfliktných typ

Neurotické typy –  neprispôsobený typ na osobnú slabosť, individium, ktorý sa nemôže, alebo nechce prispôsobiť

Archetypy – psychické postavy, typycké historické, prahistorické postavy s motívmi

Motívy – povesti, rozprávky, mýty, náboženstvá vystupujúce v snoch, fantáziach, víziách a bludných predstavách

Abreakcia –  dramatické zopakovanie traumatickeho momentu, emocialnej rekapitulácie v bdelom stave za účelom jej vybitia.

Prenos – vzťah pacienta s doktorom

Raport – komuniké s doktorom

Analýza snov – odhalenie a uvedomenie doposiaľ nevedomých obsahov, nevedomej etiológie, ktoré pokladáme za dôležité pre objasnenie, či liečbu neurózy.

Eiológia – náuka o príčinách javov, chorôb

Iniciálny – začiatočný

Asimilacia – spodobnovenie

Liečenie neuróz – asimilacia nevedomých obsahov do bedomia

Heuristické pravidlo pri výklade sna – otázka: aký vedomý postoj sen kompenzuje?

Sny – dojmy, myšlienky nálady z predošlého dňa, vonkajší náhodný zážitok, zbytok psychického obsahu

Sen – spontánne sebazobrazenie aktuálneho stavu nevedomia v symbolickej forme, symbolické zobrazenie neVedomé ho obsahu

Reč sna – myšlienky, úsudky, smernice a tendencie, ktoré boli neVedomé, pretože sme ich vytesnili, či nevedeli o nich

Freudová škola – všetky predlhé predmety vo sne sú falické symboly a všetky guľaté alebo duté predmety vo sne sú ženské symboly

Jungová škola – kauzálne a finalné hľadisko snov

Kauzálne hľadisko snov – zredukovanie zjavné ho obsahu snu na určité základné tendencie a myšlienky

Finálne hľadisko snov – zameranie na cieľ, zmysel pre účel

Kauzálný – príčinný

Kompenzačná funkcia snu – nevedomie pripuje k vedomou všetky prvky, ktoré deň predtým zostali pod prahom vedomia, buď boli vytesnené, alebo slabé na to, aby dosiahli bedomia

Prospektívná funkcia snu – budúca vedomá činnosť, predbežné cvičenie, navrhnutý plán

Imago –  vyvynutý a pohlavne dospelý

Libido – pohlavná túžba, pud

Významné sny – veľké sny, opakujúce sa, zapamätajúce sa, sny z objektívneho pohľadu, prasny

Nevyznámné sny – malé sny, ojedinelé, zabúdajú sa, sny zo subjektívneho pohľadu, novoveké sny

Archetyp – prasymbol, pravzor

Komplex – súbor pocitov ovplyvňujúcich správanie človeka

Autonómny – nezávislí, samostatný

Hystéria – neuroza prejavujúca sa prudkými plovedomími citovými reakciami, psychóza, kolísanie nálad

Formula – princíp, pravidlo, vzorec, ponaučenie

Introvert – človek uzatvárajúci sa do seba

Extrovert – človek prístupný vonkajším podnetom

Introvertný typ – zameraný na subjekt, objekt ho nezaujíma, vytesňuje ho, racionálny typ, prevláda vedomie pod dozorom predvedomia, strážcom vedomia pred neVedomím psychickým obsahom, pred individuálnou neVedomou mysľou, prežitá pravda

Extrovertný typ – zameraný na objekt, subjekt ho nezaujíma, vytesňuje ho, iracionálny typ, prevláda neVedomie zasahujúc do vedomia, kolektívne neVedomá myseľ, nePrežitá pravda

Subjektívny – osobný pohľad na niekoho, na niečo, vlastný názor zo svojho hľadiska, vnútorný

Subjekt – osoba, jednotlivec, individium, subjektívna sloboda

Objektívny – nestranný pohľad na niekoho, na niečo, cudzí názor s cudzieho hľadiska, vonkajší

