Založ si blog

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

Recenzie:

Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

Autori: Kurt Tepperwein

Vydavateľ: 2/2012 neznámy

Zdroj: uložto.sk

O čom pojednáva táto Kniha?

Text zadnej strany:

Metódy, ktoré vám uľahčia učenie.

Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie

metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa:

– V HLADINE ALFA A THETA.

– V SPÁNKU.

– POMOCOU HYPNÓZY A SAMOHYPNÓZY.

– SUGESCIOU.

– POMOCOU HUDBY.

– IMAGINÁCIOU.

– INÝ Ml SPÔSOBMI.

Knihu odporúčame:

– UČITEĽOM.

– ŠTUDENTOM STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL.

– RODIČOM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.

– VŠETKÝM DOSPELÝM, KTORÝ SA CHCÚ REKVALIFIKOVAŤ, ALEBO

ZÍSKAŤ NOVÉ POZNATKY, NAUČIŤ SA CUDZÍ JAZYK.

– VŠETKÝM, KTORÝM SA UČENIE STALO CELOŽIVOTNÝM PROGRAMOM

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Čo je inteligencia ? Základné druhy učenia sa a kognitívny aparát. Faktory podporujúce učenie. Motivácia. Koncentrácia. Pamäť. Stanovenie cieľa a správne plánovanie. Pracovisko a pracovný rytmus. Čo treba vedieť o skúškach. Učte sa čítať ešte raz. Učenie sa v spánku. Učenie sa v stave hypnózy a samohypnózy. Učenie sa v hladine theta objavte svoju kreatívnu fázu. Učenie sa „preťažením“. Učenie sa vyučovaním. Učíme sa imagináciou. Sugestopédia – učebná supermetóda.

Top three- Čo táto kniha dala, v čom nám pomohla a kam nás nasmerovala?

Kniha má moc transformovať cestu praxe na cestu nePraxe, cestu jógy na kráľovskú cestu, hlas poznania na Hlas Pravdy, malé učenia na Veľké Učenia, pocit dokonalosti na pocit neDokonalosti, bežnú myseľ, neBežnú myseľ a neMyseľ na mimoMyseľ, a prevzaté vedomosti na personálné vedomosti. Má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, temné a spútané veci, myšlienky… Na nové, neZnáme, neIsté, neBezpečné, svetlé a slobodné.

Kniha nám z polovice dopomohla rozvíjať sa, nútila nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu, vzdeláva nás, vedome a s múdrosťou nás obohacuje, transformuváva náš duševný a duchovný sposob myslenia a postoja. Kniha nám z polovice transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode.

Kniha sa zaoberá malým učením, ktoré je zamerané na duševno … Kniha z polovice bavila a určite si ju už neprečítame niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Lexikon k recenziam:

vrana.blog.pravda.sk/2023/11/21/tantra-nejvyssi-poznani/

Poznámky:

Čo si zapamätáme najľahšie?

20% z toho, čo sme počuli

30% z toho, čo sme videli

50% z toho, čo sme počuli a videli

90% z toho, čo sme sami predviedli

Myšlienkové faktory:

Schopnosť vnímania

Pozornosť

Predstavivosť

Štyri kroky k vyriešeniu všetkých problémov:

Konfrontácia s problémom

Príprava riešenia

Verifikácia možnosti riešenia

Prevedenie riešenia

Malá prestávka – po každej polhodine, 3min-5min

Veľká prestávka – po dvoch hodinách, 30min-2hod

Učenie sa vyučovaním

Ako si osvojiť látku a prednášať ju:

 1. Zohnať a kúpiť dostupné knihy a články
 2. Prečítať v priemere 40 – 80 kníh, 50 – 300 článkov
 3. Navštíviť 3 – 4 semináre na danú tému a poznamenať si to dôležité
 4. Vyhľadať odborníkov na danú tému a poznamenať si to dôležité
 5. Svoj nazbierany materiál systematicky usporiadať a vytvoriť zoznam obsahu

Lexikon:

Inteligencia – suma našich duchovných schopností, schopnosť myslenia a poznania,. zvláštna duchovná schopnosť nadobudnúť vedomosti a zaobchádzať s nimi

Štruktúra inteligencie – používa zmyslové vnímanie, logické myslenie, predstavivosť (imaginácia), intuícia, bdelé snenie

Motivácia –  záujem o vec –  radosť z práce

nonVerbálna komunikácia – posunková reč

Posunková reč – mimika, gestikulacia, správanie

Veľký človek – mahatama – dlhý dych

Myšlienky:

Normálny človek sa učí zo svojich chýb,. múdry sa učí z chýb druhých, hlupák sa nepoučí ani z vlastných chýb.

Cvičenia:

Cvičenie na uvoľnenie

Uložte sa celkom uvoľnene. Uvoľnite všetko, čo vás tlačí a urobte

si úplné pohodlie.

Nadýchnite sa celkom pomaly a hlboko; a počas výdychu pociťujete,

ako vzniká uvoľnenie vo vašom tele. Nadýchnite sa opäť celkom pomaly,

potom si dajte pokyn: „Uvoľniť sa !“ Uvoľnite sa a pociťujte, ako sa pri

každom dychu viac a viac uvoľňujete. Vaše svaly a nervy sú celkom

uvoľnené a úplne relaxované. Cítite sa príjemne.

A teraz podľa možnosti veľmi silne napnite prsty na nohe a zohnite ich

celkom pevne dovnútra. Udržujte toto napätie a počítajte do päť, potom

prsty opäť uvoľnite. Pocítite blaživý rozdiel. A ešte raz: Napnúť – napnúť –

napnúť a – uvoľniť. Pocítite opäť tento blaživý rozdiel.

Napnite zasa prsty, nohy a lýtka tak, aby boli svaly celkom tvrdé,

ostatné telo však nechajte úplne uvoľnené. Podržte si toto napätie, zatiaľ

čo počítate až do päť. Pomaly počítať do päť a – uvoľniť. A ešte raz: Napnúť

– napnúť – napnúť a – uvoľniť. Uvoľnite napätie a vychutnávajte tento

blaživý pocit uvoľnenia.

Napnite teraz celé svalstvo nohy, a síce tak pevne, ako je to len

možné. Napnite celkom pevne a pomaly počítajte až. do päť. Pociťujte toto

napätie, zatiaľ čo počítate pomaly do pät‘- a opäť uvoľnite. A ešte raz:

Napnúť – napnúť – napnúť a – uvoľniť. Uvoľnite sa. Uvoľnite všetky svaly,

jednoducho uvoľniť, povoliť a cítiť sa dobre.

