Založ si blog

Tao Warena Buffetta

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Pre butteffologa sú aforizmy Warrena Buffetta viac, než pravdivé výroky. Podobajú sa učeniu čínskeho taoistickeho

majstra. Pretože, čím viac o nich premýšľame tým viac odhaľujú cestu k dosiahnutiu veľkého bohatstva. Táto zbierka buffettových výrokov a interpretácii bola zvlášť vybraná, aby vám pomohla odhaliť cestu, pomocou exkurzie do osvieteného myslenia najväčšieho investora a filantropa našej doby. Autori dúfajú, že múdrosť obsiahnutá v tejto knihe, pomôže obohatiť váš život tým, že učiníte zo svojho sveta omnoho bohatšie a radostnejšie miesto k životu a práce.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Stať sa a zostať Bohatým. Podnik. Warrenovi poradcovia. Vzdelanie a výchova. Pracovisko. Analytici, poradcovia, makléri – blázni, ktorým je nutné sa vyhýbať. Prečo nediverzifikovať. Disciplína, prezvieravost a trpezlivosť. Pozor na hlúposť chtivosti. Kedy predávať, kedy odchádzať. Chyby, ktorých sa treba vyvarovať. Váš okruh kompetencií. Cena, ktorú platíte. Tajomstvom využitia krátkodobého bláznovstva na trhu cenných papierov je dlhodobá ekonomická hodnota.

Top average – Čo táto kniha z polovice dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc z polovice transformovať staré, známe, isté, bezpečné, žiarivé, zviazané vedomosti a múdrosti, dohody a presvedčania na nové, neznáme, neisté, nebezpečné, temné slobodné prežitky pravdy. Kniha ich Dušanovi z polovice dopomohla rozvíjať, z polovice nútila ho premýšľať, z polovice rozširuje jeho slovnú zásobu, z polovice vzdeláva  ho, vedome a s múdrosťou z polovice obohacuje. Kniha mu z polovice transformovala  skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k slobode. Kniha Dušana miestami nudila a tak čítanie musel niekoľkokrát odložiť aby ju dočítal. Kniha bola miestami stratou času.

Aforizmy:

Stať a zostať Bohatým

 • Pravidlo 1: Nikdy neztracajte peniaze
 • Pravidlo2: Nikdy nezabudnite na pravidlo 1.
 • Svoju prvú investíciu som uskutočnil vo svojich 12 rokoch. Do tej doby som svoj život premárnil.
 • Nikdy sa nebojte požiadať o príliš mnoho, keď predávate, alebo príliš málo, keď nakupujete.
 • So zlým človekom nemôžete urobiť dobrý obchod.
 • Veľké osobné bohatstvo v tejto zemi nebolo vytvorené z portfólia 50 spoločností. Vytvoril ich niekto, kto našiel jeden úžasný druh podnikania.
 • Je nemožné nepodpísať dohodnutú zmluvu a preto prevedte veškeré myslenie predtým, ako ju dohodnete a podpíšete .
 • Je ľahké vyhnúť sa problémom, ako sa do nich dostať.
 • Mali by sme investovať podobným spôsobom, ako sa žení katolík – na celý život.
 • Wall Street je jediné miesto, do ktorého ľudia vchádzajú v Rolls Royci, aby získali radu od tích, ktorí tam jazdia metrom.
 • Šťastie vám neprinesie peniaze.
 • Trvá roky, než si vytvoríte dobrú povesť, a päť minút, než ju stratíte. Keď budete o tejto príležitosti premýšľať, začnete všetko robiť inak.
 • Trh rovnako, ako Boh pomáha tým, ktorý si pomáhajú sami. Ale na rozdiel od Boha, trh neodpúšťa tým, ktorý nevedia, čo činia.
 • Nepokúšam sa skákať cez tyče vysoké 7 stop. Rozhliadam sa po jednostopových, ktoré môžem preskočiť.
 • Reťaze zvyku sú príliš ľahké, aby ste je pri zdvíhaní cítili, pokiaľ netazknu natoľko, že môžu byť zlomené.
 • Brať si niekoho pre peniaze je pravdepodobne zlý nápad za akýchkoľvek okolností, ale je to načisto hlúposť, ak ste už bohatí.
 • K tomu, aby ste dosiahli mimoriadnych výsledkov, nie je nutné robiť mimoriadne veci.
 • Na akcie by ste sa mali pozerať, ako má malé kúsky podniku.
 • Moja predstava skupinového rozhodovania je sa pozerať pri rozhodovaní do zrkadla.
 • Ak nemôžem zarobiť peniaze na americkom trhu o 5mld USD, môže byť len zbožné prianie myslieť si, že sa stačí dostať niekoľko tisíc kilometrov do zahraničia a môžete sa začať predvádzať.
 • Mali by ste investovať do podniku, ktorý môže riadiť i blázon, pretože jedného dňa ho blázon riadiť nebude.
 • U každej investície, ktorú urobíte, by ste mali mať odvahu do nej vložiť najmenej 10% svojej čistej ceny a byť presvedčení o tom, že je to rozumné.
 • Peniaze vás niekedy do určitej miery dostanú do zaujímavých prostredí. Ale nemôžete zmeniť, koľko ľudí vás bude milovať a ako zdraví budete.