Objekt – predmet, vec, téma, pojem, výraz…, myšlienkový parazit (kat, kazateľ, veľký sudca), otrava, jed, výrus, rakovina, objektívna závislosť

Racionálny typ – rozumný, rozumový

Iracionálny typ – nerozumný, nerozumový

Vedomie – transformované neVedomé psychické obsahy, Bytie, jednota, nedualita, asociácie, duševne zdravá psyché

predVedomie – strážca vedomia, prah dverí, chodba, predsieň, ktorý transformuje a určuje, ktoré neVedomé psychické obsahy vstúpia do vedomia

neVedomie – archetypy a komplexy, inštinkty a pudy, sny a motívy, vytesnenia, potlačenia, zdedenia a zabudnutia psychických obsahov, myseľ a eGocentrizmus, emócie a pocity… nejednota, dualita, disociácie, duševné chorá psyché, ťažko poškodená rozdcojená… duša

Individuálne neVedomá myseľ – superEgo, introvert

Kolektívna neVedomá myseľ – ego, extrovert

Prežitá pravda – autentický prežitok bez eGa, autentický prežitok bez ja, vlastná pravda prežitá na vlastnej koži, uvidená na vlastné oči…

nePrežitá pravda – falošný prežitok s eGom, falošný prežitok s ja, pravda druhých nePrežitá na vlastnej koži, uvidená na vlastné oči…

Extrovertne mysliaci typ – zameraný na objektivitu, pretrváva viac u mužov, ako u žien

Extrovertne citiový typ – dosť často je myslenie extrovertného typu vytesnené, pretrváva viac u žien, ako u mužov

Extrovertne percepčný typ – panuje tu príjemná atmosféra, dosť často sú myslenie a cit extrovertného typu vytesnené, prevláda viac u mužov ako u žien

Extrovertne intuitívny typ – objavuje nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné závislé veci, dosť často sú myslenie, cit a percepcia extrovertného typu vytesnené, prevláda viac u žien, ako u mužov

Percepcia – vnem

Intuicia – predvídavosť

Intorvetne mysliaci typ– zameraný na subjektivitu

Introvertne cítiaci typ – tichá osobnosť, príjemná atmosféra, prevláda viac u žien, ako u mužov

Introvertne percepčný typ – vnemový typ

Introvertne intuitívny typ – intuitivný typ

Schizofrénia – rozpad mysle, rozpad predstáv, ťažko poškodená, rozdvojená, chorá, nezdravá, nečistá a čierna duša

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

kuchajda, Olympijský deň

Areál Kuchajdy v bratislavskom Novom Meste bude patriť Olympijskému festivalu

18.07.2024 09:35

Počas 17 dní sa odprezentujú takmer tri desiatky športov, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať.

Ursula von der Leyenová

Leyenová chce v EÚ udržať demokratický stred: Všetci sa potrebujeme zmobilizovať s jasným cieľom

18.07.2024 09:25

Najväčšie výzvy našej doby, ako je bezpečnosť či zmena klímy, možno podľa nej riešiť len spoločne.

brexit, eú, veľká británia, vlajka, zástava, európa

Spojené kráľovstvo hostí európskych lídrov. Kmec: Slovensko sa chce podieľať na obnove Ukrajiny

18.07.2024 09:06, aktualizované: 09:18

Fiala na summite podpíše so Zelenským bezpečnostnú dohodu medzi Českom a Ukrajinou.

Nancy Pelosiová

Pelosiová nešetrila Bidena: Podľa prieskumov nemôžeš Trumpa poraziť

18.07.2024 08:04, aktualizované: 09:32

Bidenovo pokračovanie v kampani by podľa Pelosiovej mohlo tiež zmariť šance demokratov na získanie väčšiny v Snemovni reprezentantov.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 59296x
Priemerná čítanosť článkov: 872x

Autor blogu

Odkazy