Napnite teraz svalovinu zadku. Celkom pevne napnite, a napätie

podržte a počítajte pomaly do päť. Pomaly počítať do päť a – uvoľniť,

nechať úplne voľne. Uvoľnite zadok úplne. A ešte raz: Napnúť – napnúť napnúť a – uvoľniť.

Teraz napnite svalovinu krížovej oblasti a brucha. Celú dolnú polovicu

tela pevne napnúť. Celkom pevne napnúť a pomaly počítať do päť. Pomaly

počítať do päť a opäť uvoľniť. A ešte raz: Napnúť – napnúť – napnúť a –

uvoľniť. Uvoľnite sa celkom. Pociťujte, ako sa všetky svaly príjemne

uvoľňujú. Nechajte sa jednoducho padnúť. Uvoľnite sa a odovzdajte

sa úplne tomuto príjemnému pocitu uvoľnenia.

Zovrite svaly v hornej polovici tela. Vytiahnite obidve plecia nahor

a celkom pevne napnite svalovinu hrude a chrbta. Napnúť celkom pevne

a pomaly počítať do päť a opäť uvoľniť. A ešte raz: Napnúť – napnúť –

napnúť a – uvoľniť. Uvoľnite sa. Vydýchnite a pociťujte, ako povoľujú

všetky svaly a uvoľňujú sa. Pociťujte celkom zrejme, ako sa napätie

uvoľňuje a celé telo sa poddá uvoľneniu. Cítite sa príjemne.

Teraz napnite celkom pevne ramená, zovrite päste. Päste zovrieť

celkom pevne a napnúť svaly v ramenách. Ešte pevnejšie – a potom

celkom pomaly počítať až do päť. Pomaly až do päť počítať a opäť pustiť.

A ešte raz: Napnúť- napnúť- napnúť a opäť uvoľniť. Pustite ramená celkom

voľne padnúť – jednoducho ich nechajte padnúť.

Teraz napnite každý sval tváre podľa možnosti čo najpevnejšie.

Zahryznite zuby, prižmúrte oči a napnite kožu hlavy. Podržte si toto

napätie a počítajte pomaly do päť. Celkom pomaly až do päť počítať a opäť

pustiť. A ešte raz: Napnúť – napnúť, napnúť a- uvoľniť. Kožu hlavy celkom

uvoľnite. Aj malé svaly okolo úst a očí povolíte -jednoducho povolíte

uvoľnite. Aj jazyk v ústach je celkom uvoľnený, sánka je uvoľnená. Ste

celkom uvoľnený a cítite sa príjemne. Pociťujte, ako tento príjemný pocit

preniká celým telom. Úplne sa odovzdajte tomuto krásnemu a blaživému

pocitu – vychutnajte uvoľnenie.

Psychické uvoľnenie

Hlboko sa nadýchnite a počas výdychu si predstavte číslo sedem

a farbu červenú. Prehĺbte pritom uvoľnenie hlavy: najprv kože hlavy,

potom čelo a nakoniec obočie. Teraz uvoľnite bradu a svaly okolo očí a úst.

Uvoľnite ich a pociťujte, ako príjemne sa uvoľňuje vaša tvár.

Opäť sa zhlboka nadýchnite a počas výdychu si predstavte číslo šesť

a farbu oranžovú. Prehĺbte pritom uvoľnenie hornej polovice tela – nechajte

celkom vedome padnúť plecia a ramená – a uvoľnite potom pľúca

a bránicu. Pociťujte celkom jasne, ako sa zväčšuje uvoľnenie hornej

polovice tela až do úplného uvoľnenia.

Opäť sa zhlboka nadýchnite, a počas výdychu si predstavte číslo päť

a farbu žltú. Prehĺbte pritom uvoľnenie brucha a dolných končatín až dole

k nohám. Všímajte si celkom vedome svoje pocity a pociťujte jasne toto

krásne uvoľnenie v dolnej polovici tela a v dolných končatinách. Dolná

polovica tela, dolné končatiny a nohy sú úplne voľné a uvoľnené.

Ešte raz sa zhlboka nadýchnite a počas výdychu si predstavte číslo

štyri a farbu zelenú. Pritom sa uvoľnite aj duchovne. Nechajte myšlienkam

voľný priebeh, nevenujte im jednoducho pozornosť, nechajte ich plynúť;

nemajú pre vás nijaký význam, nijakú dôležitosť.

Opäť sa zhlboka nadýchnite, počas výdychu si predstavte číslo tri

a farbu modrú. Pociťujte pritom príjemné uvoľnenie tváre. Uvoľňujete

sa viac a viac, myšlienky plynú a vy sa upokojujete.

Opäť sa zhlboka nadýchnite, počas výdychu si predstavte číslo dve

a farbu bledofialovú. Duchovne ste absolútne pokojný a nevynárajú

sa žiadne nové myšlienky. Pociťujete v sebe krásne ticho.

Opäť sa zhlboka nadýchnite, počas výdychu si predstavte číslo jeden

a farbu fialovú. Zatiaľ čo vidíte túto tmavofialovú farbu pred svojím

duchovným zrakom, pociťujete v sebe absolútne ticho. Odovzdajte

sa celkom tomuto pocitu. Teraz sa nachádzate v samotnom vnútri svojej

podstaty. Absolútne ticho zachváti celé vaše bytie a úplne vás naplní.

Vy sami sa stanete týmto krásnym tichom. Cítite, ako sa telesne

i duchovne zotavujete a čerpáte nové sily. Ste úplne uvoľnený, celkom

pokojný, celkom ticho.

Učebna sugestologia

Myslite si teraz jednoducho nasledujúce slová – jednoducho len si ich

myslite:

Som úplne uvoľnený, som pritom nadšený a želané vedomosti sa ku

mne len tak hrnú.

Stále sa sústreďujem celkom ľahko na to, čo práve robím, a moje

učenie sa mi zo dňa na deň spôsobuje väčšiu radosť.

Som úplne voľný a učím sa s nadšením. Každý učebný krok stupňuje

moju radosť z výkonu.

Teším sa z. pokrokov, ktoré u mňa spôsobuje nová učebná metóda,

a vidím zároveň i praktický úžitok učebnej látky.

Prenikám do učiva zo dňa na deň hlbšie a čokoľvek som si v pamäti

uložil, natrvalo tam ostane.

