Založ si blog

Sila prítomného okamihu – Sprievodca na ceste k duchovnému rastu

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Kniha je fenomén. Patrí k vzácnym knihám, ktoré majú moc radikálne zmeniť život čitateľa k lepšiemu. Eckhart Tolle je skvelý učiteľ, jeho jasné posolstvo a presvedčivé slová objasňujú filozofiu, ktorej paralely nachádzame v budhizmu – najpriamejšia cesta k šťastiu a spokojnosti je schopnosť naplno žiť v prítomnosti. Tajomstvo spočíva v uvedomení si skutočnosti, že naše ego sa upína na minulosť (hoci sa už nedá zmeniť) a budúcnosť (hoci ju nemôžeme poznať). Pochopenie, že jediná skutočná realita je prítomný okamih, umožňuje sa zbaviť neplodneho pripútania k predstavám a naplno prijať život. Táto cesta predstavuje výzvu, ale Eckhart Tolle používa jednoduchý jazyk a priamu formu otázok na odpovedí, pomocou ktorej, čitateľa vedie.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Nie ste vaša myseľ. Vedomím: cestou z bolesti. Vstupom do hlbokej prítomnosti. Stratégiou mysle na vyhýbanie sa prítomnosti. Stavom prítomnosti. Vnútorným telom. Bránou do neprejaveného. Osvietenými vzťahmi. Za šťastím a nešťastím je pokoj. Zmyslom odovzdania sa. Dvom úrovňam bolesti. Portálmi k neprejavenému.

Top oNe – Čo táto kniha dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi dopomohla rozvíjať, nútila ho premýšľať, rozširuje jeho slovnú zásobu, vzdeláva ho, vedome a s múdrosťou obohacuje. Kniha mu transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode. Dušana kniha bavila a určite si ju prečíta niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Poznámky:

Dve úrovne bolesti

 1. Bolesť, ktorú si spôsobujete dnes
 2. Bolesť z minulosti, ktorá je stále prítomná vo vašej myslí a tela

Ak vám súčasná situácia pripadá neprijateľná, cítite sa nešťastne, máte tri možnosti

 1. Odísť z nej
 2. Zmeniť ju
 3. Úplne ju prijať

Portály vedúce k neprejavenému (k zdroji)

 • Vnútorné telo
 • Centrálny portál – prítomnosť
 • Nemyslenie
 • Ticho
 • Prázdny priestor (nepriestor)
 • Prázdnota a Ničota
 • Smrť

Lexikon:

 • Falošné, trpiace „ja“ – nešťastné, bojazlivé „ja“
 • Pravá prirodzenosť – večne prítomné „ja“, vedomie v čistom stave pred stotožnením sa s formou
 • Falošné – povaha ľudského nevedomia a nefunkčnosti
 • Osvietenie – prirodzený stav precítenej jednoty s bytím. Je nájdenie pravej prirodzenosti za hranicami mena a formy. Koniec utrpenia. Znova nadobudnúť vedomie bytia a zotrvať v stave citového uvedomovania. Stav plnosti, stav jednoty, stav mieru. Povzniesenie sa nad myseľ. Zaliate svetlom. Oslobodenie sa od cudzej a vlastnej mysle, osobnosti
 • Bytie – večná, stále prítomná jednota života za miliardami životných foriem, ktoré podliehajú cyklu zrodenia a smrti. Pokojná pozorná, prítomná myseľ. Vnútorné ticho. Existencia a život vo vnútri živej formy a živého tvaru i na vonok mimo nich. Radosť z bytia a žitia. Radosť a ľahkosť. Pohyblivá energia, sila, pole, frekvencia.
 • Nebytie – neexistencia a smrť vo vnútri (ne)živej formy a (ne)živého tvaru i na vonok mimo nich. Nirvána. Žiadne starosti. Prvé a posledné zrodenie. Pokojová (nepohybliva) energia, sila, pole, frekvencia.
 • Myslenie – mentálny hluk
 • Jednota – stav jednoty s prejaveným, vonkajším svetom, aj s najvnútornejším „ja“ a vnútorným neprejavenym svetom – jednoty s bytím.
 • Myseľ – choroba, mysliteľ, kat, kazateľ, veľký sudca, mučiteľ, parazit, otrava, jed, rakovina, vírus
 • Falošné “ ja“ – otrok mysle, blázon
 • Blázon – ovláda a riadi ho cudzie a jeho myšlienky, emócie, eGo a peniaze
 • Vnútorný hlas – komentuje, špekuluje, posudzuje, porovnáva, sťažuje sa, chváli a pod…
 • Mentálny film – vizuálna predstava,  nazeranie do bývalej prítomnosti a budúcej prítomnosti robením si s nimi starosti, obavy a pod…
 • Kolektívne kultúrne povedomie – zdedená bývalá prítomnosť
 • Tichý, prítomný a pod… pozorovateľ – pozorovanie mysliteľa a opakujúcich sa myšlienok, strážca svojho vnútorného priestoru, pozorovanie vnútorného mentálneho a emocialneho stavu
 • Počúvanie a pozorovanie vnútorného hlasu – nezaujato bez kritiky, sušenia a odsudzovania
 • Svedok myšlienky – sebauvedomenie sa, uvedomovanie si seba
 • Radosť z bytia a žitia – moment nemyslenia. Prirodzený stav vedome prežívanej jednoty s bytím
 • Stav bez „ja“ – hlboká sféra bez myšlienok. Čisté vedomie
 • eGo – falošné „ja“ vznikajúce nevedomym stotožnením sa s mysľou. Prelud. Duchovný posmrtný život pred/medzi po životoch. Inkarnacia zrodení a smrti. Robenie si starostí.
 • Emócie – reakcia tela na myseľ
 • Pozitívne emócie – radosť, láska, mier a pod pramenia v stave bez mysle, v kratučkých pauzách medzi slovami, myšlienkami
 • Emočné telo bolesti – podráždenosť, netrpezlivosť, stiesnena nálada, túžba niekomu ublížiť, hnev, zúrivosť depresia, vniesť trocha drámy do vzťahu a pod… Zdedená bolesť z minulosti . Hlboké nevedomie.
 • Vedomá prítomnosť – vyššia dimenzia vedomia. Svedok, pozorovateľ emočného tela bolesti
 • Tiché, prítomné, vedomé pozorovanie – najmocnejší nástroj trnasformovania, pozorovanie vnútorného mentálneho a emocialneho stavu
 • Transmutácia – Porážka, smrť a poprava na emocialnej úrovni. Rozpúšťanie, roztrúsenie, rozplývamie, rozprašovanie. Zmena, premena emočného tela bolesti v precítené vedomie, v bytie, v vnútorné telo, v netelo
