Založ si blog

Prečo chceme aby ste boli bohatí – dvaja muži, jeden odkaz

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Táto kniha nie je o tom „ako na vec“. Donald a Róbert vám nepovedia do čoho investovať. Podelia sa s vami o svoje myšlienky, prečo sú finančne úspešní, a ako vidia svet peňazí, podnikania a investícií.

V tejto knihe sa diskutuje aj o tom, ako nás historické udalosti doviedli k súčasnému stavu finančného ohrozenia.

Táto kniha nie je o politike. Je to kniha o peniazoch, finančnom vzdelávaní a o dôsledkoch nedostatkov v tomto vzdelaní a manažmente peňazí. Je o tom, ako ochrániť svoje peniaze pred zlým finančným hospodárením.

Táto kniha nie je o tom, ako zmeniť svet, ale o tom, ako zmeniť vás, aby ste sa nestali obeťami meniaceho sveta.

Počas čítania tejto knihy sa čitateľ oboznámi z názormi dvoch mužov, pochádzajúcich z dvoch rôznych prostredí, s dvoma rôznymi perspektívami a dvoma rôznymi prisupmi k písaniu. Róbert rozpráva príbehy a často v nich využíva dialógy. Donald je priamy, hovorí k veci s čo najmenším počtom slov.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Trom úrovniam finančného poradenstva. Troma druhmi investorov. Otázkam, pokiaľ ide o investície. Podnikateľovi a investorovi, ktorý chce mať pod kontrolou faktory. Vzorcu na dosiahnutie veľkého bohatsva. Systémom 24/7/52.

Prekážky, ktoré vám bránia uskutočniť svoju prvú investíciu, obchod!

Strach ako:

Cinizmus, lenivosť, zlozvyky, arogancia

Nové, neznámo, (ne)istota, (ne)bezpečie

Riziko, krach, bankrot, emócie…

Hlas defetistu ako:

To si (ne)môžem dovoliť!

To (ne)môžem urobiť!

Nikdy (ne)budem bohatý!

Nie Som dosť bystrý!

To je príliš ťažké!

Začnem podnikať a investovať, keď budem mať peniaze!

Začnem podnikať a investovať, keď budem mať čas!

Kde zoženiem peniaze na podnik a investíciu?

Som nedostačne finančne vzdelaný!

Som finančne negramotný.

Neochota sa finančne vzdelávať, robiť si domáce úlohy, nemám na to čas!

Top average – Čo táto kniha z polovice dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc z polovice transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi z polovice dopomohla rozvíjať, z polovice nútila ho premýšľať, z polovice rozširuje jeho slovnú zásobu, z polovice vzdeláva  ho, vedome a s múdrosťou z polovice obohacuje. Kniha mu z polovice transformovala  skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k slobode. Kniha Dušana miestami nudila a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal. Kniha bola miestami stratou času.

Bohatí otec hovoril a radí:

 • Ak chceš byť viac, ako Boh a premeniť hocičo na zlato, musíš poznať rozdiel medzi Bohom a zlatom GOD vs GOLD. Ak sa nezbaviš týchto označení na charaktere nikdy nerozvinieš schopnosť premeniť na zlato čokoľvek, čoho sa dotkneš.
 • V chudobnom prostredí existuje veľa bohatých ľudí.
 • Lenivosť je vrahom talentov
 • Neexistuje zlá investícia, ale určite existuje množstvo zlých investorov.
 • Strach delí ľudí na dve skupiny: na zbabelci a vodcov, na neúspešných a úspešných.