Nové poznatky spoľahlivo a harmonicky použijem v mojom živote.

Prestávka…

Vracajte sa pomaly späť. Počítajte v myšlienkach do tri, otvorte oči

a buďte bdelý. Ste bdelý a cítite sa úplne sviežo a príjemne. Cítite sa teraz,

celkom sviežo a príjemne.

Čo je inteligencia

Zhrnutie:

Inteligencia sa javí ako zvláštna duchovná schopnosť, pomocou ktorej možno získať vedomosti a zaobchádzať s nimi.

Školské výkony len podmienene dovoľujú robiť závery o duchovnej výkonnosti v neskoršom živote. Mnohí duchovní velikáni boli zlými žiakmi.

Kto chce svoju inteligenciu podnecovať, musí ju neustále poháňať.

Treba sa nielen neustále niečomu novému priúčať, ale vedieť rovnakou mierou nadbytočne zabúdať.

Výkonnosť človeka pozostáva z nasledujúcich piatich komponentov: inteligencie, schopnosti koncentrácie, nadania, kreativity a pamäti.

Každý z týchto komponentov možno skúmať zo štyroch hľadísk, to znamená, že existuje optická, praktická, jazyková i počtárská inteligencia.

Najlepším prostriedkom ako sa vyhnúť s pribúdajúcim vekom ústupu inteligentčnej kapacity je neustále učenie sa.

Základné druhy učenia sa a kognitívný aparát

Zhrnutie:

1. Tri základne druhy učenia sa sú: učenie sa napodobňovaním,

učenie sa pokusom, omylom a úspechom a učenie sa poznaním.

2. V prvých troch mesiacoch života sa už zakladajú dôležité asociačné

dráhy. Najlepšie, čo môže matka pre svoje dieťa urobiť, je, že sa

v tomto čase s ním intenzívne zaoberá, rozvíja jeho percepčnú

schopnosť a týmto spôsobom podporuje jeho vnímanie

a inteligenciu.

3. Emócie, ktoré podporujú učenie sa sú zvedavosť, radosť, nadšenie

a fascinácia. Viacnásobné uskladňovanie a priečne spojenia

uľahčujú spomínanie a učenie sa.

4. Priemerne si zapamätáme:

20 percent z toho. čo sme počuli;

30 percent z toho, čo sme videli;

50 percent z toho, čo sme počuli a videli;

90 percent z toho, čo sme sami uskutočnili.

5. Rozlišujeme dve základné myšlienkové štruktúry: epistemickú, teda

vedomostnú myšlienkovú štruktúru a heuristicku, teda

myšlienkovú štruktúru kreatívneho myslenia. Pre úspech v našom

živote je dôležitejšie kreatívne myslenie.

6. Myšlienkotvorné faktory sú vnímanie, pozornosť a predstavivosť.

Kvalita týchto faktorov rozhoduje o tom, aké informácie

si vyberieme u akým spôsobom ich spracujeme.

7. Rozlišujeme 3 kategórie myslenia: intuitívne, konzekventne

a strategické.

8. Pozitívny postoj voči problému nám uľahči nájsť riešenie. Štyri

kroky k riešeniu problému sú:

prvý krok: objasňovanie problému;

druhý krok: príprava riešenia;

tretí krok: verifikácia možnosti riešenia;

štvrtý krok: prevedenie riešenia.

9. Ak nie je možné za daných okolností žiadne riešenie, tak sa musíme

ďalej pýtať:

· Za akých okolností by bolo možné riešenie ?

· Ako utvorím čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najistejšie tieto

okolnosti ?

10. Ak sa problém nedá riešiť, tak treba eventuálne meniť vlastný

postoj voči príčinám problému.

Faktory podporujúce učenie

Zhrnutie:

1. Učiť sa musíme po celý život. Len pomaly sa presadzujú nové

poznatky o učení sa. Pritom by sme sa mohli vyhnúť zbytočnej

námahe, keby sa konečne na všetkých školách vyučoval

aj samotný spôsob učenia sa.

2. Byť „géniom“ primárne znamená, že človek vie použiť správnu

metódu učenia sa.

3. Zistite, či ste vizuálny, akusticky alebo motoricky sa učiaci typ

a zvoľte si tomu úmerný osobný štýl učenia sa.

4. Začnite deň radostne, lebo to, čo aj tak musíme urobiť, nám padne

potom omnoho ľahšie.

5. Naprogramujte sa na to, že každý šum môže prehĺbiť vašu

koncentráciu. Ak túto sugesciu budete počas dvadsaťjeden dní cez

deň viackrát opakovať, budete mať z toho prospech.

6. Učte sa so svojím časom zaobchádzať ekonomicky, dbajte pritom

obzvlášť na svoj osobný rytmus dňa tak, aby ste podľa možnosti

mohli využiť svoje fázy vysokého výkonu.

7. Strach je najhoršou brzdou pri učení sa. Občas úplne blokuje

schopnosť učiť sa. Aj iné deštruktívne emócie ako nenávisť, hnev

a závisť sú učeniu škodlivé. Takéto emócie treba psychohygienou

obdarúvať.

8. Učte sa vzoprieť, povedať nie. To je často najjednoduchší spôsob

vyhnúť sa neskôr problémom.

9. Dbajte na svoj individuálny rytmus a nestavajte sa proti nemu,

ak to nie je nevyhnutné.

10. Učte sa správne načúvať. Zachyťte pritom to, čo je pre vás

najdôležitejšie a zapamätajte si to.

11. Dbajte na dostatok pohybu, dýchajte správne, lebo mozog

potrebuje dostatok kyslíka, aby mohol optimálne pracovať.

12. Dbajte o správnu výživu. Pri duševnej práci má byť strava pestrá,

chudobná na tuky a nemá jej byť veľké množstvo.

13. V ťažkých situáciách možno siahnuť po nasledujúcich liekoch. Pri

tréme z verejného vystúpenia: Strophantus D2. Užite z neho

desať až pätnásť kvapiek štvrť alebo pol hodiny pred vystúpením.

Pri strachu zo skúšky: Argentum nitricum D30. Užite z neho raz

za desať dní desať kvapiek alebo vezmite Nitricum D12 raz denne

desať kvapiek. Pri následnom strese: Gelsemium D6, a to trikrát

denne asi desať kvapiek.

Motivácia

Zhrnutie:

1. Každý výsledok učenia sa závisí vo veľkej miere od danej

motivácie. Čím je motivácia silnejšia, tým ľahšie ide učenie a tým

pozitívnejší je aj jeho výsledok.