 • Transformácia – porážka, smrť a poprava na mentálnej úrovni. Rozpúšťanie, roztrúsenie, rozplývanie, rozprašovanie. Transcedentná zmena, premena mysle a eGa v nemyseľ, v „nie ja“.  Premena v čisté vedomie, bytie
 • Iniciovať – dať impulz
 • Prázdnota – nepozná dno
 • Psychologický čas – bývalá prítomnosť a budúca prítomnosť, robenie si starostí
 • Merateľný čas – stanovenie si plánov a cieľov, snov a túžob, nápadov a prosieb, prianí a želaní, príkazov a rozkazov a ich uskutočnenie. Poučenie sa z vlastných chýb.
 • Realita – primárna vnútorná a sekundárna vonkajšia
 • Nevedomie – odmietanie prítomného oKamihu
 • Životná situácia – okolností života
 • Satori – okamihu vhľadu. Medzera medzi myšlienkami a slovami. Krása prírody, atmosféry a pod… Vnímanie esencie, posvätnosti, krásy, atmosféry a pod…
 • Ticho – biele slovo, myseľ Boha, Božská myseľ. Načúvanie ticha do vnútra a na vonok, ako tichý, prítomný a pod… pozorovateľ. Medzera, kratučka pauza medzi myšlienkami a slovami. Pozorovanie vnútorného ticha a vonkajšieho ticha.
 • Večnosť – žiaden čas
 • Slovo – smerovaním ukazujúci smer
 • Hriech – nevedomie, šialenstvo
 • Viditeľné vonkajšie telo – hrubé, fyzické, emočné telo bolesti
 • Neviditeľné vnútorné telo – splynutie všetkých jemných krehkych energetickych tiel v jedno netelo, vo vedomie, v myseľ, v emóciu, v percepciu a v konanie
 • Duchovné učenie – všetky pochádzajú z jedného zdroja, pochádzajú iba od jedného duchovného Majstra, ktorý sa prejavoval v rôznych podobách.
 • Zdroj – uvedomovanie si vnútorného tela
 • Neprejavené – prázdny stred, bod, centrum, zdroj, dych, ktorého sa nič netýka a nedotýka. Je večne nedotknuteľné. Jeden bod v nepriestore, vesmíre bez okrajov, hraníc. Žiadna reakcia, negatívne správanie a chovanie. Nirvána (Pokoj, Kľud, Ticho, Mier, Jednota). Poukazuje na to, čo nie je.
 • Prejavené – okraje, hranice, dva a viac bodov v priestore, vesmíre s okrajmi, hranicami. Všetko sa ho týka a dotýka. Reaguje a negatívne sa správa a chová . Svet, vesmír (pohyb, hluk, zvuk, šum, ruch, boj, vojna, dualita). Poukazuje na to, čo je.
 • Čchi – vnútorné energetické pole tela, most medzi neprejaveným a prejaveným
 • Forma – prázdnota, pohyb molekúl, atómov, elementárnych častíc a pod…
 • Skutočná realita – prítomný okamih
 • Ilúzia – skreslená iluzórná realita netotožna so skutočnou realitou
 • Láska – stav bytia. Radosť z bytia a žitia. Existencia a život. Sebauvedomovanie.
 • Druhá tvár – tajomstvo neodporovania a nereagovania
 • Priesvitné, priehľadné vnútorné telo – možnosť, ako sa zbaviť napätia, odporu, sily, bloku a to prejdením ním.
 • Odovzdanie sa – prijať prítomný okamih. Vzdať sa vnútorného odporu, tomu, čo je. Prijať to, čo je. Byť nezaujatym pozorovateľom. Precítiť odpor, bolesť.
 • Wu wei – aktivita bez konania, pokojne sedieť a nič robiť
 • Ukrižovanie – usmrtenie, zmŕtvychvstanie, nanebovstanie
 • Kríž – smrť, odpor, starosti, utrpenia, trápenia, bolesti, problémy a pod…
 • Smrť – prijatie utrpenia. Umiera iba ego, myseľ a emočné telo bolesti. Smrť neexistuje.
 • Resistencia – odpor, odolnosť
 • Krížová cesta – cesta totálneho prevratu. Symbol duchovnej premeny
 • Guru – sám Život samotný

