Založ si blog

Hovory s Bohem 1

Recenzie:

Kniha: Hovory s Bohem 1

Autori: Neale Donald Watch

Vydavateľ:

Zdroj: ulozto.sk

O čom pojednáva táto Kniha?

Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Top three- Čo táto kniha dala, v čom nám pomohla a kam nás nasmerovala?

Kniha má moc transformovať cestu praxe na cestu nePraxe, cestu jógy na kráľovskú cestu, hlas poznania na Hlas Pravdy, malé učenia na Veľké Učenia, pocit dokonalosti na pocit neDokonalosti, bežnú myseľ, neBežnú myseľ a neMyseľ na mimoMyseľ, a prevzaté vedomosti na personálné vedomosti. Má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, temné a spútané veci, myšlienky… Na nové, neZnáme, neIsté, neBezpečné, svetlé a slobodné.

Kniha nám z polovice dopomohla rozvíjať sa, nútila nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu, vzdeláva nás, vedome a s múdrosťou nás obohacuje, transformuváva náš duševný a duchovný sposob myslenia a postoja. Kniha nám z polovice transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode.

Kniha sa zaoberá malým učením, ktoré je zamerané na filozofiu. Kniha z polovice bavila a určite si ju už neprečítame niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Lexikon k recenziam:

vrana.blog.pravda.sk/2023/11/21/tantra-nejvyssi-poznani/

Lexikon:

Komunikácia – prostredníctvom myšlienok, slov a pocitov

Najvyššia myšlienka – radosť

Najrozumnejšie slová – pravda

Najvznešenejší pocit – láska

Správna modlitba – za vďačnosť, za požehnanie

neSprávná modlitba – za prosbu, za žiadosť

Strach – je energia, ktorá obmedzuje, uzatvára, schováva, hromadí a poškodzuje

Láska – je energia, ktorá rozširuje, otvára, odhaľuje, zdieľa a lieči

Súcno – existencia

Ničota – súcno, to, čo je tu, to, čo je tam, to čo nie je ani tu a ani tam – ale oboje zároveň, alebo ani jedno z nich splynutí v jedno všade

Prázdnota – priestor, ten, čo je tu, ten, čo je tam, ten, čo nie je ani tu a ani tam – ale oboje zároveň, alebo ani jedno z nich splynutí v jedno všade

Absolútno – úplnosť

Otec – vedenie

Syn – skúsenosť

Duch – Bytie

Peklo – nesprávny spôsob myslenia a postoja. Nespokojnosť, frustrácia, robenie si starosti – utrpenia, trápenia, problémy a bolesti a pod ..

Úloha, rola duše – skrz telo a hlavu spoznávať seba, evolúcia

Evolúcia – vývin a rozvoj duše, vedenie osobného rastu a rozvoja

Úrovne duše – začiatočnícka duša, stredne pokročilá duša, pokročilá duša, staršia duša

Spoznávanie samej seba – mať skúsenosť s prežitkami pravdy, zbieranie skúseností, zážitkov, duchovných pokrokov vo svete ľudí

Prežitky pravdy – skúsenosti na vlastnej koži, uvidené na vlastné oči

Duchovný pokrok – prehlbovanie uvedomovania seba samého ako vedomie, priestoru, v ktorom existuje myseľ, kde tento priestor je vedomý samého seba. Uvedomovanie pravej podstaty a pravej prirodzenosti neJa. Ukotvenie sa v pritomnom oKamihu. Splynutie všetkých jemnohmotných krehkých energetických tiel v jedno neTelo. Dosiahnutie osvietenia. Byť neByť. Prehlbovanie Bytia a neBytia.

Osvietenie – povzniesenie sa nad myseľ. Vzdelanosť a múdrosť. Vznešenosť a urodzenosť. Zaliatie svetlom.

Bytie – porážka, smrť a poprava alterEga. Som nieJa

neBytie – porážka, smrť a poprava Bytia. nieSom nieJa ale neJa

Askét – sebatrýzniteľ, človek vedúci odriekavý život

Entita – podstata, to, čomu nevoniame čo je

Riadiacia myšlienka – neustále rozjímanie…, zabíja novú myšlienku, zamedzuje novú myšlienku, aby sa previedla do skutku a činu

Nová myšlienka – príležitosť, konať rýchlo bez riadiacej myšlienky, skutok, čin –  slovo v pohybe, slovo – vyjadrená myšlienka

Poznámky:

Božia trojica z pohľadu tvorenia:

 1. To, čo dáva niečomu vzniknúť
 2. To, čo vzniká
 3. To čo je

Božia trojica z pohľadu veriacich:

 1. Otec
 2. Syn
 3. Duch svätý

Božia trojica z pohľadu psychiatra:

 1. Nadvedomie
 2. Vedomie
 3. Podvedomie

Božia trojica z pohľadu spiritualisty:

 1. Myseľ
 2. Telo
 3. Duch

Božia trojica z pohľadu vedca:

 1. Energia
 2. Hmota
 3. Éter, antiHmota

Božia trojica z pohľadu filozofa:

 1. Myšlienka
 2. Slovo
 3. Čin
 1. Od
 2. eGo
 3. superEgo

Božia trojica z pohľadu básnika:

 1. Myseľ
 2. Srdce
 3. Duša

Božia trojica z pohľadu času:

 1. Minulosť
 2. Prítomnosť
 3. Budúcnosť

Božia trojica z pohľadu vnímania okamžikov:

 1. Predtým
 2. Teraz
 3. Potom

Božia trojica z pohľadu priestoru:

 1. Tu
 2. Tam
 3. Medzi

Myšlienky:

Vaše najvyššie myšlienky, vaše najrozumnejšie slová, vaše najvznešenejšie pocity prichádzajú vždy do mňa. Všetko ostatné prichádza z iného zdroja.

