Založ si blog

Zázrak vášho ducha – Kniha o odhalení duševného života a jeho premene

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako pripraviť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševediace, vševedúce a všemohúceho kolektívne podVedomie ľudstva.

Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná inteligencia. Dr. Murphy nám teraz poskytuje neklamné dôkazy, že táto moc skutočne existuje.

Dr. Joseph Murphy vyše štvrťstoročie učil, písal, radil a prednášal tisíckam mužom a žien. Roky štúdia najväčších svetových náboženstiev ho priviedli k presvedčeniu, že majú niečo spoločné. Usilovne sledoval túto stopu a urobil jeden z najväčších objavov našich čias. Odhalil zázračnú moc nášho ducha.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Tajomstvo zdravia. Ako prekonať smútok a samotu. Láska je naplnením zákonov života. Vaše podVedomie pozná recept. Zbavte sa komplexu menejcennosti. Príčina nešťastného manželstva. Lieky vám nepomôžu získať vnútorný pokoj. Nenávisť je smrtiaci jed. Boh nikoho nezatracuje. Produktívná viera. Život podľa čarovnej formulky. Odpustenie a láska.

Top average – Čo táto kniha z polovice dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc z polovice transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi z polovice dopomohla rozvíjať, nútila ho premýšľať, rozširuje jeho slovnú zásobu, z polovice vzdeláva  ho, vedome a s múdrosťou obohacuje. Kniha mu z polovice transformovala  skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k slobode. Kniha Dušana z polovice bavila a z polovice nudila. Kniha bola miestami stratou času.

Lexikon:

Svedomie – zdedený symbol (hlas a slovo) z neVedomia

Správny duševný postoj – pozitívna subjektívna autosugescia, autohypnóza, pozitívne myslenie, cítenie a viera

neSprávny duševný postoj – negatívna objektívna sugescia, hypnóza od vonkajších vplyvov, negatívne myslenie, cítenie a viera

Správny duchovný postoj – podVedomie – Boh, subjektívný a kreatívny duch je kozmická, nekonečná a univerzálna sila a energia, ktorá lieči, uzdravuje, žehná blahobytu, pokoju, úspechu, láske a šťastiu človeku, je nám daný po boku, ako spoločná a jedinečná živá bytosť, sila a energia, je jednota , je neTelo

neSprávny duchovný postoj – Boh je kat, kazateľ, veľký sudca a trýzniteľ, otrava, jed, výrus, rakovina, je nespravodlivý a zaujatý voči nám, Boh nás trestá…

neVedomá myseľ (myšlienky) – dve strany mince

Vedomá neMyseľ (neMyšlienky) – hrana mince

podVedomá myseľ – orná pôda pre semienka, čo zasejeme, to budeme žať, ako sa budeme o semienka starať, také aj ovocie nám prinesú, neustále sa starať o svoje myšlienky, aby boli pozitívne…

Príčina – myšlienka

Následok – reakcia na spôsob myslenia

Zhrnutie:

Buďte a zostaňte zdraví

 1. Keď otvoríte svojho ducha a svoju dušu vplyvom Božej moci, múdrosti a sily, môžete získať čoraz radostnejší pocit zo života.
 2. Aby ste boli a zostali zdraví, venujte sa úlohe, na ktorú vynaložíte všetko úsilie, a naplní vás nadšenie a obnovená radosť zo života.
 3. Môžete prekonať zničujúcu nudu, ak začnete rozvíjať svoje skryté schopnosti, ponoríte sa do večných Božích právd a budete sa zúčastňovať na spoločenskom živote.
 4. Ak máte vnútorné želanie byť zdravý a zostať zdravý, potom aj zdravý zostanete.
 5. Ak má nejaký človek vo vašom okolí slabú chuť do života, pokúste sa zistiť, aké sú jeho dôvody a snažte sa ho preniesť ponad toto obdobie do nového života.
 6. Ignorujte, napríklad pri žalúdočných vredoch, symptómy choroby. Skúste uvažovať o tom, že príčina týchto vredov môže spočívať v rozvratnom zmýšľaní, ako sú obavy, nenávisť, hnev a nevraživosť.
 7. Na to, aby ste porazili zákernú chorobu, musíte oslobodiť svojho ducha od akéhokoľvek strachu a uvedomiť si, že táto choroba je len dôsledkom zlého smerovania myšlienok. Ak zmeníte svoje myslenie, vaše telo bude na to reagovať pozitívne.
 8. Kľúč k rýchlemu vyliečení leží v zistení, že každá choroba je len prechodný stav. Pokúšate sa zamerať svoju predstavivosť na všetky veci, ktoré by ste vykonávali, ako zdravý človek.
 9. Aj keby ste boli ochrnutý, myslíte na to, že tvorivá sila, ktorej vďačíte aj za svoje bytie, vás môže vyliečiť z ťažkej choroby. Zo všetkých síl sa usiluje byť zdravý duševne aj telesne a stane sa zázrak.
 10. Vaše telo bude nasledovať smer vašej predstavivosti a vy dosiahnete to, čo už váš duch predvídal.