2. K silným motiváciám patria „záujem o vec“ a „radosť z práce“.

3. Prv než sa účinne motivujete, mali by ste odstrániť všetky

negatívne motivácie, ako napríklad neodôvodnený odpor proti

niečomu alebo strach z trestu a iné konzekvencie.

4. Vyhliadka na odmenu je snáď najlepší spôsob motivácie, lebo

pôsobí dvojako: Po vykonanej práci si možno pozrieť futbalový

zápas alebo kriminálku a človek má pocit, že je úspešný.

5. Deti si osvoja komplikované súvislosti pomocou motivujúcej

zvedavosti a identifikácie.

6. Aj hudba môže – ak je plánovité použitá – pôsobiť motivujúco,

ak nepredstavuje len rušivú kulisu zvukov.

7. Spoľahlivou motiváciou môže byť aj samochvála. Ak nikto

nepochváli vaše výkony, môžete sa nimi pochváliť sami. Avšak

nepreháňajte to.

8. Premeňte jeden veľký vzdialený cieľ na viaceré malé ciele, aby ste

krok za krokom získali istotu a aby ste sa tak viac priblížili

k svojmu veľkému cieľu.

9. Využite samohypnózu k stupňovaniu motivácie; dbajte pritom o to,

aby ste využili iba pozitívne sugescie.

10. Musíte mať jasno v tom, prečo chcete určitý cieľ dosiahnuť a akú

silnú motiváciu máte. Zapíšte si vlastné motívy prv, ako sa dáte

do práce. Začnite s tým už teraz !

Koncentrácia

Zhrnutie:

 1. Koncentrácia spočíva na prísnej voľbe záujmov a na obmedzení sa na podstatu.
 2. 2. Odstráňte všetky prekážky sústredenia a rušivým myšlienkam dovoľte jednoducho plynúť bez toho, aby ste im venovali pozornosť.
 3. 3. Ľahšie svalové napätie podporuje duchovnú činnosť.
 4. 4. Nikto sa nemôže ľubovoľne dlho sústreďovať. Začnite preto desaťminútovou fázou sústredenia a zvyšujte ju postupne na najvyššiu fázu v trvaní dvadsať až tridsať minút. Potom by ste si mali urobiť prestávku.
 5. 5. Ak nemôžete sledovať prednášku alebo diskusiu, pretože neviete spracovať veľký príliv informácií, potom sa sústreďujte iba na podstatu, zatiaľ čo nepodstatné veci jednoducho „prepočujte“.
 6. 6. Ak ste nepokojný a nemôžete sa sústrediť, prečítajte si dva riadky ľubovoľného textu a venujte asi dve sekundy každej slabike. Svoju pozornosť sústreďte vždy iba na danú slabiku. To vás za krátky čas upokojí.

7. Nakoniec môžete upriamiť svoj pohľad na jednu až dve minúty na ľubovoľný bod na stene. Sústreďte sa pritom výlučne na tento bod a nedajte sa ničím vyrušiť, až dovtedy, kým tento bod vnímate. Potom svoju pozornosť od toho bodu odvráťte a venujte ju úlohe, ktorú ste si dali.

8. Meditujte tridsať minút o určitej téme, o jej rôznych aspektoch. V meditačnej fáze nechajte na seba pôsobiť myšlienky, ktoré vás napadli.

9. Mali by ste pravidelne viesť v sebe vnútorný rozhovor so zaujímavým partnerom. V tomto vnútornom dialógu dajte skutočne slovo aj svojmu „partnerovi“ a zistíte, že on má „iné“ názory a nebude vždy tej istej mienky, ako vy.

10. Aby ste podporili svoju koncentráciu, užívajte denne tridsať až sedemdesiat gramov čistého lecitínu. Cholín, ktorý je v ňom obsiahnutý, zvýši činnosť mozgu približne o dvadsaťpäť percent.

11. Ak ste na ceste, cvičte svoju schopnosť sústredenia tak, že napríklad podrobne sledujete výklady obchodov a potom si v pamäti vybavujete všetky predmety a ich usporiadanie.

Pamäť

Zhrnutie :

1. Na prelome storočia traja muži založili experimentálny výskum pamäti:

Nemec HERMANN EBBINGHAUS, Američan EDWARD LEE THORNDIKE

a Rus IVAN PAVLOV.

2. Len to utkvie v našej pamäti, čo zmyslovými orgánmi vnímame.

Pamäťový tréning je preto zároveň aj cvičením vnímania.

3. Učte sa zabúdať. Všetko, čo nie je dôležité, by ste si mali zapísať, aby

ste mali voľnú hlavu pre dôležité veci.

4. Ak si niečo chcete zapamätať, upriamte úplne svoju pozornosť na to

a okamžite si to predstavte aj obrazne.

5. Naučte sa asociačnú techniku, teda obrazné spájanie novej učebnej

látky s učivom, ktoré už viete, a okrem toho transformačnú techniku,

to znamená, vyvíjajte schopnosť premieňať abstraktné pojmy

do jazyka obrazov. Pritom sú veľkou pomocou prostriedky

posunkového jazyka, ako je mimika, gestikulácia a správanie.

6. Ak si chcete zapamätať tváre a mená, predstavte si fotografiu dotyčnej

osoby, na spodnom okraji ktorej je viditeľne vytlačené meno.

7. Trénujte svoju pamäť tak, že sa pokúšate spomínať na to, čo ste robili

pred piatimi minútami, pred hodinou alebo včera.

8. Sú tri funkčné oblasti pamäti: ultrakrátkodobá pamäť, krátkodobá

pamäť a dlhodobá pamäť. Všetko, čo prešlo cez úskalia obidvoch

prvých pamäťových funkcií, sa trvalo integruje prostredníctvom

chemických procesov na molekulárnej rovine do dlhodobej pamäti.

9. Sú štyri druhy zabúdania: môžeme si niečo zabudnúť zapamätať; niečo

môžeme potlačiť; určité detaily môžeme zabudnúť; a konečne môžeme

niečo určité vedieť, avšak môžeme byť neschopní si to vybaviť.

10. Obmedzená uskladňovacia schopnosť krátkodobej pamäti sa dá rozšíriť

tak, že nové informácie sa pričleňujú už známym dvojiciam.

11. Čím neobyčajnejšia je predstava, tým lepšie utkvie v pamäti.