Myšlienky:

 • Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Taký ste dôležitý!
 • Pre pravdu nemusíte ísť inam. Ukážem vám ako vojsť hlbšie do toho, čo už máte!
 • Nie ste vaša myseľ. Najväčšia prekážka na ceste k osvieteniu.
 • Ľudia, ktorý nenašli svoje skutočné bohatstvo, ktorým je vyžarujúca radosť z bytia, a hlboký neotrasiteľný pokoj, ktorý radosť so sebov prináša, sú žobráci, aj keď majú obrovské materiálne bohatstvo.
 • Myslím, teda som! Znamená nič iné, ako zjednotenie myslenia s bytím a identity s myslením.
 • Prúd myšlienok môžete zastaviť okrem pozorovania mysliteľa aj tým, že sústredíte pozornosť na prítomný okamih. Jednoducho si intenzívne uvedomujete prítomný moment. Je to veľmi uspokojujúce. Týmto spôsobom odvediete pozornosť od myšlienkovej činnosti a dostanete sa do sféry nemyslenia, v ktorej ste neuveriteľne čulí, pri plnom vedomí s pri tom nerozmýšľate. To je podstata meditácie.
 • Najdôležitejším krokom na vašej ceste k osvieteniu preto je: naučiť sa nestotožnovať sa so svojou mysľou. Vždy keď vytvoríte medzeru v prúde myšlienok svetlo vášho vedomia zažiari jasnejšie.
 • Prítomný okamih je kľúčom k oslobodeniu. Ale pokiaľ sa stotožňujete so svojou mysľou, prítomný okamih nenájdete.
 • Myslenie nemôže existovať bez vedomia, ale vedomie myslenie nepotrebuje.
 • Pre mňa nieje myseľ len myslenie. Zahŕňa v sebe aj emócie a všetky podvedomé druhý správania. Keď sa stretávajú telo s mysľou, vznikajú emócie. Sú reakciou tela na myseľ, alebo ich môžeme považovať za odraz mysle v tele.
 • Intenzita bolesti závisí od intenzity vášho odporu k prítomné mu oKamihu, s tá zasa od miery vášho stotožnenia sa s vlastnou mysľou. Myseľ sa vždy snaží popierať prítomnosť a uniknúť z nej. Inými slovami, čím viac sa identifikujete do svojou mysľou, tým viac trpíte a čím viac ste schopný prijať a oceniť prítomný okamih, tým viac ste oslobodený od bolesti, utrpenia a egoickej mysle.
 • Prijmite prítomnosť – a potom konajte. Nech prítomný okamih prináša čokoľvek, prijmite to, akoby ste si to vybrali sami. Vždy s ním spolupracujte, nebráňte sa mu. Urobte si z neho svojho priateľa a spojenca, nie nepriateľa. Tým zázračné zmeníte celý svoj život.
 • Emočné telo bolesti, temný tieň egá sa bojí svetlá vášho vedomia. Bojí sa odhalenia. Jeho prežitie závisí od vášho podvedomého stotožnenia sa s ním a od vášho strachu čeliť bolesti, ktorú v sebe nosíte. Ak sa jej však nezopriete a ak do nej nevnesiete svetlo vedomia, budete nútení ju prežívať znova a znova. Vaše telo bolesti vám môže pripadať ako nebezpečná príšera, na ktorú sa nemôžete ani len pozrieť, ale uisťujem vás, že je to len prízrak, ktorý bude bezmocný proti sile vašej prítomnosti.
 • Ak sa vás týka emočné telo bolesti, pozorujte svoj vnútorný odpor. Pozorujte, ako lipnete na bolesti. Buďte veľmi bdelí. Pozorujte tú zvláštnu radosť, ktorú pociťujete, keď ste nešťastní. Pozorujte svoju nutkavú potrebu o tom hovoriť alebo premýšľať.  Odpor pominie, ak ho dostanete do vedomia. Potom môžete namieriť svoju pozornosť na emočné telo bolesti, zostať prítomný, ako svedok a tak iniciovať jeho transmutáciu.
 • Pokiaľ váš život ovláda egoická myseľ, nikdy nemôžete žiť v skutočnej pohode. Nezískate pokoj, ani naplnenie, azda iba na krátke momenty, ak ste získali práve niečo, o čom ste snívali, ak sa vám splnila nejaká túžba. eGo má potrebu sa identifikovať sa s vonkajšími vecami. Musíte ho stále obranovať a posilňovať. Najčastejšie sa eGo identifikuje s vlastníctvom, zamestnaním, soc. postavením a uznaním, vedomosťami a vzdelaním, výzorom, zvláštnymi schopnosťami, vzťahmi, osobnou a rodinnou históriou, systémom vieru, politickými, nacionalistickými, radovými, náboženskými, a inými kolektívnymi identitami. Nič z toho však nie ste!
