Založ si blog

Tady a teď

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Pokiaľ budete utekať pred smrťou, bude vás neustále porážať. Ale v deň kedy sa postavíte smrti čelom, vás smrť opustí a vy zostanete.

Hlavná téma trojdenného príhovoru, ktorý oSHo predniesol pieskovom morskom brehu k svojim žiakom, bola smrť. Na túto otázku sa zameral úmyselne, pretože prístup západu sa v tomto ohľadu značne líši od východného pojatia, ktoré berie život karmickym, ako nekonečný kolobeh. Smrť je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a preto nie je treba sa jej báť. V osobitnom podaní majstra oSHa, je smrť len zastávka, ako výmena šatstva, ako predprahnutie koní, vyjdeme z nich von v novom tele,vydáme sa na cestu, na nové stezky, do nových svetov. Kto zvládne umenie smrti, stane sa i odborníkom na na umenie života. Kto je ochotný zomrieť, zaslúži si prežiť najhodnotnejší život. Len ľudia, ktorí vedia, ako nebyť, dospejú k poznaniu, ako byť.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Smrť je to najväčšie klamstvo. Vnímanie života, ako sna. Celý vesmír je chrám. Návrat k zdroju. Nájdite svoju vlastnú cestu. Láska je nebezpečná. Ja učím o smrti. Nepoznanie života je smrť. Najväčšia sloboda. Duchovný život je hľadanie meditácie. Voľba je na vás. Odstup je dôležitý. Ezoterická veda. Ja som pripravený a čo vy? Učenie o Bytí takom, akým je.

Top oNe – Čo táto kniha dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi dopomohla rozvíjať, nútila ho premýšľať, rozširuje jeho slovnú zásobu, vzdeláva ho, vedome a s múdrosťou obohacuje. Kniha mu transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode. Dušana kniha bavila a určite si ju prečíta niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Poznámky:

Tri poučky hľadania skúseností, prežitkov:

 1. Hľadanie a objavenie vlastného Bytia
 2. Hľadanie a strata, vzdanie seba samého
 3. Nekonečné čakanie a trpezlivosť

===================================

 1. Prežitkové pravdy s Bytím
 2. Prežitkové pravdy so sebou samým
 3. Prežitkové pravdy s nekonečnou trpezlivosťou

Lexikon:

 • Meditácia – experiment so smrťou, dobrovoľné vstúpenie do smrti, ten, čo sa stretne so smrťou, opustenie tela a hlavy, uvoľniť telo, neovládať a neriadiť telo, uvoľniť dýchanie, neovládať a neriadiť dýchanie, uvoľniť myseľ, neovládať a neriadiť myseľ. Chrám, kde cítime prítomnosť Boha. Prostriedok k uvítaniu smrti, aby mohlo nastať Žitie a Bytie. Cesta k skoncovaniu mysle, k rozlúčeniu sa s mysľou, vystúpenie z mysli, vybočenie z mysle, vymyznutie mysle, vzdialenie sa od miesta, kde je zmätok.
 • Vedomá smrť – vedomé zrodenie, Budha, Krist…
 • neVedomá smrť – neVedomé zrodenie, bežný človek
 • Hmota – rýchlo sa pohybujúca energia
 • Prázdnota a Ničota – nekonečný voľný priestor vo vnútri hmoty, neexistencia hmoty a neexistencia ja
 • Boh – Nikto a Nič, nieJa, neJa, Prázdnota a Ničota , Bytie a neBytie, vedomie, Tichá Prítomnosť, Tichý Prítomný Vedomý Svedok Pozorovateľ, existencia, život, svetlo, božskosť v strome, v kameni, vo mne, v kvete, nie Boh v rastline a pod. ale božskosť v… Boh je božskosť.
 • Chrám – ak je prítomnosť Boha všade, kde sa nachádzaš, ide o chrám, nie len v kostole, či kaplnke…, ale aj v dome, v miestnosti, v prírode, v betónovej džungli, vo voľnom priestore, vo vesmíre a pod. Chrám je tak všade. Chrám je meditácia.
 • Prítomnosť Boha – v chráme, v kostole, v kaplnke, v mešite, vo svätini… Prítomnosť Boha nájdeš vo vnútri, v hlave a tele človeka, v kameni, v strome, v kvete, v miestnosti, v prírode, v betónovej džungľi, vo voľnom priestore, vo vesmíre a pod.
 • Spánok – niekoľko minútový spánok bez snov a myšlienok, vedomý spánok a nevedomý spánok
 • Vedomý spánok – bdelý spánok bez snov a myšlienok, stav meditatívného spánku, božský spánok
 • Nevedomý spánok – spánok so snamy a myšlienkami, bežný stav, bez meditatívneho stavu, primitívny spánok
 • Meditácia a spánok – uvoľniť telo, spomaliť dych, utíšiť myseľ
 • Myslenie – rýchla cirkulácia krvi do mozgu, v mozgu, vysoký krvný tlak v hlave, hlava vo vertikálnej polohe s telom, spánok, odpočinok bez podušky
 • neMyslenie – pomalá cirkulácia krvi do mozgu, v mozgu, nízky krvný tlak v hlave, hlava v horizontálnej polohe s telom, spánok, odpočinok s poduškou
 • Hypnóza – riadený spánok, autosugescia
 • Ten, čo hľadá – má dojem, čo že to stratil, že to nemá
 • Ten, čo nehľadá – objavil to, že vlastne nič nestratil, stále to bolo a je s ním, stále to má. Na otázku, či to našiel odpovie, že nič nestratil, stále je to s ním, stále to má.
 • Tma – Ničota a Prázdnota
 • Myseľ – taktický prostriedok k falšovaniu faktov, stav nekľudu, stav chaosu
 • Myslenie – myslením sa nikdy nedostanete k faktu
 • Protiklady – neexistujú, sú súčasťou jedného celku, sú súčasťou oboch strán tej istej mince, obe strany pravdy
 • Život – zrodenie a smrť, umenie žiť a umenie umierať
 • Vyváženosť – ak niekto povie, že je aTeista, on povie, že je teista, ak niekto povie, že je aGnostik, on povie, že je gnostik. Ide tu o to, že hovoriaci stojí na jednej strane mince. Preto potom odpovedať na hovoriaceho opakom, aby sa v ňom váha pravdy vyvážila.
 • Hlava a telo – obal semienka, nevyklíčené semienko, elektrina
 • Bytie – klíčok semienka, vyklíčené semienko, korene stromu, rastliny, žiarovka
 • Nesmrteľná duša – experimentovanie so smrťou behom života,
 • Duchovno – umenie umierať, umenie žiť
 • Poznanie života – koniec smrti
 • Poznanie smrti – začiatok života
 • Oddelenosť hlavy a tela od Bytia – vedomé vystúpenie z hlavy a tela, pozorovať svojú živú hlavu a telo z pohľadu tretej osoby, z diaľky, ako Bytie
 • Koniec smrti – vystúpenie z hlavy a tela a pozorovanie živej hlavy a tela, ako Bytie
 • Vystúpenie z tela – meditovať na uvoľnenie tela, na uvoľnenie dychu, na uvoľnenie myšlienok, začať sťahovať, koncentrovať veškerú energiu do vnútra tela a hlavy a nakoniec vystúpiť z tela a hlavy kavy
 • Horiaci plameň – Bytie
 • Vedomý stav – svetlo, väčšia pozornosť
 • neVedomý stav – tma, menšia pozornosť
 • Myseľ – delenie na dve časti, odpovedá ďalšou otázkou
 • Koncentrácia – bdelá pozornosť, vedomá pozornosť na jeden bod, stred, centrum, 
 • Úplné vedomie – pozornosť bez objektu, pozornosť bez bodu…, pozornosť na subjekt, na pozorovaného, na toho, kto poznáva, stav všadeprenikajúci, nekonečný stav
 • Vedenie – hromadenie vedomosti z každej oblasti pol na pol
 • Nevedenie – hromadenie vedomosti jednej oblasti
 • Dynamická pozornosť – stav bdelosti, vedomie
 • Najvyššia dynamická pozornosť – Boh
 • Pasívna pozornosť – stav spánku, nevedomie
 • Najvyššia pasívna pozornosť – hmota
 • Aktívne pozorovanie – pozorovanie pozorovaného, subjektu, stav bez myšlienok, úplne vedomie, úplná bdelost
 • Pasívne pozorovanie – koncentrácia na bod, na objekt, stav s myšlienkami, stav snov, stav spánku, nevedomie
 • Pozorovanie starostí – zvonkajšku pozorovaním sa starosti zväčšujú, z vnútornajšku pozorovaním sa zvrkavajú
 • Celistvosť – absolútno, bez začiatku a konca
 • Vedec – zo 100 otázok zodpovie na jednu
 • Veda – chce vedieť stále viac a viac o menej a menej vecí
 • Filozof – zo 100 otázok zodpovie 150
 • Antihypnóza – protilátka smrti
 • Smrť – oddelenie tela a hlavy od vedomia, vnútorný jav
 • Nirvána – stav, keď človek pozná smrť, že smrť vlastne neExistuje, stav keď človek pozná život, že život vlastne neExistuje
 • Osvietenie – strata toho, čo v skutočnosti neExistuje, čo nie je. Získanie toho, čo v skutočnosti existuje, čo je. Odhalenie strateného, poznaného, vedeného…
 • Pravda – človek je oboje, ale zároveň ani jedno
 • Zákon – tao, rit, dharma
 • Blaženosť – šťastie, pôžitok
 • Médium – sprostredkovateľ
 • Pritiahnutie vyššej duše – spermia po rokoch meditácie a celibáte
 • Doživotné hľadanie – nehľadať odpovede na otázky ale skúsenosti na otázky, skúmať v záujmu skúseností, hľadať prežitý, prežitky pravdy, nie odpovede v kni
 • Skúmanie – prežitky bez viery a pochybnosti
 • Cesta na vrchol duchovna – od vôle cez pozorovanie až k prebudeniu, oslobodeniu, osvieteniu
 • Vôla – drobnými rozhodnutiami a ich naplneniu sa upevňuje
 • Pozorovanie – tiché, nezaujaté rozlišovanie duality
 • Prebudenie, Oslobodenie, Osvietenie – vrchol duchovna, neDualita, jednota, neTelo, absolútne Bytie

