Založ si blog

Nová zem – Objavte v sebe zmysel života

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Kniha Nová Zem odhalí našu duchovnú nevedomosť. Hlavným hrdinom tejto nevedomosti je naše eGo. Egoická myseľ. Pretože v každej myšlienke – každej spomienke, interpretácii, názore, pohľade, reakcií, emócií sa skrýva pocit seba – ja (eGo). To je duchovná nevedomosť.

Naša myseľ a jej obsah je samozrejme podmienený minulosťou: našou výchovou, kultúrou, rodinným zázemím a ďalšími faktormi.

Základ väčšiny činností našej mysle spočíva v neustále opakujúcich a pretrvávajúcich myšlienkach, emóciách a reakciách s ktorými sa ztotožnujeme najviac.

Obsah egá sa líši od človeka k človeku, ale štruktúra ega je rovnaká. Inými slovami – rozličné egá sa lýšia iba na povrchu. V čom sú rovnaké? Žijú zo separácie a identifikácie.

Pokiaľ žijete svoj život prostredníctvom mysľou vytvoreného „ja“, ktoré sa skladá z myšlienok a emócií – čo je eGo – základ vašej identity je váš život ilúziou, pretože myslenie a emócie sú vo svojej podstate veľmi prchavé a pominuteľné.

Takže, každé eGo neustále bojuje o svoje prežitie a neustále sa bráni a zväčšuje… snaží sa chrániť samé seba a rozpínať sa.

Keď to pochopíme, začneme sa zaujímať o nový svet. O svet lásky. O príjem tvorivej sily vesmíru. Keď s nadšením prekonáte prekážky v podobe nepriaznivých situácií, alebo ľudí neochotných spolupracovať a boj s nimi transformujete do prijatia, to bude začiatok Novej Zeme. A videl som nové nebo a novú zem, píše sa v biblii. Základom novej zeme je nové nebo – prebudené vedomie.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

O rozkvete ľudského vedomia. O egu, súčasného stavu ľudstva. O jadru ega. O maskách – mnoho tvárí egá. O jadre bolesti. O oslobodení. O tom, kto skutočne sme. O objavení vnútorného priestoru. O vnútornom zmyslom života. O novej zeme.

Top oNe – Čo táto kniha dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi dopomohla rozvíjať, nútila ho premýšľať, rozširuje jeho slovnú zásobu, vzdeláva ho, vedome a s múdrosťou obohacuje. Kniha mu transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode. Dušana kniha bavila a určite si ju prečíta niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Poznámky:

Daj a bude ti dané

 • Rozdavaj to, čo potrebuješ a bude ti potom dané

Tri spôsoby prebudeného konania

 1. Prijatie
 2. Potešenie
 3. Nadšenie

Lexikon:

 • Lotos – hlavný symbol v budhizme
 • Biela holubica – symbol ducha svätého v kresťanstve
 • Maya – v hinduizme znamená – hmla ilúzie
 • Dukla – v budhizme znamená – utrpenie
 • Prvotný hriech – v kresťanstve znamená – minúť zmysel ľudskej existencie
 • Duchovno – transformácia vedomia
 • Nebo – vnútorná sféra vedomia
 • Nové nebo – nástup premeneného ľudského vedomia
 • Zem – sféra viditeľných foriem
 • Nová zem – prejavy nového neba vo fyzickom svete
 • Ego – falošné ja, iluzórne ja, optický klam vedomia, nefunkčný vzťah k prítomnému okamihu
 • Identifikácia – robiť rovnakým
 • Pravda – čisté Bytie, Kristus v nás, prirodzenosť Budhu, átman – Boh prebyvajúci v nás
 • Anata – nie ja
 • Entita – podstata; to čo je; niečo jestvujúce
 • Jadro bolesti – nešťastie, reakcie, správanie, chovanie sa, energetické pole tela, kolektívne emočné telo bolesti, zdedene emočné telo bolesti, potravou duševného parazita sú negatívne myšlienky a emócie
 • Emočné telo bolesti – pocity, city, emócie
 • Život – dobro, všetko pozitívne
 • Smrť – zlo, všetko negatívne
 • Sen – chvíľková hra foriem
 • Radosť z Bytia a Žitia – nie z výsledkov ako (peniaze, prestíž a víťaztvo), ale radosť z toho, čo robím, činím, konám, a ako sa správam, chovám a reagujem. Radosť z toho, čo je tu a teraz! Je len Prítomný okamih!
 • Skutočná sloboda osvieteného života – prijatie, neodsudzovanie, nelipnitie
 • Forma – na 99,99% ju tvorí priestor
 • Vnútorný zmysel života – prvoradý, Bytie, prebudenie, osvietenie, oslobodenie, prvý krok
 • Vonkajší zmysel života – druhoradý, skutok, činnosť , kroky vedúce k cieľu
 • Uvedomenie – je priestor v ktorom myšlienky existujú, keď si je ten priestor vedomý sám seba.

