Založ si blog

Tajomstvo úspechu troch majstrov

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Autori sú uznávaní a najznámejší techník svojpomoci a osobného úspechu. Ich jedinečné knihy, ktorých sa už predalo vyše 100 miliónov výtlačkov, pomohli ľuďom si osvojiť spôsoby, ako prežiť život naplnený bohatstvom, úspechom a šťastím a stať sa sebavedomými a vplyvnými osobnosťami s pozitívnym myslením.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Knihou myslíte a zbohatnite. Mocou nášho podvedomia. Ako vystupovať a pôsobiť na ľudí.

Top average – Čo táto kniha z polovice dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc z polovice transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi z polovice dopomohla rozvíjať, z polovice nútila ho premýšľať, z polovice rozširuje jeho slovnú zásobu, z polovice vzdeláva  ho, vedome a s múdrosťou z polovice obohacuje. Kniha mu z polovice transformovala  skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k slobode. Kniha Dušana miestami nudila a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal. Kniha bola miestami stratou času.

Poznámky:

Tajomstvo úspechu troch majstrov

Myslite a zbohatnite

Kontemplovanie o bohatstve

 • 30min. si v mysli predstavovať osobu, ktorej sa chcem v najbližšom období stať

Autosugescia o množstve peňazí, ktoré budem vlastniť

 • Nahlas opakovať svoje slová, aby Som ich počul
 • Opakovať svoje napísané vyhlásenie o:
 • Sume peňazí, ktoré chcem dosiahnuť
 • Termín, do kedy ich chcem mať
 • Opis služby alebo tovaru, za ktoré chcem peniaze získať
 • Predstavovať si seba, ako vlastníka týchto peňazí

Recept na zbohatnutie vyhlásenie:

 • Do (tohto dátumu) budem mať x peňazí, ktoré mi medzi tým prídu v rôznych sumách v rôznych obdobiach. Za tieto peniaze budem poskytovať ako (funkcia) najefektívnejšie služby, akých Som schopný (uviesť službu alebo tovar, ktorý budem ponúkať).
 • Verím že peniaze budem vlastniť. Moja viera je taká silná, že ich už vidím pred sebou. Môžem sa ich dotknúť. Teraz čakajú, aby sa ku mne dostali v danom čase a množstve na výmenu za službu, ktorú za ne ponúkam. Očakávam plán, ktorým tieto peniaze dosiahnem a začnem ho napĺňať.

Dva druhy vodcovstva

 1. Vodcovstvo založené na harmonickom vzťahu s nasledovníkom a ich chápaní
 2. Vodcovstvo založené silou, bez dohody a suznenia s nasledovníkmi

Nový spôsob marketingu služieb

 • Partnerstvo:
 • Zamestnávateľa
 • Zamestnanca
 • Verejnosti, ktorej slúžia

KKCH

 • Kvalita plus kvantita plus vhodný charakter spolupráce sa rovná perfektný marketing služieb.

Sedem hlavných pozitívnych emócií

 1. Túžba
 2. Viera
 3. Láska
 4. Sex
 5. Nadšenie
 6. Zaľúbenost
 7. Nádej

Sedem hlavných negatívnych emócií, ktorým sa treba vyhýbať

 1. Strach
 2. Závisť
 3. Nenávisť
 4. Pomstichtivost
 5. Chamtivosť
 6. Poverčivost
 7. Hnev

Recept na zbohatnutie od Dale Carnegie

 1. V myslí si zafixujte presnú sumu peňazí, po ktorej túžite. Nestačí len si povedať: Chcem mať veľa peňazí. Buďte v stanovenej sume konkrétny.
 2. Stanovte si, či ste ochotní za získané peniaze urobiť. (Nič také, ako niečo za nič reálne nejestvuje).
 3. Stanovte si konkrétny dátum, do kedy chcete peniaze, po ktorých túžite, nadobudnúť.
 4. Zostavte si konkrétny plán na dosiahnutie svojho cieľa. Poriadne si rozmyslite, či ste naozaj schopní a pripravení ho realizovať.
 5. Toto všetko napíšte do svojho osobného vyhlásenia. Určite si sumu, ktorú chcete získať, dátum, do kedy peniaze získate, čo ponúkate, ako protihodnotu, presne opíšte svoj plán, ako túto sumu zarobíte.
 6. Toto vyhlásenie si dvakrát denne prečítajte , raz pre spaním a druhý raz ráno. Kým ho budete čítať, predstavujte si, preciťte a verte sami sebe, že ste majiteľom vysnívanej sumy peňazí.

13 princípov vedúce k bohatstvu

 1. Túžba – začiatok každého úspechu
 2. Viera – vizualizácia túžby a viera v jej naplnenie
 3. Autosugescia – prostriedok na ovplyvňovanie podvedomia
 4. Odborné vedomosti – osobné skúsenosti alebo pozorovanie
 5. Predstavivosť – dielňa mysle
 6. Organizované plánovanie – vykrištalizovanie túžby do činov
 7. Rozhodovanie – majstrovstvo otáľania
 8. Vytrvalosť – neutichajúca snaha vyvoláva vieru
 9. Moc odbornej skupiny – váš hnací motor
 10. Tajomstvo sexuálnej transmutácie
 11. Podvedomie – spájajúce ohnisko
 12. Mozog – vysielač a prijímač myšlienok
 13. Šiesty zmysel – dvere do svätyne múdrosti

Ako vystupovať a pôsobiť na ľudí

Ako urobiť dobrý dojem

 1. Váš vzhľad – či ste vhodne upravený
 2. Vaše správanie, postoj, ktorý zaujímate
 3. Vaša reč, nejde len o bezchybnost, ale aj o tón hlasu

Dva zákony o pamäti

 1. Päť minút si predstavovať, to, čo si chceme zapamätať
 2. Opakovanie je matka múdrosti
 3. Asociácia – prepojenie faktov
 • Prečo je to?
 • Ako je to?
 • Kedy je to?
 • Kde je to?
 • Kto povedal, že je to tak?

