Založ si blog

Tady a teď

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Pokiaľ budete utekať pred smrťou, bude vás neustále porážať. Ale v deň kedy sa postavíte smrti čelom, vás smrť opustí a vy zostanete.

Hlavná téma trojdenného príhovoru, ktorý oSHo predniesol pieskovom morskom brehu k svojim žiakom, bola smrť. Na túto otázku sa zameral úmyselne, pretože prístup západu sa v tomto ohľadu značne líši od východného pojatia, ktoré berie život karmickym, ako nekonečný kolobeh. Smrť je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a preto nie je treba sa jej báť. V osobitnom podaní majstra oSHa, je smrť len zastávka, ako výmena šatstva, ako predprahnutie koní, vyjdeme z nich von v novom tele,vydáme sa na cestu, na nové stezky, do nových svetov. Kto zvládne umenie smrti, stane sa i odborníkom na na umenie života. Kto je ochotný zomrieť, zaslúži si prežiť najhodnotnejší život. Len ľudia, ktorí vedia, ako nebyť, dospejú k poznaniu, ako byť.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Smrť je to najväčšie klamstvo. Vnímanie života, ako sna. Celý vesmír je chrám. Návrat k zdroju. Nájdite svoju vlastnú cestu. Láska je nebezpečná. Ja učím o smrti. Nepoznanie života je smrť. Najväčšia sloboda. Duchovný život je hľadanie meditácie. Voľba je na vás. Odstup je dôležitý. Ezoterická veda. Ja som pripravený a čo vy? Učenie o Bytí takom, akým je.

Top oNe – Čo táto kniha dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi dopomohla rozvíjať, nútila ho premýšľať, rozširuje jeho slovnú zásobu, vzdeláva ho, vedome a s múdrosťou obohacuje. Kniha mu transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode. Dušana kniha bavila a určite si ju prečíta niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Poznámky:

Tri poučky hľadania skúseností, prežitkov:

 1. Hľadanie a objavenie vlastného Bytia
 2. Hľadanie a strata, vzdanie seba samého
 3. Nekonečné čakanie a trpezlivosť

===================================

 1. Prežitkové pravdy s Bytím
 2. Prežitkové pravdy so sebou samým
 3. Prežitkové pravdy s nekonečnou trpezlivosťou

Lexikon:

 • Meditácia – experiment so smrťou, dobrovoľné vstúpenie do smrti, ten, čo sa stretne so smrťou, opustenie tela a hlavy, uvoľniť telo, neovládať a neriadiť telo, uvoľniť dýchanie, neovládať a neriadiť dýchanie, uvoľniť myseľ, neovládať a neriadiť myseľ. Chrám, kde cítime prítomnosť Boha. Prostriedok k uvítaniu smrti, aby mohlo nastať Žitie a Bytie. Cesta k skoncovaniu mysle, k rozlúčeniu sa s mysľou, vystúpenie z mysli, vybočenie z mysle, vymyznutie mysle, vzdialenie sa od miesta, kde je zmätok.
 • Vedomá smrť – vedomé zrodenie, Budha, Krist…
 • neVedomá smrť – neVedomé zrodenie, bežný človek
 • Hmota – rýchlo sa pohybujúca energia
 • Prázdnota a Ničota – nekonečný voľný priestor vo vnútri hmoty, neexistencia hmoty a neexistencia ja
 • Boh – Nikto a Nič, nieJa, neJa, Prázdnota a Ničota , Bytie a neBytie, vedomie, Tichá Prítomnosť, Tichý Prítomný Vedomý Svedok Pozorovateľ, existencia, život, svetlo, božskosť v strome, v kameni, vo mne, v kvete, nie Boh v rastline a pod. ale božskosť v… Boh je božskosť.
 • Chrám – ak je prítomnosť Boha všade, kde sa nachádzaš, ide o chrám, nie len v kostole, či kaplnke…, ale aj v dome, v miestnosti, v prírode, v betónovej džungli, vo voľnom priestore, vo vesmíre a pod. Chrám je tak všade. Chrám je meditácia.
 • Prítomnosť Boha – v chráme, v kostole, v kaplnke, v mešite, vo svätini… Prítomnosť Boha nájdeš vo vnútri, v hlave a tele človeka, v kameni, v strome, v kvete, v miestnosti, v prírode, v betónovej džungľi, vo voľnom priestore, vo vesmíre a pod.
 • Spánok – niekoľko minútový spánok bez snov a myšlienok, vedomý spánok a nevedomý spánok
 • Vedomý spánok – bdelý spánok bez snov a myšlienok, stav meditatívného spánku, božský spánok
 • Nevedomý spánok – spánok so snamy a myšlienkami, bežný stav, bez meditatívneho stavu, primitívny spánok
 • Meditácia a spánok – uvoľniť telo, spomaliť dych, utíšiť myseľ
 • Myslenie – rýchla cirkulácia krvi do mozgu, v mozgu, vysoký krvný tlak v hlave, hlava vo vertikálnej polohe s telom, spánok, odpočinok bez podušky
 • neMyslenie – pomalá cirkulácia krvi do mozgu, v mozgu, nízky krvný tlak v hlave, hlava v horizontálnej polohe s telom, spánok, odpočinok s poduškou
 • Hypnóza – riadený spánok, autosugescia
 • Ten, čo hľadá – má dojem, čo že to stratil, že to nemá
 • Ten, čo nehľadá – objavil to, že vlastne nič nestratil, stále to bolo a je s ním, stále to má. Na otázku, či to našiel odpovie, že nič nestratil, stále je to s ním, stále to má.
 • Tma – Ničota a Prázdnota
 • Myseľ – taktický prostriedok k falšovaniu faktov, stav nekľudu, stav chaosu
 • Myslenie – myslením sa nikdy nedostanete k faktu
 • Protiklady – neexistujú, sú súčasťou jedného celku, sú súčasťou oboch strán tej istej mince, obe strany pravdy
 • Život – zrodenie a smrť, umenie žiť a umenie umierať
 • Vyváženosť – ak niekto povie, že je aTeista, on povie, že je teista, ak niekto povie, že je aGnostik, on povie, že je gnostik. Ide tu o to, že hovoriaci stojí na jednej strane mince. Preto potom odpovedať na hovoriaceho opakom, aby sa v ňom váha pravdy vyvážila.
 • Hlava a telo – obal semienka, nevyklíčené semienko, elektrina
 • Bytie – klíčok semienka, vyklíčené semienko, korene stromu, rastliny, žiarovka
 • Nesmrteľná duša – experimentovanie so smrťou behom života,
 • Duchovno – umenie umierať, umenie žiť
 • Poznanie života – koniec smrti
 • Poznanie smrti – začiatok života
 • Oddelenosť hlavy a tela od Bytia – vedomé vystúpenie z hlavy a tela, pozorovať svojú živú hlavu a telo z pohľadu tretej osoby, z diaľky, ako Bytie
 • Koniec smrti – vystúpenie z hlavy a tela a pozorovanie živej hlavy a tela, ako Bytie