12. Ak spájate dva členy asociačnej súvislosti, tak by ste nemali medzi

prvým a druhým krokom nechať prejsť viac ako pol sekundy,

to znamená, že na otázku by ste mali dať hneď odpoveď, alebo

za konštatovaním vecného obsahu by malo nasledovať objasnenie

a výklad. Len tak utkvie informácia optimálne v pamäti.

13. Motiváciu a radosť z učenia možno zvyšovať pomocou „imaginárneho

zážitku úspechu“.

14. Ak ste si osvojili techniku „pamäťového záznamu“ z posledného úseku

tejto kapitoly, môžete opakovať odpredu aj odzadu už po jedinom

počutí až sto rôznych mien, údajov a dôležitých vecných obsahov.

Stanovenie cieľa a správne plánovanie

Zhrnutie

1. Ozrejmite si svoje ciele.

2. Urobte si za tým účelom bilanciu vlastného ja, to znamená, urobte

si bilanciu o tom, čo ste dosiahli, a porovnajte vlastné hodnotenie

s úsudkami priateľov, známych a kompetentných osôb.

3. Rozvíjajte dlhodobé a krátkodobé plánovanie.

4. Treba mať jasno v tom, aké prostriedky a pomery sú nutné

na dosiahnutie cieľov.

5. Stanovte si termíny na dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých

cieľov.

6. Stvárnite svoj pracovný deň podľa záväzného plánu. Nebuďte však

pritom príliš pedantný.

7. Poznámky odbremenia vašu pamäť a pomáhajú pri sústredení sa na

podstatu.

8. Poznámkovanie si vynucuje vaše sústredenie a chráni vás pred

rozptýlením. Okrem toho si hlbšie zapamätáte, čo ste si raz

napísali.

9. Dbajte na prehľadnosť poznámok, aby ste sa v nich mohli neskôr

ľahšie orientovať. Nešetrite papierom.

10. Používajte vždy papier toho istého formátu a číslujte každú stranu.

11. Ak na vás súčasne dopadá mnoho informácií, zamerajte sa na

podstatu, zatiaľ čo ostatné sledujte na „pol ucha“.

12. Ak je prítok informácií skromný, nerozptyľujte sa, ale začnite ihneď

s vyhodnotením látky pre svoje ciele. Tak ostanete pri veci

a ušetrite si čas.

Pracovisko a pracovný rytmus

Zhrnutie

1. Správna, anatomickým potrebám jednotlivca vyhovujúca pracovňa

podstatne prispieva k učebnému úspechu.

2. Na stole by mali byť len skutočne potrebné pracovné potreby.

3. Hudba pôsobí vo všeobecnosti rušivo. Výnimku tvorí špeciálny druh

hudby, ktorú pre sugestopédiu odporúča doktor GEORGI LOSANOV.

4. Dbajte na správnu izbovú teplotu, uvoľnite sa prv, ako sa dáte

do práce.

5. Pracovňa by mala byť osvetlená spredu zľava; pritom svetlo nesmie byť

príliš oslepujúce ani príliš slabé.

6. Starajte sa o dostatočný prívod čerstvého vzduchu.

7. Pri učení sa urobte každých tridsať minút malú prestávku, trvajúcu nie

viac a nie menej ako tri minúty.

8. V takýchto krátkodobých prestávkach môžete predísť únave mozgu

telesným pohybom, pokiaľ možno na čerstvom vzduchu a tiež

aj striedaním učebnej látky.

9. Doprajte si aspoň každé dve hodiny trochu dlhšiu, dvadsať

až tridsaťminútovú prestávku.

10. Stanovte si krátkodobé ciele: tak si zabezpečíte zážitky z úspechu

a zvýšenie výkonu.

11. Nedostatok pohybu ohrozuje zásobovanie kyslíkom, a tým

aj výkonnosť.

12. Využite prednosti učebnej kartotéky, umožní vám rozložiť učebnú látku

na menšie, prehľadné „učebné jednotky“.

13. Ak pracujete s kartotékou, môžete sami určovať učebné tempo

a frekvenciu opakovania. Tým ušetríte čas. Všetko, čo ste zvládli,

môžete vytriediť.

14. Kartotéka zabezpečuje zážitky malých úspechov a kontinuálne

motivuje.

15. Týmto spôsobom si nacvičíte skúškovú situáciu; stratíte strach pred

skúškou, ktorú jedného dňa musíte zložiť.

16. Kontinuálny pokrok v učení sa neexistuje. Musíte rátať s fázami

veľkého pokroku i so stagnáciou. Prekleňte pokles v učení

sa konzekventnou dennou prácou.

Čo treba vedieť o skúškach

Zhrnutie:

1. Príprava rozhoduje v deväťdesiatich percentách o tom, ako

dopadne skúška. Dôležité preto je pripraviť sa čo najlepšie.

Najlepšia príprava sa začína už na vyučovaní.

2. Robte si na vyučovaní a bezprostredne po ňom starostlivo

poznámky, ktoré vám podstatne uľahčia prípravu na budúce

skúšky.

3. Nepripravujte sa na všetky témy skúšky rovnako intenzívne, ale

si stanovte priority. V učive ku skúške sú dôležitejšie a menej

dôležité časti.

4. Začnite zavčasu s prípravou a prestaňte sa deň pred skúškou učiť,

pretože v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že nastane

takzvané ekforické brzdenie a nespomeniete si na nič.

5. Zachovajte si pred skúškou svoj obvyklý životný štýl, pretože každá

zmena vás stojí energiu a stupňuje i nervozitu.

6. Strachu zo skúšky sa dá zbaviť tak, že si zachováme obvyklý

životný rytmus a pestujeme napríklad šport, ideme do kina

a podobne. Okrem toho tu môžu byť užitočné i niektoré

homeopatické preparáty, nie však chemofarmaceutické utišujúce

prostriedky, pretože syntetické výrobky predlžujú čas reakcie.

Najvhodnejší prostriedok na oslobodenie od strachu je však

autohypnóza, technika, ktorú sa možno naučiť za jeden deň !

7. Napodobňujte skúškovú situáciu pred skúškou sám alebo

s partnerom, pričom hráte úlohu skúšaného, a to dotiaľ, kým

nedokážete odpovedať aj na tie najchúlostivejšie otázky

„skúšajúceho“.

8. V písomnej skúške by ste v odpovediach nemali postupovať

chronologicky, ale najprv riešiť najľahšie, potom stredne obtiažne

a nakoniec ťažké úlohy, aby ste zbytočne nestrácali čas.