Šťastie a úspech

 1. Zákon života je zákonom viery. Niečomu veriť znamená, dávať niečomu za pravdu, a to, čo začnete pokladať za pravdu, sa skutočne aj stane.
 2. Šance, ktoré môžete využiť vo svoj prospech, stretávate na každom kroku. Naučte sa využívať tieto možnosti pre seba. Buďte všímaví a pružní.
 3. Jednoduché tajomstvo šťastia a úspechu sa nachádza v cieľavedomom myslení, cítení, a konaní.
 4. Rozhodujúce nie je vaše ústne priznanie, aké váš postoj v srdci.
 5. Nehnevajte sa kvôli zlobe iných ľudí: ich podvedomie spoľahlivo registruje zlo v ich myslení a konaní a následky sa ukážu.
 6. Vaša predstava o vás o tom, čo chcete jedného dňa dosiahnuť, je predzvesťou toho, čo sa raz stane skutočnosťou.
 7. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí nedokážu pochopiť dlhodobé úsilie a vidia len výsledky, ktoré neuvážene nazývajú šťastím.
 8. Zadavajte svojmu podVedomiu správne príkazy. Ak si budete nahovárať, že vám hrozí nešťastie, vaše podvedomie na to zareaguje a vyvolá rozličné nepríjemnosti.
 9. V každom nešťastí je aj zárodok dobrej šance.
 10. Vsugerujte svojmu podVedomiu, že budete mať šťastie, a šťastie sa dostaví.
 11. Šťastie je vždy reakciou podVedomia na vašu vieru v šťastie.
 12. Nečakajte, že za dobré skutky budete od konkrétnych ľudí odmenení. Život sám vás veľkoryso odmení.
 13. Ak je Boh s nami, kto je proti nám? Verte tejto pravde, a všetko sa na dobré obráti

Veľký klam

 1. Nikdy neposudzujze podľa zovňajšku. Zrak vás často uvádza do omylu a sprostredkúva len to, čo je na povrchu.
 2. Skúste sa vždy dostať k podstate veci.
 3. Prestaňte prenášať zodpovednosť za svoje osobné nešťastie na ľudí, vonkajšie vplyvy alebo okolností.
 4. Negatívne podvedomé myslenie je prameňom všetkého zlá. Kreatívne podvedomie vám dopomôže k úspechu a úžasným výkonom.
 5. Klamlivé predstavy sú zakorenené vo viere v hmotné príčiny.
 6. Zákon života je zákon viery, a čo zasejeme, to budeme žať.
 7. Všetky skúsenosti a udalosti v našom živote sú výsledkom súhrnu našich presvedčení.
 8. Naplňte si myseľ božími pravdami. Vaše podvedomie príjme tieto večné pravdy a tie budú určovať ďalšie skúsenosti vo vašom živote.
 9. Uvedomte si základnú pravdu, že nijaký človek, nijaká situácia, nijaká okolnosť nemá moc nanútiť vám chorobu, nešťastie alebo samotu.
 10. Dobro a zlo vznikajú z toho, ako využívame našu duchovnú silu.
 11. Čo je vám vsugerované u vonku, nemusí mať na vás vplyv.
 12. Vaše myšlienky sú príčinou, ktorá sa prejavuje v dôsledku.
 13. Môžete sa dať omylmy oklamať, ale Božie pravdy vás nad tento omyl povznesú.