Poznámky:

Tri úrovne finančného poradenstva

 1. Rady pre chudobných
 • O vás sa postará štát
 • Spoliehajú sa na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 1. Rady pre strednú vrstvu
 • Získajte prácu
 • Pracujte usilovne
 • Žite skromne
 • Šetrite peniaze
 • Vložte ich do rôznych dlhodobých investičných fondov
 • Pasívny investori
 • Pracujú a investujú, aby neboli stratoví
 1. Rady pre bohatých
 • Aktívni investori
 • Pracujú a investujú, aby boli ziskoví

Tri druhy investorov

 1. Ľudia, ktorí vôbec neinvestujú
 2. Ľudia, ktorí investujú, aby boli ziskoví
 3. Ľudia, ktorí investujú, aby neboli stratoví

Pokiaľ ide o investície, treba si položiť otázky

 • Ako znížiť riziko a zvýšiť návratnosť?
 • Ako nájsť výhodné investície?
 • Ako rozoznať dobrý obchod od zlého?
 • Ako investovať s menšou sumou vlastných peňazí a väčšou s peniazmi druhých?
 • Ako získať skúsenosti bez riskovanie peňazí?
 • Ako sa vyrovnať so stratami?
 • Ako nájsť dobrých poradcov?

Ako podnikateľ a investor chce mať pod kontrolou tieto faktory

 • Príjmy
 • Výdavky
 • Aktíva
 • Pasíva
 • Vedenie podniku
 • Poistenie

Vzorec na dosiahnutie veľkého bohatstva

 • Pákový efekt
 • Kontrola
 • Kreativita
 • Expanzia
 • Predvídateľnosť

Systém 24/7/52

 • 24 hodín
 • 7 dní v týždni
 • 52 týždňov roku
 • Sledovať svet peňazí, ľudí a obchodu

Knihy, časopisy, noviny…

Lexikon:

 • Pákový efekt – schopnosť dosiahnuť viac s menšími prostriedkami. Čas druhých ľudí.
 • Expanzia – rozpínavosť, rozšírenie
 • Teaser – obchoduje s papierovými akciami za účelom kapitálového zisku
 • Flippers – obchoduje s nehnuteľnosťami za účelom kapitálového zisku

Myšlienky:

 • Vačšina bohatých ľudí, nechce povedať, ako zbohatli a ešte menej, akých chýb sa dopustili…
 • Ja chcem, aby to ľudia vedeli, pretože pri tom som sa toho veľa naučil. Chcem, aby ľudia vedeli, že či sme bohatí, alebo chudobní, všetci máme finančné problémy.
 •  Chceme, aby ľudia opustili mentalitu, že na niečo majú nárok a stali sa bohatými, aby mohli riešiť tento problém… Svoj vlastný problém.
 • Existuje veľa definícií inteligencie. Jedna z tých praktickejších, ktorú som počul od bohatého otca, znie: Inteligencia je schopnosť riešiť problémy.
 • Každý má problémy s peniazmi. Ak chcete zbohatnúť, riešte problémy. Identifikácia problému dáva príležitosť na vytvorenie riešenia.
 • Finančné problémy, ktorým všetci čelíme, sú teraz také veľké, že ich vláda nedokáže sama zvládnuť… No problémy sa doposiaľ nevyriešili a stávajú sa globálnymi problémami, ktoré presahujú hranice našej krajiny a vymykajú sa kontrole našich politických vodcov.
 • Uvedomil som si, prečo väčšina ľudí investuje opatrne, aby neboli stratoví,je ten, lebo si myslia, že investovanie je riskantné, alebo že je to niečo, ako hazardná hra. Mnohí si myslia, že ak chcete dosiahnuť vyššiu návratnosť, musíte podstúpiť vyššie riziko. Nič však nie je vzdialenejšie od pravdy.
 • Väčšina autorov radí svojim čitateľom, aby žili pod svoje možnosti a šetrili peniaze. Keď Donald a ja píšeme knihy, píšeme o tom, ako znásobiť svoje prostriedky, ako mať radosť zo života a z investovania peňazí.
 • Ak sa vrátime k rozdielu medzi tými, čo šetria a medzi tými, čo investujú, existuje slovné spojenie, ktoré ich od seba odlišuje – pákový efekt.
 • V knihe vojna umenia Steven Pressfield píše: mnohí ľudia si myslia, že amatéri nehrajú pre peniaze, ale z lásky k hre. V skutočnosti dôvod, prečo sú amatéri amatérmi, že nemilijú hru dostatočne silno.
 • Pákový efekt sa prejavuje v mnohých formách, môže to byť i vaša myšlienka. Ľudia, ktorý vyhrávajú, rozmýšľajú konštruktívne. Nemyslia si „to nemôžem urobiť!“, alebo „to je riskantné!“, či“to si nemôžem dovoliť!“. Namiesto toho si povedia „ako to môžem urobiť?“, alebo „ako znížim riziko?“, či“čo mám urobiť, aby som si to mohol dovoliť?“.
 • Úspech vyžaduje spoluprácu oboch hemisfér mozgu. Získanie kontroly a využívanie kreativity vyžaduje finančné vzdelanie a skúsenosti.
 • Všetci máme v živote rozhodujúce momenty. V nich sa prejaví naša skutočná povaha. Stávajú sa z nás hrdinovia alebo zbabelci. Hovoríme pravdu, alebo klameme. Ideme vpred,  alebo dozadu.
 • Nejde o to, že nechcem bojovať. Nechcem bojovať zbraňou a násilím. Namiesto nich budem bojovať dedičstvom po svojich rodičoch: múdrosťou po otcovi a sucitom po matke.
 • Mal som skvelého učiteľa Dr. A . A Nortona, ktorý má nielenže netrestal za môj mizerný pravopis a radikálne názory, ale má nabádal aby som písal. Napokon som predmet uzavrel s hodnotením B. Čo však bolo dôležitejšie, učiteľ angličtiny obnovil moju sebadôveru študenta… a práve dôvera Dr. Nortona mi pomohla prekonať všetky úskalia neľahkého štúdia.
 • Keď sa zmenilo moje myslenie a postoje, zmenili sa moje činy a s nimi výsledky.
 • Podľa môjho názoru, našou hlavnou úlohou je urobiť život tu na zemi takým, aby sa aspoň trochu podobal nebu.
 • Väčšina ľudí zápasí s peniazmi, pretože v škole sa učia iba pracovať za peniaze. Len zriedka sa učia, ako nechať pracovať peniaze za seba.
 • Mnohí z nás nechávajú život ovládať strachom, nie láskou. Napríklad, veľa ľudí pracuje nie preto, že tú prácu robia radi, ale zo strachu, že prídu o miesto, alebo inde nezarobia dosť peňazí. Mnohí ľudia investujú tak isto zo strachu, že nemajú peniaze. A veľa ľudí je nešťastných, pretože v ich živote nieje láska.
 • Ak nerobíte to, čo máte radi, tak to začnite robiť, hoci i na čiastkový úväzok.
 • Nájdite si prostredie, v ktorom budete prosperovať. Uvedomte si, že keby by neexistovali golfové ihriská o Tigerovi Woodsovi by sme nikdy nepočuli.
 • Ľudia s víziou dokážu nazrieť až do podstaty problému a investícií. Cenia si transparentnosť.
 • Dôležitá osobná vlastnosť, ktorá je potrebná v kvadrante M, je vodcovstvo. Ste schopní prekonať vlastné obavy a dotiahnuť veci do konca?
 • Jeden z dôvodov, prečo sa dnes mnohí ľudia cítia neistí je, že ich škola neučila o dôležitosti kontroly.
 • Ozajstní vodca nás inšpiruje, aby sme rástli a urobili veci, ktorých sa obávame.

