Založ si blog

Intuícia – Poznanie za hrnicami logiky

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Intelekt je funkciou hlavy, inštinkt funkciou tela a intuícia funkciou srdca. Za touto trojicou sa skrýva vaše bytie, ktorého jedinou podstatou je pozorovanie.

Všetci máme prirodzenú schopnosť intuície, ale naša kultúra a vzdelanie nám často bránia v jej používaní. Učia nás, aby sme ignorovali inštinkty namiesto toho, aby sme sa ich snažili pochopiť a využili ako základ pre rozvoj celej bytosti. Výsledkom je, že sa úplne oddelíme od svojej vnútornej múdrosti. Intuíciu nahrádzame logikou. Logické myslenie patrí však do inej sféry fungovania človeka a intuíciu nemôže nikdy nahradiť, pretože kým logika je funkciou mysle, intuícia je funkciou ducha.

V tejto knihe oSHo presne vysvetluje, čo intuícia je a ako ju rozpoznať v sebe aj iných. Ukazuje rozdiel medzi ňou a predstavami, ktoré môžu viesť k nesprávným záverom, chybným voľbám a neželaným následkom. Zároveň ponúka množstvo meditácií a cvičení na rozvoj nášho prirodzeného daru intuície. Jeho vhľad a vysvetlenia sú jasné a zrozumenitľné, často zábavné a vždy pútavé.

oSHo je považovaný za jedného z najväčších mystikov všetkých čias. Jeho diela sú autentickým prepisom jeho prednášok, nevytvoril žiadne náboženstvo, dokonca tvrdil, že to, čo povie, popre, aby ľudí poplietol a aby nikto na jeho názoroch nedokázal postaviť žiadnu ideológiu. A napriek tomu ho mnohí považujú za jednoho z najosvietenejších a najmúdrejších ľudí od čias Krista, či Budhu.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Hlavou, srdcom, Bytím. Minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Troma priečkami rebríka. Vedomosťami. Intelektom. Predstaivosťou. Politikou. Uvoľnením. Nájdením vnútorného vedenia. Prioritou štastia.

Top average – Čo táto kniha z polovice dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc z polovice transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi z polovice dopomohla rozvíjať, z polovice nútila ho premýšľať, z polovice rozširuje jeho slovnú zásobu, z polovice vzdeláva  ho, vedome a s múdrosťou z polovice obohacuje. Kniha mu z polovice transformovala  skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k slobode. Kniha Dušana miestami nudila a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal. Kniha bola miestami stratou času.

Poznámky:

 1. Intuícia – funkcia srdca
 • Budúcnosť
 • Božstvo
 • Bytie a neBytie
 • Vedomie
 • Duchovno
 • V strede nadvedomia je intuícia
 • Vidí a počuje
 • Je v rukách nadvedomého vesmíru
 • ..
 1. Intelekt – funkcia hlavy
 • Most
 • Ľudská prítomnosť
 • Myseľ
 • ego
 • Duševno
 • V strede vedomia je intelekt
 • Slepý
 1. Inštinkt – funkcia tela
 • Zvieracia minulosť
 • Orgány, sústavy a systémy tela
 • Materiálno
 • V strede podvedomia je inštinkt
 • Hluchý
 • Je v rukách nevedomej prírody

Vedomá myseľ – 10% vedomia

Nevedomá myseľ – 90% nevedomia

Tri stavy mysle

 1. Obsah a vedomie
 • Myslenie za pomoci vnútorneho hlasu
 • Snívanie – za pomoci obrazov a symbolov
 1. Vedomie bez obsahu
 • Meditácia
 1. Žiadny obsah a žiadne vedomie
 • Vedomie si vedomé samého seba

Veľkí intelektuáli

 1. Čína
 • Konfucius, Laoc-c‘, Mencius, Čuang-c‘, Lie-c‘
 1. India
 • Viazaná Budha, Mahavíra, Mahkhali Ghosal, Adžit Kéškamba, Sanjay Vilethputta
 1. Grécko
 • Socrates, Platón, Aristoteles, Plótinos, Herakkeitos, Pytagoras