Jediné na čom záleží

 1. Najdôležitejšie zo všetkého je: uvedomte si silu svojho ducha, ktorú máte od boha a oboznamte sa s jej možnosťami.
 2. V čo veríte, to sa aj stane.
 3. Vždy majte na mysli: Ak si úprimne želáte zvíťaziť nad vonkajšími okolnosťami, potom sa vám to aj podarí.
 4. Buďte pevne presvedčení, že Boh má moc vyriešiť vaše problémy. To vám pomôže prekonať všetky prekážky.
 5. Každý problém má riešenie. Intenzívne si spritomnujte šťastný koniec. Všetko, čo si intenzívne predstavujeme sa jedného dňa stane skutočnosťou.
 6. Veriť znamená akceptovať niečo, ako pravdivé, hoci to môže očividne odporovať rozumu a zmysly to môžu popierať.
 7. Myšlienky sú hmotné.
 8. Nestavajte svoje názory do rozporu s vedeckými poznatkami.
 9. Zákony ducha sú: rovnako ako prírodovedné zákony – objektívne.
 10. Uvedomte si, že všetko, čo si pomocou intenzívneho myslenia vpečatíte do podvedomia, sa bude chcieť prejaviť.
 11. Ak budete dôverovať Božskej prítomnosti vo vás, ochráni vás od každého nebezpečenstva.
 12. Zákony vášho ducha sú spoľahlivé. Bez váhania si ich nasledujte.

Každý koniec je začiatok

 1. Život nemá začiatok ani koniec. Žijete božím životom.
 2. Smrť neexistuje. Ten, kto umrie, vystúpi do vyššej duchovnej dimenzie života.
 3. Každý koniec je zároveň začiatok, a ak sa skončí váš život na tomto svete, vstúpite do nového.
 4. Človek zanechá svoje telo a nadobudne novú, nematerialnú, teda neviditeľnú formu.
 5. Ľudia, ktorých ste smrť niekedy už oplakavali, stretnete znova.
 6. Ľudia, ktorých milujeme, nemôžu pri nás zostať na veky. Ak od nás odídu, nemali by sme sa s pevnou vierou v ďalší život hanbiť a zaželať im šťastnú cestu.
 7. Nemali by sme teda milovaných ľudí oplakavať, ale dívať sa na ich smrť ako na narodenie do nového Božieho života a ich cestu sprevádzať modlitbami.
 8. Nedlhujete zosnulému žiadne slzy a žiadny smútok, ale pretrvávajúcu lásku, radosť a dôveru.
 9. Takzvaní mŕtvi sú všade okolo nás.
 10. Opustite temnotu svojho smútku a starostí a nasmerujte všetku tvorivú silu ešte intenzívnejšie k životu.

Cena, ktorú musíme zaplatiť

 1. Nič vám nepadne do lona bez vášho pričinenia.
 2. Cenou, ktorú musíte zaplatiť za svoje uzdravenie, je viera v uzdravujúcu silu Všemohúceho.
 3. Vedecky uvažujúci človek nepokladá vonkajšie veci za príčinu; vie, že sú vždy dôsledkom a nie príčinou.
 4. Vytrvalosť a viera vo vlastnú duševnú silu sa vždy vyplácajú.
 5. Ak skutočne milujete svojho blížneho, tešte sa s ním z jeho úspechu, šťastia a blaha.
 6. Musíte myslieť tvorivo. Inak vás nebude práca inšpirovať a bude zbytočná.
 7. Odpoveď na každý problém sa už nachádza vo vás.
 8. Duchovné a citovo sa plne ztotoznite so svojimi želaniami a kráčajte svojou cestou s presvedčením, že vaša modlitba bude vypočutá, čo sa naozaj stane.
 9. Do cieľa nevedie kŕčovité úsilie, ale oddanosť Bohu.

Účinná modlitba

 1. Verte, že už v okamihu, keď sa modlite, dostávate Božie usmernenie, a aj ho dostanete.
 2. Každá myšlienka a každý pocit sú už vlastne modlitbou.
 3. Účinná modlitba je pozitívny a vytrvalý duševný postoj, ktorý vás privedie k pevnému presvedčeniu.
 4. Človeku, ktorému chcete úprimne odpustiť, musíte želať všetko to, čo si aj vy želáte. Želajte mu pokoj, zdravie a všetky požehnania života.
 5. Vaša viera sa musí zakladať na poznaní, že vždy bez najmenšej pochybnosti dostanete odpoveď, keď sa obrátite na Božiu tvorivú silu v sebe samých.
 6. Vytrvalo proste, hľadajte a klopte a vaše podvedomie na to bude reagovať.
 7. V skutočnosti nemôžete utrpieť nijakú stratu, kým túto stratu duševne neakceptujete.
 8. Ak sa spoľahnete na sily vášho podvedomia, vždy dostanete odpoveď.
 9. Dôkaz o božej prítomnosti vo vás je existencia vnútorného pokoja, vyrovnanosti, radosti zo života a zdravie.
 10. Boh je názov pre to najvyššie a najkrajšie vo vašom živote, názov pre princípy a harmonické spoluposobenie ducha a podvedomia.
 11. Bezvýhradne sa podrobte Božej prítomnosti vo vás a Boh vám odpovie a uzdraví vás.
 12. Ste oddaní Bohu, ak veríte, že tvorivá sila, ktorá vás stvorila vás môže aj uzdraviť.
 13. Štyri kroky k účinnej modlitbe :
 • Úplné podrobenie sa jedinej sile
 • Objavenie uzdravujucej božej sily.
 • Oddané prijatie pravdy.
 • Poďakovanie, ako vaša odpoveď.
 1. Nevšímajte si príznaky choroby. Spoznajte a cíťte, že vo vás pôsobí božia uzdravujuca sila a prináša vám pokoj, zdravie a vyliečenie.