Skutky, činy sú slová v pohybe. Slová sú vyjadrené myšlienky. Myšlienky sú nahromadené energie. Energie sú uvoľnené sily. Sily sú existujúce prvky. Prvky sú časti Boha alebo súcna.

Skutočný majster nie je ten, ktorý má najviac žiakov, ale ten, ktorý tvorí najviac majstrov.

Skutočný vodca nie je ten, ktorý má najviac stúpencov, ale ten, ktorý tvorí najviac vodcov.

Skutočný kráľ nie je ten, ktorý má najviac poddaných, ale ten, ktorý privádza najviac ľudí na trón.

Skutočný učiteľ nie je ten, ktorý má najväčšie vedomosti, ale ten kto dáva vedomosti druhým.

Skutočný Boh nie je Boh, ktorý má najviac služebníkov, ale Boh, ktorý slúži najväčšiemu počtu ľudí a činí tak Bohmi z druhých.

Príbehy:

Nová myšlienka

Příklad:

Riadiacia myšlienka – neustále rozjímanie…, zabíja novú myšlienku, zamedzuje novú myšlienku, aby sa previedla do skutku a činu

Nová myšlienka – príležitosť, konať rýchlo bez riadiacej myšlienky, skutok, čin –  slovo v pohybe, slovo – vyjadrená myšlienka

Jdeš po ulici a potkáš starou ženu, která žebrá. Uvědomíš si, že je to žebračka,

která žije ze dne na den. I když máš málo peněz, okamžitě si uvědomíš, že bys jí něco

mohl dát. Tvou první reakcí je dát jí pár drobných mincí. Máš dokonce pokušení dát jí

několik bankovek – dolar nebo dokonce pět. Co na tom záleží, uděláš jí radost.

Pak ovšem začneš přemýšlet. Copak jsi blázen ? Máš posledních sedm dolarů ! Chceš

jí dát

pět ? A tak začneš hledat dolarovku.

A opět přemýšlíš: Ani dolarovek nemáš dost na rozdávání. Dej jí nějaké drobné a ztrať

se.

Sáhneš do kapsy a zjistíš, že máš samé pětníky a desetníky. Jsi na rozpacích. Jsi dobře

oblečený, dobře najedený a chceš dát pětník téhle chudé ženě, která nemá nic.

Marně se snažíš najít větší minci. Nakonec najdeš pětadvacetník. Ale to už jsi kolem té

ženy prošel a je pozdě se vracet. Žena nic nedostane. Ty také ne. Místo abys měl

radost, že jsi bohatý a že rozdáváš, cítíš se stejně chudý jako ta žena.

Proč jsi jí nedal několik bankovek ? To tě přece napadlo nejdřív. Ale tvé myšlení se do

toho připletlo. Příště jednej dříve, než začneš přemýšlet. Dej žebračce peníze. Máš jich

dost a budeš mít víc. Pouze tato myšlenka tě odděluje od žebračky. Tobě je jasné, že

budeš mít víc, ale ona to neví.

Chceš-li změnit svou řídící myšlenku, jednej v souladu se svou novou myšlenkou. Musíš

však jednat rychle, nebo tvá mysl novou myšlenku zabije. To myslím doslova. Nová

myšlenka bude mrtvá, než si to uvědomíš.

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

Einštein, jeho život a vesmír

26.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Žiadne iné dielo o Albertovi Einsteinovi nezachytáva život a osobnosť tohto génia tak komplexne ako Einsteinov životopis od Waltera Isaacsona, ktorému sa podarilo jedinečným spôsobom spojiť známe fakty s novými skutočnosťami, získanými z Einsteinových osobných, predtým nezverejnených písomností. Isaacson vo svojej knihe opisuje [...]

Tantra – Nejvyšší poznání

21.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Majster oSHo pojíma tantru z veľa uhlov, v tejto sérii príhovorov sa zameriava na tantrickú podstatu jednej z najväčších náuk vadžrajámy nazývanej mahámudrá, konkrétne na slávnu pieseň mahámudrá, v ktorej Talipa, prvý pozemský učiteľ tradície mahámudry, objasňuje svojmu žiakovi Náropovi základy a metódy tohoto učenia. [...]

Leopard 2A4

Slovensko pomoc Ukrajine stoplo, Česko nie. Nemci ako poďakovanie ponúkli 15 Leopardov

21.02.2024 18:53

Česko už v minulosti od Nemecka dostalo 15 týchto tankov.

Netanjahu

Izraelský parlament je proti jednostrannému vyhláseniu palestínskeho štátu

21.02.2024 17:56

Organizácia Spojených národov udelila v roku 2012 Palestíne štatút pozorovateľského štátu.

SR Bratislava Kuciak Kušnírová vražda výročie zhromaždeni

V Bratislave spomínali na Kuciaka tisíce ľudí. Rodičia žiadajú od Fica meno vraha

21.02.2024 17:50, aktualizované: 19:02

V Bruseli sa zase na spomienka zišlo vyše 70 Slovákov.

Murz, Andrej Morozov,

Donútil ma Solovjov. Ruský poddôstojník a bloger sa zastrelil, zverejnil počty zabitých pri Avdijivke

21.02.2024 16:40

Bol som k tomu donútený politickými prostitútkami na čele s Vladimirom Solovjovom, ktoré boli nasraté a chceli samé stlačiť spúšť, píše v príspevku.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 67
Celková čítanosť: 49273x
Priemerná čítanosť článkov: 735x

Autor blogu

Odkazy