9. Krátko pred koncom prípravy sa odporúča ešte raz prejsť všetkými

otázkami a odpoveďami a prípadné chyby opraviť.

10. Ak vás pokúša možnosť odpísať od suseda, myslite na to, že aj iní

sa môžu mýliť.

11. Ak niekedy aj prepadnete, nedajte sa znechutiť, v budúcnosti

sa pripravte lepšie.

Učte sa čítať ešte raz

Zhrnutie:

1. Za dve hodiny môžete zdvojnásobiť svoju rýchlosť čítania, ak sa

oslobodíte od najväčšieho handicapu čítania – nemej motorickej

reči.

2. Už za tri mesiace môžete svoje tempo čítania strojnásobiť, ak sa

oslobodíte od všetkých ďalších, tu opísaných handicapov čítania

a trénujete periférne čítanie.

3. Rýchle čítanie stupňuje schopnosť koncentrácie, posilňuje

chápavosť a zlepšuje pamäť.

4. Za pomoci techniky periférneho čítania môžete prečítať asi za dve

hodiny dvestostranovú knihu.

5. Čas ušetrený rýchlym čítaním by sme nemali využiť výlučne na to,

aby sme zvyšovali penzum čítania, ale tiež na to, aby sme látku

dôkladnejšie spracovali.

6. Po každej kapitole knihy by ste si mali jej obsah v krátkosti vybaviť

ešte raz.

7. Najzávažnejšie handicapy čítania sú: písmenkovanie, čítanie slova

za slovom, motorické nemé čítanie, pohyby, ktorými doprevádzame

riadky, dvojnásobné alebo trojnásobné čítanie, časté fixovanie,

náhlivé čítanie, nediferencované čítanie.

8. Rozoznávame štyri rýchlosti čítania: orientačné čítanie s circa

dvestopäťdesiatimi slovami; normálne čítanie s približne

stoosemdesiatimi slovami za minútu; starostlivé čítanie s približne

sto slovami za minútu; intenzívne čítanie s približne dvadsiatimi

slovami za minútu.

9. Akonáhle ste sa oslobodili od všetkých handicapov čítania, môžete

čítať približne päťsto až sedemsto slov za minulú.

Učenie sa v spánku

Zhrnutie

1. Učenie sa v spánku po dvoch až troch týždňoch vyvoláva nervozitu.

Ak sa zmierime s týmto vedľajším účinkom, čoskoro sa dostaví

výsledok. Vitamínový preparát, ako je Neurotrat forte, môže

vznikajúcu nervozitu tlmiť.

2. Pomocou spánkovej sugescie možno liečiť pomočujúce sa deti

v sedemdesiatich až osemdesiatich percentách, a to behom dvoch

až troch dní.

3. V spánku možno prijímať nielen informácie, ale môžeme byť

ovplyvnení aj sugesciami. Tieto sugescie nám môže dať niekto iný,

alebo si ich môžeme dať sami. Účinok je ten istý.

4. Nesnažte sa o rýchle začiatočné úspechy, lebo inak sa stanete

kŕčovito prepiatym. Je lepšie, ak si na začiatku celý týždeň dávate

sugescie, ktoré podporujú učenie sa, a síce až dovtedy, kým si na

túto metódu nezvyknete.

5. Učíme sa v spánku, predovšetkým v alfa-fáze, teda pri prúdovej

frekvencii mozgu medzi siedmimi a štrnástimi hertzami; optimálne

je desať a pol hertzov.

6. Na začiatku by nemali učebné texty trvať dlhšie ako tri až desať

minút a majú sa opakovať tri noci za sebou.

7. Počas učenia sa v spánku by sme sa mali vyhnúť alkoholickým

nápojom alebo aspoň poobede nepiť žiaden alkohol.

8. Učebnú motiváciu možno značne zvýšiť úmernými sugesciami

v noci.

9. Čo sa učíme cez deň, z toho si podržíme po jednorazovom čítaní

okolo deväť percent. Čo sa však naučíme pred spaním, z toho

si podržíme päťdesiatšesť percent.

10. Najlepšie úspechy dosiahneme kombinovanou metódou. Pri tejto

metóde sa učíme učebnú látku raz pred spaním, opakujeme ju cez

rekordér raz alebo dvakrát za noc a potom ešte raz ráno, avšak

najskôr o hodinu po prebudení. To obvykle stačí, aby sme látku

týmto spôsobom zvládli.

11. Učenie sa v hĺbkovom uvoľnení ako obmena učenia sa v spánku

je tiež veľmi účinná. Tu upriamujeme svoju koncentráciu podľa

poradia na všetky telové časti a oblasti a dbáme pritom

na rozsiahly stav uvoľnenia, v ktorom sme nanajvýš vnímaví.

Učenie sa v stave hypnózy a samohypnózy

Zhrnutie:

1. Každý človek má univerzálnu pamäť; čo sa raz uskladnilo, nemôže

byť zabudnuté. Musíme sa nielen učiť, ale aj spomínať si na

naučené.

2. Pri učení sa nie je najdôležitejší príjem informácie, ale tréning

reprodukčnej schopnosti. Dôležitá je schopnosť vedieť si vždy

vybaviť všetky „údaje“.

3. „Jazyk“ podvedomia je ako obraz. Preto by sme mali automaticky

prekladať všetky učebné obsahy do tohto jazyka obrazov, aby sme

tak uľahčili podvedomiu zaobchádzanie s nimi, lebo učenie

sa týmto spôsobom prináša radosť.

4. Samohypnóza má ten istý účinok ako hypnóza navodená iným.

Experiment istej skupiny študentov ukázal, že pomocou

samohypnózy aj výkonné slabší študenti môžu byť úspešní.

5. Pod vedením dr. V. L. RAIKOVA sú v Rusku do hypnózy uvádzané

celé skupiny žiakov a dostávajú sugescie, že sú vynikajúci vedci,

maliari alebo hudobníci. Tým sa odhaľujú až doposiaľ skryté

talenty a už za tri mesiace podávajú žiaci vo svojej danej oblasti

špičkové výkony.

6. Aj strach z verejného vystúpenia a strach zo skúšky možno

pomocou hypnózy a samohypnózy odstrániť.

7. Predovšetkým radosť z učenia sa možno stupňovať v hypnotickom

stave účinnými sugesciami.

8. V hypnóze alebo samohypnóze so svojím podvedomím sa možno

dohodnúť na určitom vyvolávačom signále. Ak zaznie tento signál,

reaguje podvedomie automaticky v predtým dohodnutom spôsobe.