Myšlienky:

 • Je úplne jedno, ako vaše telo vyzerá z vonku, pretože pod vonkajšou formou sa nachádza intenzívne a živé energetické pole.
 • To, čo nazývam vnútorným telom, nieje v skutočnosti telo, ale živá energia, most medzi svetom foriem a svetom bez foriem.
 • Uvedomovanie si vlastného tela vám umožní lepšie vnímanie prítomnosť a súčasne vám otvorí bránu, ktorá vedie z područia ega. Posilníte tým aj imunitný systém a regeračné mechanizmy tela.
 • Duchovné prebudenie je uvedomenie, stav v ktorom úplne zreteľne vidíte, že to, čo vnímate, prežívate, myslíte, cítite nemá nič spoločné s tým kým ste.
 • V skutočnom vzťahu je dôležitá otvorenosť a vedomá pozornosť, ktorú dávame tomu druhému bez toho, aby sme za to niečo očakávali. Táto vedomá pozornosť je Prítomnosť.
 • Ak sa pristihnete pri tom, ako hráte nejakú rolu, tak uvedomenie si tejto skutočnosti vytvorí priestor medzi vami a vašou úlohou. To je začiatok oslobodenia sa od hrania úloh.
 • V momente, keď ste skutočne prítomní, nie ste otcom, či matkou. Ste vedomie, pokoj, Prítomnosť, ktorá počúva, hľadí, pomáha, hovorí. Ste Bytie presahujúce všetky činnosti.
 • Pomôcť ukončiť utrpenie, ktoré ľudstvo trápi tisícky rokov môže každý z nás. Musíte začať u seba. Musíte prevziať zodpovednosť za svoj vnútorný stav v každom okamihu života. To znamená hneď teraz.
 • Je to vaša vedomá prítomnosť, čo zničí identifikáciu s jadrom bolesti. Ak sa s ním nestotožňujete, tak nemôže ďalej kontrolovať vaše myslenie a tak sa už nebude nikdy môcť obnovovať a prizivovat na vašich myšlienkach.
 • Vďaka tomu, že sa prestanete stavať formám na odpor, tak z pod foriem začne vyžarovať vše zahrnujúca Prítomnosť, tichá sila, ktorá je omnoho bližšie vašej podstate, než čokoľvek vo svete foriem.
 • Keď ste prítomní a vaša pozornosť je plne ukotvená v Teraz, tak prítomnosť prenikne do toho, čo robíte a vašu činnosť premení. Dodá jej silu a kvalitu. Ste prítomní vo chvíli, keď čokoľvek robíte, nerobíte kvôli výsledku (peniazom, prestíži, vyťaztvu), ale preto, že máte radosť z činnosti, ako takej, napĺňa vás a obohacuje.
 • Vedomie priestoru neznamená iba oslobodenie od eGa, ale aj od lipnutia na veciach tohto sveta, takže prestanete byť otrokmi hmoty a materializmu. Jedná sa o duchovný rozmer, ktorý jediný môže zmeniť svet a dať mu zmysel.
 • Vedomé dýchanie odvádza pozornosť od myslenia a tým vytvára vnútorný priestor. Je to jeden zo spôsobov, ktorým sa tvorí vedomie. Aj keď už neprejavené vedomie vo svojej celistvosti existuje, my sme tu na to, aby sme ho priniesli na tento svet.
 • Vaše vnútorné telo nie je z hmoty, je to priestor. Nie je to vaše fyzické telo, ale život, ktorý oživuje vaše fyzické telo. Je to inteligencia, ktorá stvorila a teraz živí a udržiava telo, súčasne riadi tisícky rozličných funkcií tak zložitých a tak komplexných, že ľudská myseľ z nich dokáže pochopiť iba malý zlomok.
 • Aký je vzťah medzi uvedomením a myslením? Uvedomenie je priestor v ktorom myšlienky existujú, keď si je ten priestor vedomý sám seba.
 • Legendy starovekých kultúr často poukazujú, že veľká strata, či invalidita na úrovni foriem je vstupnou bránou do sveta duchovná „slepý jasnovidec“, „invalidný liečiteľ“ patria medzi tradičné predstavy.
 • Prebudené konanie je zosúladenie vášho vonkajšieho cieľa – to, čo robíte – s tým vnútorným, prebudiť sa a ostať prebudený. Prostredníctvom prebudených skutkov sa prepojite s vonkajším zmyslom vesmíru. Vedomie bude vaším prostredníctvom prúdiť do tohto sveta. Bude prúdiť do vašich myšlienok, ktoré bude inšpirovať. Bude prítomné vo vašich skutkoch, ktoré budú ním posilnené.

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

Britský ministerský predseda Rishi Sunak.

Sunakovho ochrankára zadržali za údajné stávky na termín volieb

19.06.2024 23:26

Termín parlamentných volieb bol prísne utajovaný a jeho oznámenie zaskočilo aj mnohých členov vládnej Konzervatívnej strany.

Americká armáda / Americký vojak / US Army /

Armáda USA zabila pri útoku v Sýrii vysokopostaveného predstaviteľa ISIS

19.06.2024 23:21

Jeho úmrtie podľa CENTCOM-u naruší schopnosť IS získavať zdroje na teroristické útoky a podnikať ich.

Iran, Izrael

Hamas nemožno zničiť, ide hlavne o ideológiu, vyhlásil hovorca izraelskej armády. Netanjahu reagoval

19.06.2024 22:40

Veľmi podobné názory ako Daniel Hagari vyjadrili v uplynulých mesiacoch aj niektorí analytici.

Vladimir Putin

Putin po návšteve KĽDR dorazil do Vietnamu

19.06.2024 22:20

Vietnam je pre Putina druhou zastávkou na ceste po Ázii.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 57523x
Priemerná čítanosť článkov: 846x

Autor blogu

Odkazy