Lexikon:

 • Cieľ – patrí eGu
 • Smer – patrí Bytiu
 • Intelekt – funkcia hlavy
 • Intuícia – funkcia srdca
 • Inštinkt – funkcia tela
 • Vedomosti – teória, niekto otvoril oči a uvidel, rozpráva o tom
 • Vedenie – skúsenosť, otvoríte oči a vidíte
 • Meditácia – stav nevedenia, čistý priestor nepoškodený vedomosťami
 • Pravda – to, čo je. Zjednotenie.
 • Realita – predstava o pravde. Dav.
 • Ticho – Prázdnota a Ničota
 • Zahadzovanie starých myšlienok, vedomostí – tichým pozorovaním
 • Prázdnota – nemyslenie, tichý priestor bez nálepky. Voľný čas
 • Prázdna myseľ – čistá prítomnosť
 • Nečistá myseľ – multimyseľ, multipsychika, disharmónia
 • Predstavivosť – vytváranie vlastnej reality. Schopnosť snívať
 • Intuícia – Odraz v zrkadle, nič nevytvára. Tetie oKo, vidí to, čo je
 • Doktrína – náuka, poučka
 • Inteligencia – Bytie, moje vedomosti, nazeranie mojimi očami, pravá podstata, pravá prirodzenosť. Byť nepripravený na otázky.
 • Hlúposť – eGo, cudzie vedomosti, nazeranie druhými očami, napodobňovanie, prirovnávanie. Byť pripravený na otázky. Program, time manažment. Opičenie sa po druhých.

Myšlienky:

 • Intelekt dokáže veľmi šikovne tvoriť otázky a potom si na ne odpovedať a vzápätí z týchto odpovedí vytvoriť ďalšie otázky a ďalšie odpovede, no všetko sú to len prázdne reči.
 • Nie som proti ničomu. Jediné, čo neschvaľujem, je disharmónia. A keďže je hlava pôvodcom väčšiny disharmonickych situácii, chcem aby ste ju položili tam, kam patrí. Je to sluha, nie pán.
 • Základný princíp energie je, že nemôže byť statická. Musí byť v pohybe. Pohyb je jej podstatou.
 • Vedomosti sú teória, vedenie je skúsenosť. Vedenie znamená, že otvoríte oči a vidíte. Vedomosti znamenajú, že niekto otvoril oči a uvidel, rozpráva o tom a vy jednoducho zbierate informácie.
 • Snívate len preto, že vám cez deň ostalo toľko práce, že ju myseľ musí dokončiť. Je to práca nadčas, ktorý ste nestihli dokončiť počas dňa.
 • Intuícia je len zrkadlom. Nič nevytvára, iba odráža. Odráža to, čo je.
 • Jediným cieľom jogy je prebudiť vaše telo k životu, otvoriť zmysly, aby fungovali na maximum. Potom vás prestanú trápiť všetky tabu. Začnete vyžarovať svetlo, pôvab a krásu.
 • Záleží na kontexte, nie na tom, čo poviete. Záleží na tom, kým ste, nie na tom, čo hovoríte.
 • Kedykoľvek cítite niečo od srdca, okamžite vás to mení. Tento pocit sa mení na akciu. Vaše pocity sa menia na činy.
 • Keď hovoríte zo srdca nepotrebujete žiadne slová. Ak hovoríte z hlavy, iba slová majú výpovednú hodnotu. Neexistuje iný spôsob, ako sa vyjadriť.
 • Keď je inštinkt prirodzený, netabuizovaný, spontánny, bez zábran, vo vašom tele vládne jasnosť a harmónia. Vo vašom organizme sa rozlieha bzučanie.
 • Vo chvíli, keď začne pôsobiť vaša intuícia, nebudete musieť viac chodiť a pýtať sa rady od iného majstra z vonka.
 • Pokiaľ nevyriešite svoj vnútorný boj medzi prácou a ľavou hemisferou, nikdy nebudete schopní pokojne spocinut v láske, pretože tento vnútorný boj sa bude odráža navonok.
 • Ak budete mať v hlave závery budete takmer mŕtvi, nebudete odpovedať. V živote je dôležité odpovedať, nie reagovať. Vaše konanie musí vychádzať z ničoho, vo vašom vnútri nesmú byť žiadne závery.
 • Inteligencia je vrodená schopnosť vidieť a vnímať. Každé dieťa sa rodí inteligentné a potom z neho urobí spoločnosť hlupáka. Učí sa hlúposti a skôr, či neskôr z týchto hlúposti zmaturuje.
 • Zdrojom vedeckých objavov je vždy meditácia, nie myslenie. Vždy, keď niečo pochádza z mysle, nie je to veda, ale len technológia.
 • Ak si uvedomíte „ja nie som myseľ“, ale jej pán a môžem ju používať, potom sa z mysle stane užitočný nástroj nesmiernej hodnoty.
 • Život na vás nečaká. Človek musí žiť okamžite.
 • Múdrosť vychádza zo srdca, nie z intelektu. Múdrosť vychádza z vášho najhlbšieho vnútra, nie hlavy.
 • Myseľ sa vždy cíti dobre, keď môže niečo vlastniť, ovládať, držať. Meditativny stav vedomia sa nezaujíma o vlastníctvo, pretože ide o prejav násilníckej mysle.
 • O smere nemôžete rozhodovať. Jediné, čo môžete, je prežívať daný okamih, ktorý máte k dispozícii. Vďaka tomu, že ho budete prežívať naplno, tvoríte ďalšie smerovanie.