Päť stupnov pripútanosti – Múdrosť Toltékov v modernom svete

17.09.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Veľa rokov som sa snažil žiť podľa obrazov, ktoré som si o sebe vytvoril, kým som objavil, že toto som ja – nepotrebujem nijaký príbeh. Som to naozaj ja. Som dokonalý práve v tejto chvíli, a to je všetko, čo potrebujem, aby som sa mohol tešiť zo života. Keď som to pochopil, mohol som si život ľubovoľne preorientovať, a to [...]

Velkolepý plán

28.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně „vyladěn“, že je možné, abychom v něm [...]

Zázrak vášho ducha – Kniha o odhalení duševného života a jeho premene

08.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako pripraviť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševediace, vševedúce a všemohúceho kolektívne podVedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná [...]

walesa

Osemdesiatročný Wałęsa chce znova búrať režim. Ak Kaczyński vyhrá voľby, bude občianska vojna, varuje

29.09.2023 19:30

Búrlivák, ktorý pomohol skoncovať s komunistickou érou v Poľsku, má na chrbte už osem krížikov. Lech Wałęsa sa ihneď po oslavách okrúhlych narodenín chystá podporiť opozíciu proti strane svojej niekdajšej pravej ruky, dnes najmocnejšieho muža Poľska Jarosława Kaczyńského.

SR Nové Zámky Migranti Nelegálni Registrácia NRX

Migranti na Slovensku zostať nechcú. Sme chudobní, xenofóbni a nepohostinní

29.09.2023 18:00

Profesor Drbohlav pripomína, že migranti z chudobnejších krajín globálneho juhu, ktorí dnes prúdia do Európy, rozhodne pre Slovensko hrozbou nie sú.

migrácia

Pohrebisko detí a budúcnosti: Počet mŕtvych migrantov v Stredomorí sa toto leto strojnásobil

29.09.2023 17:57

Medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska od januára do septembra, bolo 11 600 maloletých bez sprievodu.

Nemecko počasie september najteplejší meranie DWD

September prepísal teplotné rekordy naprieč celou Európou

29.09.2023 16:59, aktualizované: 17:21

Najvyššiu teplotu 33,3 stupňa zaznamenali Nemci 12. septembra v meste Waghäusel.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 39866x
Priemerná čítanosť článkov: 633x

Autor blogu

Odkazy