 • Smrť z vás ztrhne všetko to, čím nie ste. Tajomstvom života je, umrieť ešte predtým, ako umrieme a zistiť, že smrť neexistuje.
 • Nehľadajte svoje „ja“ v mysli.
 • Skončíte s ilúziou času! Čas a myseľ sú neoddeliteľnou. Oddeľte myseľ od času a ona sa zastaví – pokiaľ ju budete chcieť použiť.
 • Čas vôbec nieje vzácny. Je to ilúzia. To, čo vám pripadá vzácne, nie je čas, ale ten jediný bod, ktorý sa nachádza mimo času – prítomnosť. Tá je teda skutočne vzácna. Čím viac sa sústreďujete na čas – na minulosť a budúcnosť – tým viac sa vzďaľujete od prítomnosti, od toho najvzácnejšieho, čo existuje.
 • Prítomný okamih – tu a teraz!
 • V pritomnom okamihu pri absencii času sa všetky vaše problémy rozplynú. Utrpenie si vyžaduje čas, v prítomnosti prežiť nedokáže.
 • Naučte sa pracovať s časom v praktickom zmysle – môžeme to nazvať prácou s meraním časom, ale akonáhle vybavíte praktické záležitosti, vráťte sa k vedomiu prítomného okamihu. Tak nebudete hromadiť psychologický čas, ktorý vzniká v dôsledku identifikácie s minulosťou a neustáleho nutkaveho projektovania do budúcnosti.
 • Existuje jednoduchý ukazovateľ toho, či sa necháte ovládať psychologickým časom. Spýtajte sa sami seba: je v tom, čo robím radosť a ľahkosť? Ak nie, potom prítomný okamih prekrýva čas a vy vnímate život ako bremeno alebo boj.
 • Strata prítomnosti je strata bytia.
 • Pokiaľ si upracete svoje vnútro, aj vonkajšok sa mu prispôsobí. Primárna realita je vo vašom vnútri. Sekundárna je vo vonkajšom svete.
 • Nech ste kdekoľvek, buďte tam úplne!
 • Nedovoľte strachu, aby vstúpil do vašej mysle. Využite silu prítomnosti. Strach nad ňou neprehľadné.
 • Duchovnú silu má iba ten, kto sa dokáže odovzdať. Odovzdanie vás vnútorne oslobodí od situácie, v ktorej sa nachádzate.
 • Úplne prijmite svoju neaktivnost, lenivosť , či momentálnu pasivitu. Prejavte ju však naplno . Užívajte si ju.  Buďte taký neaktívni a leniví, ako len dokážete. Ak sa do toho pustíte naplno a vedome, čoskoro to prekonáte. A možno aj neprekonate. V každom prípade sa však zbavíte vnútorného konfliktu, odporu a negatívnych emócií.
 • Vďačnosť za prítomný okamih a plnosť života v ňom, to je skutočný blahobyt.
 • Vzdajte sa čakania. Keď sa pristihnete, ako zklzavate do čakania –  vymaňte sa z neho. Vráťte sa do prítomného okamihu. Jednoducho buďte a bytie si užívajte. Keď ste vedome prítomný, nikdy nemáte potrebu na nič čakať.
 • Ak si chcete uvedomovať bytie, musíte oslobodiť svoje vedomie od svojej mysle. Je to jedna z najdôležitejších úloh na vašej duchovnej ceste. Uvoľní vo vás obrovské zásoby vedomia, ktoré bolo v zajatí zbytočného a nutkaveho premýšľania
 • Vaša vonkajšia cesta môže byť dlhá milión krokov, vaša vnútorná cesta má však jediný krok, krok ktorý práve robíte. Tým ako si budete tento krok uvedomovať, zistíte, že už v sebe obsahuje všetky ostatné kroky a tak isto cieľ vášho putovania.
 • Učiteľ a žiak spolu vytvárajú učenie.
 • To, čo vnímate, ako hustú, fyzickú štruktúru, ktorej hovoríme telo podliehajúce chorobám, starnutiu a smrti, to nie ste vy. Je to falošný obraz vašej esencialnej reality, ktorá sa nachádza mimo zrodenia a smrti, obraz súvisiaci s obmedzením mysle, ktorá tým, že stratila kontakt s bytím, vytvára telo, ako dôkaz iluzornej viery v oddelenost a na ospravedlnenie pocitu strachu.