Lexikon:

Myslite a zbohatnite

Podvedomie – chemické laboratórium, v ktorom sa všetky impulzy kombinujú a pripravujú na premenu do fyzickej podoby. Transcedentný transformátor. Transmutuje emócie do fyzickej podoby. Obsahuje päť zmyslov. Médium, prostredník komunikácie medzi mysľou a vedomím – nekonečnou inteligenciou.

Predvedomie – stráž medzi vedomím a podvedomím, predsieň, chodba, prah dverí, autosugescia

Predstavivosť – dielňa, kde vznikajú všetky plány

Túžba (sen) – vytrvalosť

Vytrvalosť – možno kultivovať a je postavená na týchto príčinách:  Konkrétnosť cieľa, túžba, viera v seba samého, konkrétnosť plánov, presné vedomosti, spolupráca, sila vôle, návyk

Víťazstvo – dočasná porážka

Moc – riadené vedomosti

Duch – energia

Duša – jemnohmota

Človek – hmota

Nekonečná inteligencia – rast vnútorného vedomia, žitie a Bytie v prítomnom oKamihu

Šiesty zmysel – kreatívna predstavivosť, Gin, duch, biely čarodejník, Génius

Zdroje vedomostí a múdrosti – nekonečná inteligencia, podvedomie, podvedomie druhých, myseľ druhých

Šiesty nezmysel – chorá predstavivosť, chorá duša, čierny čarodejník, blázon

Sexuálna transmutacia – prevedenie sexuálnej energie na druhú osobu. Kultivovane sexuálnej energie. Prevedenie emócií na druhú osobu.

Cesta ku genialite – osobný rozvoj, sebaovládanie, sex, láska, zaľúbenost

Transformácia – prevedenie myšlienok vo vedomí za pomoci podvedomia do fyzickej reality

Transmutácia – prevedenie emócií v myslí za pomoci podvedomia do fyzickej reality

Moc nášho podvedomia

Podvedomie – nekonečná múdrosť, nekonečná inteligencia, prameň nových myšlienok. Humusná orná pôda, do ktorej sme zasiali semienka (myšlienky).

Myseľ – duch

Činnosť mysle – činnosť ducha

Subjektívny duch – podvedomie, podriadený objektívnemu duchovi

Objektívny duch – vedomie, nadriadený subjektívnemi duchovi

Sugescia – presvedčenie, ovplyvnenie

Autosugescia – hlboké presvedčenie, ovplyvnenie svojej osoby

Heterosugescia – presvedčenie, ovplyvnenie druhej osoby

Jediná liečivá sila – príroda, život, Boh, tvorivý princíp, nekonečná múdrosť, moc podvedomia

Ako vystupovať a pôsobiť na ľudí

Asociácia – spojenie

Disociacia – rozklad

Päť stupnov pripútanosti – Múdrosť Toltékov v modernom svete

17.09.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Veľa rokov som sa snažil žiť podľa obrazov, ktoré som si o sebe vytvoril, kým som objavil, že toto som ja – nepotrebujem nijaký príbeh. Som to naozaj ja. Som dokonalý práve v tejto chvíli, a to je všetko, čo potrebujem, aby som sa mohol tešiť zo života. Keď som to pochopil, mohol som si život ľubovoľne preorientovať, a to [...]

Velkolepý plán

28.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně „vyladěn“, že je možné, abychom v něm [...]

Zázrak vášho ducha – Kniha o odhalení duševného života a jeho premene

08.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako pripraviť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševediace, vševedúce a všemohúceho kolektívne podVedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná [...]

walesa

Osemdesiatročný Wałęsa chce znova búrať režim

29.09.2023 19:30

Búrlivák, ktorý pomohol skoncovať s komunistickou érou v Poľsku, má na chrbte už osem krížikov. Lech Wałęsa sa ihneď po oslavách okrúhlych narodenín chystá podporiť opozíciu proti strane svojej niekdajšej pravej ruky, dnes najmocnejšieho muža Poľska Jarosława Kaczyńského.

SR Nové Zámky Migranti Nelegálni Registrácia NRX

Migranti na Slovensku zostať nechcú. Sme chudobní, xenofóbni a nepohostinní

29.09.2023 18:00

Profesor Drbohlav pripomína, že migranti z chudobnejších krajín globálneho juhu, ktorí dnes prúdia do Európy, rozhodne pre Slovensko hrozbou nie sú.

migrácia

Pohrebisko detí a budúcnosti: Počet mŕtvych migrantov v Stredomorí sa toto leto strojnásobil

29.09.2023 17:57

Medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska od januára do septembra, bolo 11 600 maloletých bez sprievodu.

Nemecko počasie september najteplejší meranie DWD

September prepísal teplotné rekordy naprieč celou Európou

29.09.2023 16:59, aktualizované: 17:21

Najvyššiu teplotu 33,3 stupňa zaznamenali Nemci 12. septembra v meste Waghäusel.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 39857x
Priemerná čítanosť článkov: 633x

Autor blogu

Odkazy