Vstaň a choď

 1. Môžete pokojne vstať a ísť prostredníctvom božej moci, ktorá vás stvorila. Úprimne a z celého srdca odpúšťajte sebe a všetkým tým, ktorí vás niekedy urazili.
 2. Ste pánom svojich predstáv a reakcii vo všetkých životných situáciách. Vy máte moc nad sebou, nie iní.
 3. Sugescie z vonka nemajú v podstate nad vami nijakú moc. Vaše myslenie je najdôležitejšia moc a všetky škodlivé vplyvy iných ľudí môžete odmietnuť.
 4. Boh, ktorý vám daroval talent,  vám ukáže aj cestu, ako ho použiť, ak vo svoj talent naozaj veríte.
 5. Ak zpoznate, že aj vy ste božím dieťaťom a s jeho mocou a múdrosťou tvoríte jednotu, môžete prekonať svoj komplex menejcennosti.
 6. Vaše myšlienky sú myšlienky Boha a božia sila žije vo vašich dobrých myšlienkach.
 7. Existuje len jedna moc – Boh – a táto moc je nedelitelna. Medzi rôznymi oblasťami božskej moci, nejestvuje protirečnenie.
 8. Je to božia vôľa aby bol váš život bohatý a aby sa vám splnili vaše sny.
 9. Oslobodte sa od strachu, pochybností a nepriateľstva a uvedomte si, že božia moc vás môže uzdraviť.
 10. Ani neprestajné vymývanie mozgu, vám nemôže uškodiť, ak sa budete opierať o Boha a jeho bezhraničnú moc, s ktorou tvoríte celok. Jeden človek s Bohom je väčšina.

Prekonané prekážky

 1. Len prítomnosť je rozhodujúca, zmeňte svoje terajšie myšlienky, a zmeníte svoj osud.
 2. Minulosť je mŕtva. Už nemá nad vami nijakú moc. Jediná moc, je vaše terajšie myslenie.
 3. Ak ste teraz dobrí, ste takí dobrí, ako keby ste nikdy neboli zlí.
 4. V záujme svojho zdravia a vnútorného pokoja sa musíte zbaviť všetkého hnevu a nepriateľstva.
 5. Aby ste sa stali úplne novým človekom, musíte si najprv z celého srdca želať, aby ste radikálne zmenili svoje myslenie.
 6. Oslobodte sa od nenávisti tak, že nenavidenemu človeku budete úprimne želať pokoj, radosť a všetky požehnania života.
 7. Spravte so svojho manželstva skutočné partnerstvo a dovoľte partnerovi zúčastniť sa na všetkom, čo zažijete.
 8. Myslíte samostatne. Prestaňte myslieť ako iní a vyslovovať myšlienky druhých.
 9. Neopakujte nevedomky chyby, ktoré sa vám na druhých protivia.
 10. Neprinášajú mŕtve myšlienky, dogmy a tradície len plytvanie silami, časom, peniazmi a prácou?
 11. Váš strach je len zhluk temných tieňov vo svete vašich predstáv a tieň nemá žiadnu moc.
 12. Neverte ničomu, čomu nerozumiete. Skúste porozumieť úlohe svojho podvedomia a objavíte v sebe veľkú uzdravujucu silu.
 13. Podnikateľ by sa mal modliť za pokoj, blahobyt a šťastie svojich zamestnancov. Z času na čas, by sa mal presvedčiť, či sú primerane platení.
 14. Všetky prekážky na ceste k zdraviu, šťastiu a úspechu sú skryté vo svete našich predstáv.
 15. Milujte novú príťažlivú a povznasajucu náplň svojho života. Úplne sa od dajte svojmu ideálu.
 16. Čelte svojím problémom, viera v Boha a jeho moc vám pomôže prekonať všetky prekážky.
 17. Čoho sa bojíme, to k sebe pritahujeme, čo očakávame, to sa aj uskutoční. Uvedomte si: čo je pre Boha pravdivé, je pravdivé aj pre vás a zázraky, za ktoré sa modlite, sa prostredníctvom modlitby k Bohu aj uskutočnia.