 • Umenie si uvedomovať svoje telo vo vás podnieti úplný nový spôsob života, stav permanentnej prepojenosť i s bytím a dodá vášmu životu hĺbku, akú ste nikdy predtým nepoznali.
 • Predtým, ako vstúpite do svojho tela, odpuste!
 • Okrem toho, uvedomenie si vnútorného tela má blahodarný vplyv aj na fyzickej úrovni. Spôsobuje napríklad výrazne spomalenie procesu starnutia fyzického tela.
 • Nemyslíte len hlavou, ale celým vaším telom!
 • Keď vám niekto niečo rozpráva, nepočúvajte ho len mysľou, počúvajte ho celým jeho a svojim vnútorným telom. Počas počúvania vnímajte energetické pole vnútorného tela. To odvráti vašu pozornosť od myslenia a vytvorí priestor, ktorý vám umožní skutočne si niečo vypočuť, bez toho, aby doň zasahovala myseľ. Dávate tak druhému človeku priestor – priestor na existenciu.
 • Kontakt s vnútorným telom vytvára čistý priestor bez myslenia, v ktorom môžu rozkvitať vzťahy.
 • Neprejavené poznáva samo seba jedine cez svet a cez vás v ňom. Ste tu, aby ste umožnili božskej podstate univerza prejaviť sa. Takí ste dôležitý.
 • Približovanie sa k smrti a samotná smrť, rozpustenie fyzickej formy, je vždy skvelou príležitosťou na duchovnú realizáciu.
 • Ak prestanete svoju myseľ kŕmiť „sebou“, stratí svoju nutkavú vlastnosť – potrebu veci súdiť , odporovať tomu, čo je a vytvárať všetky konflikty, drámy a novú bolesť. V skutočnosti, keď veci prestanete posudzovať a prijmete ich také, aké sú, oslobodite sa od mysle.
 • Láska je stav bytia. Láska nie je vo vonkajšom svete. Je hlboko vo vás. Nikdy ju nestratíte, nikdy vás neopustí. Láska nie je závislá na nikom, ani na vonkajších formách.
 • Z tela však ujsť nemôžete a ani nemusíte. Telo predstavuje veľmi nesprávne pochopenie vašej pravej podstaty. Niekde v ňom je však skutočne skrytá vaša pravá podstata, nie je mimo tela a preto je telo miestom, odkiaľ sa k nej môžete dostať.
 • Odovzdanie sa znamená bezpodmienečne a bezvýhradne prijať prítomný okamih. Znamená to, vzdať sa vnútorného odporu voči tomu, čo je
 • Krížová cesta je cesta totálneho prevratu. Znamená, že to najhoršie, čo sa vám v živote stalo, váš kríž, sa premení na to najlepšie, čo sa vám mohlo stať, pretože vás prinúti odovzdať sa smrti, nebyť ničím, byť ako Boh, pretože ani Boh nie je, ako nič, čo poznáme.

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

Britský ministerský predseda Rishi Sunak.

Sunakovho ochrankára zadržali za údajné stávky na termín volieb

19.06.2024 23:26

Termín parlamentných volieb bol prísne utajovaný a jeho oznámenie zaskočilo aj mnohých členov vládnej Konzervatívnej strany.

Americká armáda / Americký vojak / US Army /

Armáda USA zabila pri útoku v Sýrii vysokopostaveného predstaviteľa ISIS

19.06.2024 23:21

Jeho úmrtie podľa CENTCOM-u naruší schopnosť IS získavať zdroje na teroristické útoky a podnikať ich.

Iran, Izrael

Hamas nemožno zničiť, ide hlavne o ideológiu, vyhlásil hovorca izraelskej armády. Netanjahu reagoval

19.06.2024 22:40

Veľmi podobné názory ako Daniel Hagari vyjadrili v uplynulých mesiacoch aj niektorí analytici.

Vladimir Putin

Putin po návšteve KĽDR dorazil do Vietnamu

19.06.2024 22:20

Vietnam je pre Putina druhou zastávkou na ceste po Ázii.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 57521x
Priemerná čítanosť článkov: 846x

Autor blogu

Odkazy