Ak má signál význam „uskladniť“, podvedomie hneď ako dostane

signál, uskladňuje všetky informácie, ktoré k nemu dôjdu.

9. Hypnóza je veľkou pomocou pri nechutí učiť sa, ktorá je dnes tak

veľmi rozšírená. Človek by niečo chcel vedieť, ale nie je vskutku

ochotný pre to niečo aj urobiť. Pomocou hypnózy možno zvyšovať

nielen motiváciu, ale aj schopnosť učenia sa, pozornosť a výkon

v učení.

Učenie sa v hladine Tetha

Zhrnutie

1. Každý človek má každú noc rôzne theta-fázy. V tejto fáze stačí,

ak si raz prejdeme učebnú látku, aby sme ju zvládli.

2. Ak chceme dosiahnuť túto fázu a udržať si ju ľubovoľne dlho,

pomocou biofeedbackového prístroja si ju môžeme natrénovať,

takže tento stav môžeme využiť aj cez deň na riešenie problémov

alebo na učenie.

3. Už existuje stroj, pomocou ktorého sa učebný program automaticky

zapína, akonáhle sa dosiahla želaná mozgovoprúdová frekvencia

od štyroch do sedem hertzov. Týmto spôsobom učiaci

sa zachytáva informácie len vo fázach najväčšej vnímavosti. Tie

informácie sa vedú rovno do podvedomia.

4. Pre túto metódu sú vhodné všetky učebné programy. Používame

však špeciálny biofeedbackový prístroj a tiež si musíme trénovať

schopnosť produkovať theta-kmitanie, aby sme ho mohli

čo najdlhšie podržať. Vlastné učenie sa prebieha však automaticky.

5. Táto učebná metóda je predmetom rozsiahleho výskumu a ani

zďaleka nie sú vyriešené všetky otázky. Dnes sa už o tejto metóde

vie dosť, aby sme ju mohli užitočne pri učení sa využiť.

6. Testujte, či máte schopnosť učiť sa pomocou „zrýchlenia“.

V kladnom prípade ju využite; avšak naučiť sa ju nemožno.

Učenie sa preťažením

Zhrnutie

1. Američanovi ROGEROVI SPERRYMU vďačíme za poznatok,

že obidve kortikálne hemisféry sú nositeľmi diametrálne odlišných

funkcií a zároveň pracujú od seba nezávisle. V ľavej mozgovej

hemisfére, ktorá dominuje u všetkých pravákov a u sedemdesiat

percent ľavákov, je uložené aktívne „jazykové centrum“, ktoré

riadi a kontroluje rečovú činnosť. Tu je aj sídlo rozumu a logického

myslenia. Ľavá hemisféra kontroluje i všetky činnosti, ktoré

pripisujeme nášmu vedomiu.

Naproti tomu, pravá mozgová hemisféra registruje a spracúva

akustické podnety, ako aj emocionálne dojmy a priestorové

štruktúry a funkcie. K záverom sa dostane na základe

neverbálnych informácií a pracuje intuitívne a v jazyku obrazov, v

„jazyku“ podvedomia.

2. Kritickú kontrolu ľavej hemisféry možno prerušiť jednoduchým

trikom, a síce tak, že ju „preťažíme“ sledom nezmyselných úloh,

takže iné informácie môžu pritekať bez prekážky do pamäťového

systému pravej mozgovej polovice.

3. Pre ľavú mozgovú hemisféru sa vedú príslušné informácie

od pravého ucha a naproti tomu pravá mozgová hemisféra dostane

svoju pracovnú látku cez ľavé ucho. Prostredníctvom stereo

slúchadla takto možno simultánne obidvom hemisféram prihrávať

rôzne učebné programy.

4. Mozog môže súčasne prijímať dva učebné programy. Za týmto

účelom prihrávame ľavej hemisfére cez pravé ucho príjemný ľahký

program, zatiaľ čo pravú polovicu zamestnávame cez ľavé ucho

programom, ktorému stoja v ceste väčšie prekážky blokujúce

učenie.

5. Ako zdanlivý program pre pravé ucho možno použiť s úspechom

hudbu podľa Losanova. (Bližšie o tom pozri v prílohe.)

6. Z technických prostriedkov využívame len dva kazetové rekordéry

a jedno stereo slúchadlo. V cenovo výhodnom prevedení možno

celé vybavenie dostať za cca sto mariek.

7. Program určený pre ľavú hemisféru by mal byť relatívne hlasno

hraný, zatiaľ čo program pravej polovice by mal byť nastavený tak

hlasno, aby sme ho bez námahy rozumeli.

Učenie sa vyučovaním

Zhrnutie

1. Táto metóda vám ušetrí akékoľvek bifľovanie a nijaká iná metóda

nevedie k dôkladnejšiemu ovládaniu látky. Táto metóda

si nevyžaduje nijaké náklady ani tréningový program. Má však

jednu nevýhodu, že je časovo náročná, to však vyvážia pozitívne

vedľajšie efekty, a okrem toho je lacná a funguje vždy.

2. Pri „učení sa vyučovaním“ by ste mali podľa možnosti prečítať

všetky príslušné odborné knihy a navštíviť niektoré semináre,

ktoré sa zaoberajú danou problematikou. Taktiež by ste sa mali

kontaktovať s odborníkmi a materiál dôkladne vyhodnotiť. Všetky

dôležité miesta textu musíte okopírovať, vystrihnúť, systematicky

nalepiť na papiere formátu A4 a usporiadať podľa zodpovedajúceho

členenia a urobiť obsah.

3. Takto sa dostanete k rukopisu, ktorý môžete použiť ako predlohu

pre semináre a prednášky, ktoré v budúcnosti môžete robiť.

4. Okrem toho ste si starostlivo zhromaždili vzácny materiál,

z ktorého sa dá vypracovať aj knižný rukopis, ktorý môžete

ponúknuť i vydavateľstvu.

5. Najdôležitejší účinok metódy spočíva v tom, že ste si veľmi

podrobne spracovali špeciálnu oblasť, a potom sa môžete stať

i expertom v danej oblasti. Z vašej strany to teraz vyžaduje iba

úsilie, aby ste s danou problematikou nestratili kontakt.

Učenie sa imaginaciou

Zhrnutie

1. „Učenie sa prostredníctvom imaginácie“ sa obzvlášť hodí

na prípravu prednášky alebo iného vystúpenia, pretože si pokojne

môžeme pripraviť argumenty, ktoré by sme eventuálne mohli

potrebovať.