Byť, konať a mať

 1. Želanie je príčinou každého pocitu a činu, je to pohonná látka vesmíru.
 2. Uvedomte si, že vo vás existuje všemocná životná sila, ktorá môže splniť vaše želania. Pomocou nej prekonáte pocity zúfalstva a všetky prekážky.
 3. Vo vás žije sila, ktorá vás povznáša a dopomože vám k šťastiu, zdraviu, blahobytu a uskutočneniu vašich želaní.
 4. Neexistuje nič, čo by nás odsudzovalo byť bezvýznamnými, chudobnými alebo chorými, iba ak naše myslenie a falošné predstavy.
 5. Vnútorné želanie byť, konať a mať vám prinesie úspech a pokrok.
 6. Vaše podvedomie nakoniec zrealizuje obraz, ktorý máte uložený v duchu, za predpokladu, že sa opiera o pevné presvedčenie.
 7. V podstate ste takí, akí ste vo svojej predstave.
 8. Svoje myšlienky poskladajte za predbežnú duchovnú realitu. Bezvýhradne dôverujte zákonu rastu, ktorý ich privedie k naplneniu.

Harmónia a vnútorný pokoj

 1. Získate vnútorný pokoj, keď zistíte, že Boh, ktorý vám vnukol želanie byť zdravý, šťastný, bohatý a cítiť sa v bezpečí, môže splniť všetky vaše sny.
 2. Postarajte sa o pokojnú atmosféru vo svojom okolí. Myslite na na to, že na deti počas ich vývoja silne pôsobí prostredie, v ktorom vyrastajú.
 3. Nalaďte sa na boží pokoj vo svojom vnútri a tento pokoj aj spoznáte.
 4. Viera v bezhraničnú Božiu lásku, v absolútnu harmóniu a úprimné poznanie uzdravujúcej sily v sebe samom vás privedie k jednote s Bohom a jeho zákonmi.
 5. Nenájdete vnútorný pokoj, ak  svojho ducha neoslobodite od utajenej nenávisti, zloby a sebaodsudzovania.
 6. Utišujúce prostriedky a drogy, vám nepomôžu získať vnútornú vyrovnanosť a pokoj, lebo majú len prechodný účinok. Príčiny vašich ťažkostí sa nachádzajú vo vašich myšlienkach a pocitoch. Naplňte svet svojich predstáv myšlienkami na mier, harmóniu, lásku a dobrú vôľu. Takýto očistený duševný postoj vám dodá vnútorný pokoj a vyrovnanosť.
 7. Keď sa postavíte zoči voči ťažkostiam života a prekonáte ich, poteší a uspokojí vás to. Riešenie krížovky života prináša vzrušenie a uspokojenie.
 8. Vždy myslíte na to, že len vy, vy sami, ste zodpovední za svoj spôsob myslenia. Ako teda uvažujete?
 9. Nenávisť je smrtiaci jed, ktorý môže oslabiť celý organizmus. Zažente nenávisť a sústreďte sa na Božiu lásku a harmóniu, len tak získate vnútorný pokoj.
 10. Vaše myšlienky sú tvorivé a vy ste v konečnom dôsledku to, čo si myslíte. Toto poznanie vás oslobodí od mnohých starostí, obáv a zlých predtúch.
 11. Vždy myslíte na to: usilujem sa dosiahnuť želaný obraz o sebe! Myslíte a cíťte ušľachtilo, buďte vo svojom vnútri presvedčení, že ste s Bohom za jedno a naplní vás radosť a jas, ktoré sa prenesú aj na vašich blízkych.

