Založ si blog

Odvaha – Radosť žiť nebezpečne

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Odvaha neznamená nemať strach, ale svojmu strachu čeliť.

Nemôžete žiť pravdivo, pokiaľ nie ste odvážni. Nemôžete milovať, pokiaľ nie ste odvážni. Nemôžete dôverovať, pokiaľ nie ste odvážni. A nemôžete sa nič skutočného dozvedieť o svete, pokiaľ nie ste odvážni. Odvaha je základ všetkého – všetko ostatné nasleduje až za ňou.

Na začiatku nie je veľký rozdiel medzi zbabelcom a odvážnym človekom. Jediný rozdiel je v tom, že zbabelec načúva svojmu strachu a riadi sa ním, zatiaľ, čo odvážni človek strach odloží nabok a ide vpred . Odvážny človek sa vydá do neznáma napriek všetkým obavám.

Táto kniha ponúka oSHov pohľad na strach – kde vzniká, ako ho pochopiť a ako nájsť odvahu postaviť sa mu. oSHo tvrdí, že vždy, keď v živote  čelíme neistote a zmene, ktoré v nás vyvolávajú strach a obavy, mali by sme oslavovať, pretože zároveň dostávame možnosť vyvíjať sa a rásť. Bojíte sa neistoty? Nenazyvajze ju neistotou, nazvyze ju slobodou a bertebju ako dobrodružstvo a príležitosť lepšie poznať seba aj okolitý svet.

oSHo je považovaný za jedného z najväčších mystikov všetkých čias. Jeho diela sú autentickým prepisom jeho prednášok, nevytvoril žiadne náboženstvo, dokonca tvrdil, že to, čo povie, popre, aby ľudí poplietol a aby nikto na jeho názoroch nedokázal postaviť žiadnu ideológiu. A napriek tomu ho mnohí považujú za jednoho z najosvietenejších a najmúdrejších ľudí od čias Krista, či Budhu.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Čo je odvaha? Keď vám na dvere zaklope niečo nové, otvorte! Odvahou lásky. Oddelením sa od davu. Radosťou so životom v nebezpečenstve. Hľadaním nebojácnosti.

Top average – Čo táto kniha z polovice dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc z polovice transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi z polovice dopomohla rozvíjať, z polovice nútila ho premýšľať, z polovice rozširuje jeho slovnú zásobu, z polovice vzdeláva  ho, vedome a s múdrosťou z polovice obohacuje. Kniha mu z polovice transformovala  skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k slobode. Kniha Dušana miestami nudila a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal. Kniha bola miestami stratou času.

Lexikon:

 • Zbabelec – načúva svojmu strachu a riadi sa ním
 • Odvážny človek – odloží bokom strach a ide vpred do neznáma
 • Zbabelosť – staré a známe, istota, bezpečie, závislosť, strach
 • Odvaha – nové a neznáme, neistota, nebezpečie, sloboda, odvaha
 • Odvážny – žiť srdcom
 • Správne – to, čo je v harmónii s Bytím
 • Nesprávne – to, čo je v disharmónii s Bytím
 • Život – je nemenný, dynamický, proces, nie je merateľný, meateľné tajomno
 • Dôvera – náklonnosť veriť v seba
 • Viera – stratiť dôveru, vieru v niekomu, v niekoho
 • Nové a neznáme – živé, nelipnúť na tom, čo je poznané je nelipnutie na  mŕtvole, neistota, sloboda, nebezpečie, odvaha
 • Staré a známe – mŕtve, lipnuť na tom, čo je poznané je lipnutie mŕtvole, istota, závislosť, bezpečie, strach
 • Mŕtva záťaž – prázdne slová, vedenie, informácie, vedomosti, skúsenosti
 • Nevinnosť – budúcnosť bez minulosti
 • Nemyseľ – nevyšlapaná cestička, nová a neznáma
 • Myseľ – vyšlapaná cestička, stará a známa
 • Strach – absencia lásky, neprítomnosť lásky, stav bez kontaktu s existenciou, tma, ničivá energia, prítomnosť mysle, uzavretosť
 • Láska – pohltený strach, neprítomnosť strachu, svetlo, tvorivá energia, stav Bytia, nie je vzťahom, priestor bez hraníc, nekonečný priestor, neprítomnosť mysle, otvorenosť
 • Tma – absencia svetla
 • Svetlo – pohltená tma
 • Čierna ovca – inteligentný a slobodný človek, individualita oslobodená od eGa
 • Biele ovce – dav, ľudia, duality  pripútané k eGu
 • Oslobodenie  – nie od niekoho, či od niečoho, ale pre niekoho, pre niečoho
 • Žiť nebezpečne – psychologické riziko, duchovné riziko. Okamih stretu so smrťou fyzicky, psychologicky a spirituálne
 • Pochopiť – uchopiť, chytiť
 • Meditácia – vnútorný prístrešok, aurický ovál, vnútorná svätina
 • Psychoanalýza – otvoriť sa psychológovi, odhaliť mu všetky svoje tajomstvá
 • Samo-psyhoanalýza – otvoriť sa všetkým, odhaliť im všetky svoje tajomstvá
 • Bytie – nachádza sa v neBytí. Kvapka, ostrov v oceáne

Myšlienky:

 • Budha je Budha, Krišna je Krišna a vy ste vy. A v žiadnom ohľade nie ste menej, ako ktokoľvek iný. Rešpektujte samého seba, rešpektujte svoj vlastný vnútorný hlas a riaďte sa ním.
 • Urobte toľko chýb koľko je možné, pamätajte však jedno, neurobte tú istú chybu znova. A budete rásť.
 • Robením mnohých chýb sa učíme, čo je to vlastne chýba a ako sa jej vyhnúť. Tým, že vieme, čo je to omyl, sa dostávame bližšie a bližšie k pravde. Je to váš samostatný vyzkum, nemôžete sa spoľahnúť na závery iných.
 • Život nie je problém. Vnímať ho ako problém znamená urobiť nesprávny krok. Život je tajomno, ktoré sa má žiť a milovať.
 • V rukách srdca sa intelekt stáva inteligentným. Ide o totálnu transformáciu energie. Potom sa človek nestane intelektuálom, ale jednoducho múdrym človekom.
 • Človek, ktorý pochopil, zomiera s každým okamihom minulosti a je znovuzrodený do budúcnosti. Jeho prítomnosť je neustálou premenou, znovuzrodením, zmŕtvychstaním.
 • Nové nemôžete do svojho života priniesť sami. Nové príde samo. A vyho môžete buď prijať, alebo odmietnuť.
 • Vaša pamäť nie ste vy. Ste vedomie, pamäť je len časť. Pamäť je však celou životnou silou eGa.
 • Strach je pocit, že nemáte kontakt s existenciou. Toto nech je definícia strachu. Strach je stav bez kontaktu s existenciou.
 • Skutočným opakom lásky je strach. V láske človek rastie, v strachu sa zmenšuje. V strachu sa človek uzatvára, v láske sa otvára. V strachu človek pochybuje, v láske dôveruje.
 • Čím je človek nebojácnejší, tým menej používa myseľ. Čím viac sa človek bojí, tým viac používa myseľ.
 • Meditácia nie je nič iné, ako navodenie situácie v ktorej má myseľ čoraz menej a menej roboty.
 • Zbaviť sa eGa je najväčší čin, akého môže byť človek schopný.
 • Všetky techniky meditácie pomáhajú zničiť to, čo je falošné. Nedajú vám to, čo je skutočné, pretože to nie je možné dať. To, čo je možné dať, nemôže byť skutočné. To, čo je skutočné, už máte, len je potrebné zbaviť sa toho, čo je falošné.
 • Čím je človek viac nažive, tým má viacej problémov. Nie je na tom však nič zlé, pretože prekonávanie ťažkostí a boj s výzvami vám pomáhajú rásť.
 • Smrť je kvantový skok z tela, nejakej formy do druhej. Nie je to však váš koniec. Nikdy ste sa nenarodili a nikdy nezomriete. Vždy ste tu.
 • Keby aj všetko, čo je staré, bolo cenné, zabudnite na to. Vyberte si nové. Nezáleží na tom, či je niečo cenné, alebo nie
 • Vždy si pamätajte, že kedykoľvek budete mať na výber, vyberte si to, čo je neznáme, riskantné, nebezpečné, neisté a nebudete ľutovať.
 • Meditácia by mala byť vnútorným prístreškom, vnútornou svätinou. Kedykoľvek máte pocit, že máte celého sveta plné zuby, môžete sa uchýliť do svojej vnútornej svätiny.
 • Meditácia je, keď nerobíte vôbec nič, keď myseľ vôbec nepracuje. Táto nečinnosť mysle sa nazýva meditácia. Žiadne uctievanie, žiadna mantra, žiaden obraz, žiadna koncentrácia. Iba ste.
 • Osobnosť je podvod, individualita je hmotná. Osobnosť je iba fasáda, individualita je pravda. Osobnosť je  nanútená z vonku, je to roka, maska. Individualita to je vaša realita. Takých vás stvoril Boh.
 • Nuda jednoducho znamená, že spôsob akým žijete, je zlý. Preto je uvedomenie si, že sa nudíte a musíte s tým niečo urobiť, niečo zmeniť, obrovskou udalosťou.

Päť stupnov pripútanosti – Múdrosť Toltékov v modernom svete

17.09.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Veľa rokov som sa snažil žiť podľa obrazov, ktoré som si o sebe vytvoril, kým som objavil, že toto som ja – nepotrebujem nijaký príbeh. Som to naozaj ja. Som dokonalý práve v tejto chvíli, a to je všetko, čo potrebujem, aby som sa mohol tešiť zo života. Keď som to pochopil, mohol som si život ľubovoľne preorientovať, a to [...]

Velkolepý plán

28.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně „vyladěn“, že je možné, abychom v něm [...]

Zázrak vášho ducha – Kniha o odhalení duševného života a jeho premene

08.08.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako pripraviť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševediace, vševedúce a všemohúceho kolektívne podVedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná [...]

SR Nové Zámky Migranti Nelegálni Registrácia NRX

Migranti na Slovensku zostať nechcú. Sme chudobní, xenofóbni a nepohostinní

29.09.2023 18:00

Profesor Drbohlav pripomína, že migranti z chudobnejších krajín globálneho juhu, ktorí dnes prúdia do Európy, rozhodne pre Slovensko hrozbou nie sú.

migrácia

Pohrebisko detí a budúcnosti: Počet mŕtvych migrantov v Stredomorí sa toto leto strojnásobil

29.09.2023 17:57

Medzi migrantmi, ktorí prišli do Talianska od januára do septembra, bolo 11 600 maloletých bez sprievodu.

Nemecko počasie september najteplejší meranie DWD

September prepísal teplotné rekordy naprieč celou Európou

29.09.2023 16:59, aktualizované: 17:21

Najvyššiu teplotu 33,3 stupňa zaznamenali Nemci 12. septembra v meste Waghäusel.

Valentín H., vražda, Michalovce

Obžalovaný z vraždy ženy v Michalovciach skutok ľutuje, rozsudok padne o pár dní

29.09.2023 16:45

V prípade vraždy 46-ročnej ženy z 1. januára tohto roka v Michalovciach zazneli na Mestskom súde v Košiciach záverečné reči.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 39833x
Priemerná čítanosť článkov: 632x

Autor blogu

Odkazy