Rovnako to platí pre hudobníka ako aj pre obchodného zástupcu,

pretože každý chce úspešne obstáť v situácii, ktorá je pre neho

dôležitá, či už ide o koncert alebo obchodné jednanie a svojmu

podvedomiu zadať týmto spôsobom program úspešnosti.

2. Pri použití tejto metódy záleží na tom, aby sme spred očí nestratili

želaný cieľ, a to rovnako, či sa pripravujeme na matematickú prácu

alebo na štátnu skúšku.

3. Splnenie našich prianí možno i urýchliť, a to tak, že spojíme

predstavu o želanom konečnom cieli so silným pocitom, teda

pocitom vďačnosti z toho, že sme to konečne dosiahli.

4. Mali by sme v detailnom vykresľovaní si želateľného stavu

pokračovať dovtedy, kým sa nedostaví vytúžený výsledok a kým

sme nedosiahli svoj cieľ. Väčšina želaní sa relatívne rýchlo splní.

Ak však nemáme za sebou maturitu, a chceme sa stať profesorom,

potom treba vynaložiť na to veľkú námahu a trpezlivosť, aby sme

cieľ dosiahli.

5. Cena za úspech prostredníctvom imaginácie sa volá: disciplína

a vytrvalosť. Disciplína, pretože splnenie priania si musíme denne

niekoľkokrát detailne a podľa možnosti obrazne predstaviť,

a vytrvalosť, pretože túto disciplínu si musíme zachovať až po

dosiahnutie cieľa.

6. Imaginácia sama osebe však nestačí; musíme urobiť všetko, čo je

v našich silách, aby sme cieľ dosiahli. Ak chceme získať prvú cenu

v lotérii, musíme si kúpiť aspoň lós.

7. Ak máte ťažkosti s obraznou predstavou, mali by ste sa znovu

naučiť „jazyk“ podvedomia. Ako sa to dosiahne, dozviete sa

v mojej knihe Liečenie duševnými procesmi.

Sugestopedia

Zhrnutie

1. Pomocou tejto metódy sa môžete v priebehu dvadsiatichtroch dní pri

štyroch vyučovacích hodinách denne naučiť cudzí jazyk, ako napríklad

francúzštinu so slovnou zásobou v rozsahu asi tritisíc slov.

2. Prv ako začnete, mali by ste skutočne ovládať opísané uvoľňovacie

cvičenia; inak nebudete mať s touto metódou žiadny úspech.

3. Ako vedľajší účinok tejto metódy zmiznú vegetatívne poruchy;

osobnosť sa rozvíja rýchlejšie a vzťahy k ľuďom sa zlepšujú.

Ostýchavosť a zábrany v reči miznú, rovnako aj tréma z verejného

vystúpenia a strach zo skúšky.

4. Losanovova metóda spočíva v podstate na nasledujúcich faktoroch:

· na správnom fyzickom a psychickom uvoľnení;

· na motivujúcej učebnej sugescii (afirmácia);

· na rytmickom dýchaní;

· správnej hudbe;

· modifikovanom spôsobe reči;

· dennom opakovaní a praktickom použití naučeného učiva.

5. Pre hudobné podfarbenie sa hodí len hudba v štvorštvrťovom takte,

to znamená, že nesmie byť viac ako šesťdesiat taktov za minútu. Srdce

búcha priemerne sedemdesiatdva razy za minútu a má tendenciu

sa svojím rytmom prispôsobiť podobným rytmom; preto hudba

v štvorštvrťovom takte spôsobuje spomalenie srdcového rytmu.

6. Losanovova metóda rozlišuje jednak prípravné dýchanie: štyri sekundy

nádych, štyri sekundy prestávka; štyri sekundy výdych, potom

nasleduje štvorsekundová prestávka; a jednak učebné dýchanie: dve

sekundy výdych, dve sekundy nádych; potom štvorsekundová

prestávka, respektíve dve sekundy nadýchnuť, dve sekundy vydýchnuť;

štyri sekundy prestávka.

7. V správnom spôsobe reči sa strieda normálna výška hlasu, šepot

a rozkazovací tón. Toto striedanie udržiava učiaceho sa v neustálej

bdelosti.

8. Vyučovanie sa skladá zo štyroch rovnocenných jednotiek:

· Od druhého dňa počúvame najprv magnetofónovú pásku

z predchádzajúceho dňa a pritom zároveň čítame potichu, čo

z kazety zaznieva v rytme štvorštvrťového taktu. Dýchate pritom

v rytme prípravného dýchania. Pritom nehrá žiadna hudba.

· Potom knihu odložíme. Ostaňte uvoľnený a vypočujte si ešte raz

tú istú kazetu s hudobným doprovodom. Môžete použiť tú istú

pásku, ak k tomu môžete druhým rekordérom prehrávať hudbu.

V tejto fáze dýchajte v rytme učebného dýchania a predstavujte

si učivo podľa možnosti čo najobraznejšie.

· V tretej fáze vyučovania beriete novú lekciu, pričom počúvate

a čítate súčasne, aby ste si zapamätali ortografiu. Pritom dýchajte

v rytme prípravného dýchania. K tomu nehrá žiadna hudba.

· V štvrtej fáze opäť odložíte knihu a vypočujete si novú lekciu ešte

raz v uvoľnenom stave s hudobným doprovodom. Pritom dýchate

v spôsobe učebného dýchania a opäť si učivo čo najplastickejšie

predstavujete. Lekciu si nechajte prebehnúť ako film pred svojím

duchovným zrakom.

9. Každé štyri dni by ste mali celú prebratú učebnú látku opakovať.

Za účelom optimálneho opakovania si zostavte špeciálne pásky

na opakovanie.

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

Einštein, jeho život a vesmír

26.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Žiadne iné dielo o Albertovi Einsteinovi nezachytáva život a osobnosť tohto génia tak komplexne ako Einsteinov životopis od Waltera Isaacsona, ktorému sa podarilo jedinečným spôsobom spojiť známe fakty s novými skutočnosťami, získanými z Einsteinových osobných, predtým nezverejnených písomností. Isaacson vo svojej knihe opisuje [...]

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

india, požiar

Požiar zábavného centra v Indii pripravil o život 24 ľudí, zomrelo aj mnoho detí

25.05.2024 18:22, aktualizované: 20:39

Polícia zadržala majiteľa a manažéra centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 56284x
Priemerná čítanosť článkov: 828x

Autor blogu

Odkazy