Ako prekonať pocity viny

 1. Pocity viny je čosi neprirodzené a môže viesť k duševným poruchám. Všetci sme sa narodili bez pocitov viny.
 2. Dieťa nevie, čo je hriech. Prvý pocit viny sa dostaví, keď okúsi hnev matky.
 3. Keď dieťa za niečo potrestajú a neporozumeli tomu, reaguje zmätene a nahráva si, že je zlé.
 4. Každé dieťa sa narodí sa majetníckym pudom. Preto ho musia pomaly vychovávať k tomu, aby všetko, čo chce mať, dosiahlo v súlade s Božími zákonmi a bez toho, aby porušilo práva iných.
 5. V minulosti ľudia po prírodných katastrofách, obetovali býky, kozy a ovce, aby, ako sa mylne navzdávali, obkmäkčili, rozhnevaných Bohov.
 6. Primitívny človek chápal sily prírody, ako vyjadrenie dobroprajnosti alebo hnevu a zo strachu a nádeje sa vytvorili prvé náboženské predstavy.
 7. Predstavy primitívnych ľudí o Bohu sa líšia podľa pocitov radosti a bolesti a zavyseli len od prírodných síl.
 8. Mnoho očividne nevysvetliteľných reakcií detí sa dá odvodiť z ich pocitu viny.
 9. Ak má mladistvý sklon odporovať a búriť sa proti autorite, zvyčajne ide o vzburu proti otcovi.
 10. Všetci sa musíme podriadiť nejakej autorite. Musíme žiť podľa Božích zákonov a zákonov spoločnosti a podrobiť sa im.
 11. Takzvané svedomie je len hlas nevedomosti, strachu, poverčivosti a falošných presvedčení, ktoré do vášho ducha vryli učitelia a rodičia.
 12. Nie je správne strašiť deti predstavou, že ich Boh potrestá. Boh netrestá nikoho.
 13. Ak sa dieťa oboznámi so zákonmi lásky k blížnemu a s potrebou úprimnosti a čestnosti, dostane základ toho, čo nazývame, dobrým svedomím.
 14. Dedičný hriech znamená, že človek zabudlo na svoj Božský pôvod a ľudské pravidlá považuje za božie pravdy.
 15. Ak máte pocit viny voči zosnulému, odpuste najprv sebe samému a potom úprimne poproste o odpustenie zosnulého.
 16. Nepripusťte aby vás riadili svedomie, oveľa viac sa spoľahnite na všemocnú božiu silu v sebe, ktorá vám ukáže správnu cestu.
 17. Predstavy, ktoré formujú svedomie, vždy závisia od náboženských, sociálnych a etnických podmienok.
 18. Boh nepozná nijaké náboženstvo, náboženské vyznanie, dogmy a ľudské názory a predpisy.
 19. Morálne hodnoty ľudí na celom svete sa líšia podľa oblasti.
 20. Je lepšie skoncovať s manželstvom, ako ho udržiavať v klamstve.
 21. Veľa ľudí sa cíti byť vinnými, pretože považujú za správne niečo, čo v skutočnosti správne nie je.
 22. Zákon života je zákonom zdravia, šťastia, mieru, poriadku, krásy, správneho konania a naplnenia.

Význam sebadôvery

 1. Keď je Boh s nami, kto je proti nám? Túto vetu uplatníte vo svojom živote vo svojom živote a prekonáte všetky pocity menejcennosti.
 2. Vaša viera v Boha sa musí odzrkadľovať vo vašej práci, využití vášho nadania, v súkromnom živote a vo vzťahu k iným.
 3. Viera v účinnosť usmerňujuceho zákona vo vás prináša sebadôveru.
 4. Ste prejavom života a život chystá pre vás blaho, šťastie a napredovanie.
 5. Akceptujte sami seba a udržiavajte si o sebe vysokú mienku, pretože ste jedinečným vyjadrením Boha.
 6. Základnou príčinou každej obavy je viera v kauzálný charakter vonkajších vplyvov. Príčina je len jedna: tvorivá sila vášho ducha. Zmeňte svoje myšlienky, a zmeníte svoj osud.
 7. Ak sa necítite dostatočne silní, aby ste vyriešili svoje problémy, povedzte si: Božia moc mi pomôže k víťazstvu.
 8. Dokážete úprimne dôverovať v budúcnosť, keď veríte, že idea literárneho diela, hudobnej skladby, či vynálezu, ktorú nosíte v sebe, je už reálna.
 9. Ak sa pokúsime produkovať nutkavé duševné obrazy, musíme do toho zapojiť aj naše city, ktoré, ktoré oživujú silu predstavivosti.
 10. Ak si uvedomíte prítomnosť Boha v sebe, môžete odstrániť všetky zdanlivo neprekonateľné prekážky.
 11. Verte v dobrý život, verte v to, že život stojí za to, aby ste ho žili, a vaša viera sa stane skutočnosťou.
 12. Smiech odsúva veľa vecí. Takže ich vidíme s odstupom a pomáha nám jasne a rozhodne uvažovať.
 13. Boh je s vami – kto by mohol byť proti vám?