Päť stupnov pripútanosti – Múdrosť Toltékov v modernom svete

17.09.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Veľa rokov som sa snažil žiť podľa obrazov, ktoré som si o sebe vytvoril, kým som objavil, že toto som ja – nepotrebujem nijaký príbeh. Som to naozaj ja. Som dokonalý práve v tejto chvíli, a to je všetko, čo potrebujem, aby som sa mohol tešiť zo života. Keď som to pochopil, mohol som si život ľubovoľne preorientovať, a to [...]

Velkolepý plán

28.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně „vyladěn“, že je možné, abychom v něm [...]

Zázrak vášho ducha – Kniha o odhalení duševného života a jeho premene

08.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako pripraviť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševediace, vševedúce a všemohúceho kolektívne podVedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná [...]

SR Nové Zámky Migranti Nelegálni Registrácia NRX

Migranti na Slovensku zostať nechcú. Sme chudobní, xenofóbni a nepohostinní

29.09.2023 18:00

Profesor Drbohlav pripomína, že migranti z chudobnejších krajín globálneho juhu, ktorí dnes prúdia do Európy, rozhodne pre Slovensko hrozbou nie sú.

migrácia

Pohrebisko detí a budúcnosti: Počet mŕtvych migrantov v Stredomorí sa toto leto strojnásobil

29.09.2023 17:57

Medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska od januára do septembra, bolo 11 600 maloletých bez sprievodu.

Nemecko počasie september najteplejší meranie DWD

September prepísal teplotné rekordy naprieč celou Európou

29.09.2023 16:59, aktualizované: 17:21

Najvyššiu teplotu 33,3 stupňa zaznamenali Nemci 12. septembra v meste Waghäusel.

Valentín H., vražda, Michalovce

Obžalovaný z vraždy ženy v Michalovciach skutok ľutuje, rozsudok padne o pár dní

29.09.2023 16:45

V prípade vraždy 46-ročnej ženy z 1. januára tohto roka v Michalovciach zazneli na Mestskom súde v Košiciach záverečné reči.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 39835x
Priemerná čítanosť článkov: 632x

Autor blogu

Odkazy