 • Vystúpenie z tela – meditovať na uvoľnenie tela, na uvoľnenie dychu, na uvoľnenie myšlienok, začať sťahovať, koncentrovať veškerú energiu do vnútra tela a hlavy a nakoniec vystúpiť z tela a hlavy kavy
 • Horiaci plameň – Bytie
 • Vedomý stav – svetlo, väčšia pozornosť
 • neVedomý stav – tma, menšia pozornosť
 • Myseľ – delenie na dve časti, odpovedá ďalšou otázkou
 • Koncentrácia – bdelá pozornosť, vedomá pozornosť na jeden bod, stred, centrum, 
 • Úplné vedomie – pozornosť bez objektu, pozornosť bez bodu…, pozornosť na subjekt, na pozorovaného, na toho, kto poznáva, stav všadeprenikajúci, nekonečný stav
 • Vedenie – hromadenie vedomosti z každej oblasti pol na pol
 • Nevedenie – hromadenie vedomosti jednej oblasti
 • Dynamická pozornosť – stav bdelosti, vedomie
 • Najvyššia dynamická pozornosť – Boh
 • Pasívna pozornosť – stav spánku, nevedomie
 • Najvyššia pasívna pozornosť – hmota
 • Aktívne pozorovanie – pozorovanie pozorovaného, subjektu, stav bez myšlienok, úplne vedomie, úplná bdelost
 • Pasívne pozorovanie – koncentrácia na bod, na objekt, stav s myšlienkami, stav snov, stav spánku, nevedomie
 • Pozorovanie starostí – zvonkajšku pozorovaním sa starosti zväčšujú, z vnútornajšku pozorovaním sa zvrkavajú
 • Celistvosť – absolútno, bez začiatku a konca
 • Vedec – zo 100 otázok zodpovie na jednu
 • Veda – chce vedieť stále viac a viac o menej a menej vecí
 • Filozof – zo 100 otázok zodpovie 150
 • Antihypnóza – protilátka smrti
 • Smrť – oddelenie tela a hlavy od vedomia, vnútorný jav
 • Nirvána – stav, keď človek pozná smrť, že smrť vlastne neExistuje, stav keď človek pozná život, že život vlastne neExistuje
 • Osvietenie – strata toho, čo v skutočnosti neExistuje, čo nie je. Získanie toho, čo v skutočnosti existuje, čo je. Odhalenie strateného, poznaného, vedeného…
 • Pravda – človek je oboje, ale zároveň ani jedno
 • Zákon – tao, rit, dharma
 • Blaženosť – šťastie, pôžitok
 • Médium – sprostredkovateľ
 • Pritiahnutie vyššej duše – spermia po rokoch meditácie a celibáte
 • Doživotné hľadanie – nehľadať odpovede na otázky ale skúsenosti na otázky, skúmať v záujmu skúseností, hľadať prežitý, prežitky pravdy, nie odpovede v kni
 • Skúmanie – prežitky bez viery a pochybnosti
 • Cesta na vrchol duchovna – od vôle cez pozorovanie až k prebudeniu, oslobodeniu, osvieteniu
 • Vôla – drobnými rozhodnutiami a ich naplneniu sa upevňuje
 • Pozorovanie – tiché, nezaujaté rozlišovanie duality
 • Prebudenie, Oslobodenie, Osvietenie – vrchol duchovna, neDualita, jednota, neTelo, absolútne Bytie

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

Britský ministerský predseda Rishi Sunak.

Sunakovho ochrankára zadržali za údajné stávky na termín volieb

19.06.2024 23:26

Termín parlamentných volieb bol prísne utajovaný a jeho oznámenie zaskočilo aj mnohých členov vládnej Konzervatívnej strany.

Americká armáda / Americký vojak / US Army /

Armáda USA zabila pri útoku v Sýrii vysokopostaveného predstaviteľa ISIS

19.06.2024 23:21

Jeho úmrtie podľa CENTCOM-u naruší schopnosť IS získavať zdroje na teroristické útoky a podnikať ich.

Iran, Izrael

Hamas nemožno zničiť, ide hlavne o ideológiu, vyhlásil hovorca izraelskej armády. Netanjahu reagoval

19.06.2024 22:40

Veľmi podobné názory ako Daniel Hagari vyjadrili v uplynulých mesiacoch aj niektorí analytici.

Vladimir Putin

Putin po návšteve KĽDR dorazil do Vietnamu

19.06.2024 22:20

Vietnam je pre Putina druhou zastávkou na ceste po Ázii.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 57528x
Priemerná čítanosť článkov: 846x

Autor blogu

Odkazy