Božia vôľa a vaša vôľa

 1. Boh nezosiela na ľudí choroby ani utrpenie, utrpenie si spôsobujeme sami nesprávnym myslením.
 2. Prírodné sily nie sú nikdy zlé, ich účinok vždy závisí od toho, ako sa využívajú.
 3. V samej podstate nie je nič dobré ani zlé, len myslenie to  takým robí. Ani váš problém nie je zlý: máte možnosť si overiť vašu schopnosť prekonávať ťažkosti.
 4. Chcieť to isté, čo chce Boh – to je jediné poučenie, ktoré nám dáva pokoj.
 5. Božia vôľa je aby ste prežívali naplnený, šťastný a radostný život.
 6. Ak predpokladáte, že Boh vám chce niečo zlé, je to smutný omyl.
 7. Keď ste chorí alebo zúfalí, váš stav je dôkazom, že sa nepodrobujete Božej vôli.
 8. Boh je život, takže nemôže chcieť nič, čo by bolo proti nemu.
 9. Božia vôľa je jeho samotné Bytie. Boh je láska, preto nemôže chcieť pre človeka nič, čo by bolo proti nemu.
 10. Vaše myšlienky, predstavy a duchovné okruhy motívov formujú váš život.
 11. Máte možnosť si vybrať. Vyberte si zdravie, šťastie a pokoj a správne konanie.
 12. Ak porozumiete duchovnému významu slov: staň sa božia vôľa, ponúka sa vám metóda vedúca k úspechu.
 13. Boh chce, aby ste boli úspešní a žili v blahobyte. Príroda je márnotratná a veľkorysá. Všade na vôkol vidíte prebytok Božieho bohatstva.
 14. Cesty, ktorými k vám prúdi blahobyt, nie sú naozajstným prameňom vašich potrieb a nemali by ste si to zamieňať.
 15. Vaša vôľa sa stane božou vôľou, keď cítite, že vaše želanie sa už splnilo. Vaša vedomá vôľa alebo želanie prechádza z jednoduchého „želám si“ alebo „chcem“ do nevedomého presviedčania.
 16. Rovnaký zákon, aký vás zotročil, vás môže aj vyslobodiť, keď si vedome osvojíte obrazy slobody, pokoja, radosti a šťastia.

Zmierenie protikladov

 1. Vaše myšlienky, podobne ako mince, majú dve strany. Vy však žijete preto, aby ste vyrovnávali protiklady a dosiahli harmóniu, pokoj a zdravie.
 2. Svoju pozornosť obráťte na vaše želanie, na vytúžený cieľ a tým začnete vyrovnávať protiklady svojho ducha.
 3. Láska je citová väzba a pre vaše ciele to znamená: oddanosť a vernosť vášmu ideálu. Ak si tento postoj osvojíte, umrie vo vás strach a váš ideál sa stane skutočnosťou.
 4. Ak sa vás zmocní strach prehoďte svoje duševné kyvadlo na druhú stranu k viere v Boha, kde nájdete vnútorný pokoj.
 5. Váš vzťah k Bohu (zákonu života) by mal byť, ako vzťah dieťaťa k otcovi.
 6. Keď veríte, že vás Boh trestá, sami sa zotročujete. Sami ste príčinami svojho utrpenia. Vaše myšlienky a pocity formujú váš osud.
 7. Rezignácia je komplex z nevedomosti, strachu, povery a lenivosti.
 8. Vaše želanie má vlastnú zákonitosť. Vpíšte si ho do podvedomia a bude rásť ako semeno v zemi a nakoniec prinesie ovocie.
 9. Odmietnite akceptovať „nie“ ako odpoveď. Neobmedzene verte Božiemu prisľúbeniu:  „Proste a dostanete!“
 10. Vložte svoju dôveru vo váš ideál a spritomňujte si šťastné riešenie: Tak sa aj splní.