Trumpové myšlienky

 • Aký má zmysel byť nabitý vedomosťami a nechávať si ich pre seba.
 • Neexistujú nijaké garancie, no byť však pripravený je vždy lepšie, ako byť prekvapený.
 • Naučil som sa, že to, čo je podstatné, nemusí byť viditeľné okom. Vtedy nastupuje súdnosť.
 • Tvrdohlavosť je významná vlastnosť na ceste stať sa víťazom.
 • Dovoľte si trochu voľnosti rozmeru zmeniť sa na niečo, alebo na niekoho, čím, alebo kým by ste v skutočnosti chceli byť.
 • Investori sú v istom ohľade vizionári – hľadia za hranice súčasnosti
 • Ak má niečo ovplyvniť váš život, to najlepšie dozvedieť sa o tom, čo najviac.
 • Mozog je najlepší pákový efekt.
 • Kreativita a kontrola môžu ísť ruka v ruke.
 • Myslieť expanzívne znamená vidieť, čo je možné a postarať sa, aby sa to  stalo skutočnosťou.
 • Najväčšie riziko, ktorému všetci čelíme, je, že sa s tým, čo sme sa naučili, nebudeme uberať vpred.
 • O tom, čo robíte, treba vedieť všetko.
 • Dôveruj Bohu a buď k sebe úprimný.
 • Nedovoľte, aby vaše finančné zabezpečenie záviselo okrem vás aj od niekoho iného.
 • Čím viac sa učíte, tým viac si uvedomujú že, čo všetko ešte neviete.
 • Precíznosť, inštinkt a rytmus sú vlastnosti, ktoré musíte mať, ak chcete vyniknúť.
 • Nikdy som si nemyslel, že úspech a blahobyt je niečo zlé, alebo niečo, čomu sa treba vyhýbať.
 • Nazabudajte na rozvoj ostatných schopností, ku ktorým patrí i zdravá dávka finančného vzdelávania.
 • Nepodceňujte seba ani svoje možnosti .
 • Dobročinné skutky sú najkrajšou odmenou za hodnotne prežitý život.
 • Sústreďte sa na to, čo chcete dosiahnuť. Neorientujte svoju pozornosť na negatívne stránky svojej situácie – zamerajte sa na jej riešenie.
 • Nehnuteľnosti má nadchýnajú a to je moje plus.
 • Presvedčte sa, že to, čo ponúkate, stojí za energiu a úsilie, ktoré do svojej činnosti vkladáte.
 • Zožneš, čo si zasial, hovorí jedno príslovie. To platí i pre podnikanie. Porozmýšľajte o tom.
 • Uvedomili sme si, že situácia sa nezmení, takže odpoveď znie: musíme sa zmeniť my.

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

Einštein, jeho život a vesmír

26.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Žiadne iné dielo o Albertovi Einsteinovi nezachytáva život a osobnosť tohto génia tak komplexne ako Einsteinov životopis od Waltera Isaacsona, ktorému sa podarilo jedinečným spôsobom spojiť známe fakty s novými skutočnosťami, získanými z Einsteinových osobných, predtým nezverejnených písomností. Isaacson vo svojej knihe opisuje [...]

SR Vrátna lyžovačka jarné prázdniny crtur ZAX

Slovensko zažíva extrémne dlhú sériu veľmi teplých dní. SHMÚ varuje pred vetrom

21.02.2024 19:12, aktualizované: 20:28

Podľa meteorológov je vysoko pravdepodobné, že vo štvrtok padne nový rekord.

Leopard 2A4

Slovensko pomoc Ukrajine stoplo, Česko nie. Nemci ako poďakovanie ponúkli 15 Leopardov

21.02.2024 18:53

Česko už v minulosti od Nemecka dostalo 15 týchto tankov.

Netanjahu

Izraelský parlament je proti jednostrannému vyhláseniu palestínskeho štátu

21.02.2024 17:56

Organizácia Spojených národov udelila v roku 2012 Palestíne štatút pozorovateľského štátu.

SR Bratislava Kuciak Kušnírová vražda výročie zhromaždeni

V Bratislave spomínali na Kuciaka tisíce ľudí. Rodičia žiadajú od Fica meno vraha

21.02.2024 17:50, aktualizované: 19:02

V Bruseli sa zase na spomienka zišlo vyše 70 Slovákov.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 67
Celková čítanosť: 49278x
Priemerná čítanosť článkov: 735x

Autor blogu

Odkazy