Víťazstvá pozitívneho myslenia

 1. Ak bezhranične v niečo veríte, zasievate to do svojho podvedomia. To, čo do svojho podVedomia vpečatíte sa aj uskutoční.
 2. Všetkým ťažkostiam zväčša predchádzajú alarmujúce signály, ktoré svedčia o tom, že náš spôsob myslenia nie je správny a že ho musíme okamžite zmeniť.
 3. Ak človek vykonáva svoju prácu nerád a podráždene, nevie sa na ňu sústrediť a vystavuje sa nebezpečenstvu nehody.
 4. Rozličné nešťastia, nehody, katastrofy sú zameraním duševných a emocialnych porúch, ktoré sa takto prejavujú.
 5. Keď do svojho podVedomia vpečatíte boží poriadok všetkých vecí, budete ochránení pred každým nešťastím.
 6. Musíte myslieť samostatne a nezávisle od iných ľudí. Nepodliehajte duševným vplyvom a obmedzeniam svojho okolia.
 7. Myslieť znamená, vedieť si vybrať. Povedzte áno nemeniteľnym zákonom života a vyberte si zdravie, šťastie, múdrosť a vnútorný pokoj. Vyberte si naplnený život.
 8. Boh nikoho netrestá ani nikoho neodsudzuje. Sami sa trestáte nesprávnym myslením a zlými presvedčeniami. V čo veríte, sa vám aj stane. Verte v božiu lásku a dobrotu, ktoré sa prejavujú aj vo vašom živote.
 9. Nie je podstatné, ako dlho ste nesprávne používali sily vášho ducha. V oKamihu keď začnete tieto sily používať správne, dostavia sa aj prvé úspechy.
 10. V oblasti psychosomatickej medicíny sa zistilo že duševné a duchovné faktory hrajú dôležitú úlohu pri všetkých chorobách.
 11. Nijaká vonkajšia moc, nijaká „zlá“ bytosť sa vás nepokúša opantať, alebo uškodiť. Príčina náhodného zlá sa vždy nachádza vo vašom duchu a je založená na Tom, čo si myslíte, cítite, a v čo veríte.
 12. Udalosť je realizácia vašich myšlienok. Udalosť sa k vám hodí, ako vaša druhá koža.
 13. Je naivné veriť, že Boh vás trestá. Boh vás miluje: ste jeho dieťaťom. Bohu nesmiete pripisovať činy, ktoré by ste nepripisovali ani vlastným rodičom.
 14. „Nehody“ vlastne neexistujú. Za každou udalosťou treba hľadať zákon príčiny a následku. Príčinou je vaša myšlienka a následok je reakcia na spôsob myslenia.

Moje cestovanie s Bohom

 1. Keď cestujete, cítite, že božia láska ide pred vami a vyrovnáva a skrášľuje vaše cesty
 2. Na každý problém existuje riešenie. Spoľahnite sa na všemocnú tvorivú silu, ktorá sa nachádza vo vás a dostanete odpoveď.
 3. Nikto nemá moc nad vami, ak sami nedáte inému človeku moc nad vami. Len vo vašich myšlienkach sa nachádza moc a nikde inde.
 4. Buďte v Bohu svojho otca a budete prežívať plný a bohatý život.
 5. Ak ste chorí, predstavujte si, že robíte všetky veci, ktoré by ste robili, keby ste boli zdraví. Vaše podvedomie na to zareaguje.
 6. Božie cesty sú nevyspytateľné. Predstavte si šťastný koniec, riešenie, a vaše podvedomie to uskutoční spôsobom, o ktorom ešte ani len netušíte.
 7. Sami ste „kráľom“ – do tej miery, že ste pánom svojich myšlienok, pocitov a reakcií.
 8. Existuje všemocná tvorivá sila, ktorá vždy dáva pozor na ľudí a ich výtvory.
 9. Ak chcete dosiahnuť úspech a blahobyt, úprimne sa modlíte: „Bože, ukáž mi cestu, ako môžem užitočnejšie slúžiť ľudstvu“.
 10. Ak sa chcete skutočne navždy uzdraviť z chorôb a zatrpknutí, musíte vedieť úprimne odpustiť.
 11. Úspech a zlyhanie sú len dve protikladné myšlienky vo svete vašich predstáv. Intenzívne si oživuje svoj úspech a aj sa ho dočkáte.
 12. Naplňte svojho ducha vierou v boha, nasýťte ho božou láskou a všetok strach sa vám bude vyhýbať. Ak vám strach búcha na bránu, nechajte nech ju otvorí viera v Boha: pred bránou už nebude nikto.

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Robert Kaliňák

Kaliňák: Po zasadnutí Bezpečnostnej rady predstavia členovia prvé návrhy opatrení

21.05.2024 17:04

Po stredajšom plánovanom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR sa dozvieme, aká je aktuálna situácia po atentáte na Roberta Fica.

Izrael / Vojak / Armáda / Gaza /

Už žiadny priamy prenos z Gazy. Izrael zhabal novinárom kamery

21.05.2024 16:42

Izrael vyzval "národy civilizovaného sveta", aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydanie zatykačov na členov vlády.

železnica, cyklotrasa, Poltár, Rimavská Sobota

Tragédia na železničnej stanici v Nitre, o život prišiel 16-ročný chlapec

21.05.2024 16:40

Policajná hliadka našla telo bez známok života v blízkosti železničnej trate pod sídliskom Klokočina.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 56091x
Priemerná čítanosť článkov: 825x

Autor blogu

Odkazy