Podnik

 • Všetko, čo nemôže pokračovať večne, končí.
 • Keď sa manažment s dokonalou povesťou pustí do riadení podniku, o ktorom ide povesť, že jeho ekonomické základy sú slabé, je to povesť podniku, čo zostane nedotknutá.
 • Účtovníctvo je jazyka podnikania.
 • Zvrat nastane zriedkakedy.
 • Ak podnik funguje dobre, akcie nakoniec budú nasledovať.
 • Riadenie vlastnej kariéry je ako investovanie – na stupeň obtiažnosti sa nenazerá. Môžete teda ušetriť peniaze a námahu, keď nastúpite do správneho vlaku.
 • Reakciou slabého manažmentu na slabé operácie je často slabé účtovníctvo.
 • Je veľký rozdiel medzi podnikom, ktorý rastie a k svojmu rastu vyžaduje veľký kapitál, a podnikom, ktorý rastie bez požiadavky na vloženie kapitálu.
 • V problematickom podniku platí, že sotva je jeden problém vyriešený, vynorí sa na povrch ďalší – v kuchyni nie je nikdy, len jeden šváb.
 • Predaje môžete vždy osviežiť tým, že pôjdete do dolnej časti trhu, ale potom je obtiažne vrátiť sa na horný koniec.
 • Keď poradcovia nahovárajú výkonnému riaditeľovi, aby uzatváral obchody, reaguje do značnej miery, ako mladík na otcove pobudnutie, aby žil normálnym sexuálnym životom. Také pobudnutie nepotrebuje.
 • Nemusíte získať peniaze späť rovnakým spôsobom, akým ste ich stratili.
 • Vyhľadávam podniky, o ktorých si myslím, že môžem predvídať, ako budú vypadať za desať až pätnásť rokov. Zoberte si žuvačky Wrigley’s. Nemyslím si, že sa internet zmení, ako budú ľudia žuvačky žúvať.

Warrenoví poradcovia

 • Niekto dnes sedí v tieni, pretože niekto iní zasadil pred dlhšou dobou strom.
 • S dostatkom dôverných informácií a miliónom dolárov môžete behom roka zbankotrovať.
 • Čítajte Bena Grahama a Phila Fischera, čítajte výročné správy, ale nerobte rovnice s gréckymi písmenkami v nich.
 • Som lepší investor, pretože som obchodník, a som lepší obchodník, pretože som investor.
 • Ak zásady zastarajú, už nie sú zásadami.
 • Na trhu cenných papierov platíte za všestrannú zhodu vysokú cenu.

Vzdelanie a výchova

 • Keby podmienkou toho, aby som sa stal výborným investorom, bola znalosť počtov, či algebra, musel by som sa vrátiť späť k doručovaniu novín.
 • Musíte sa rozhodnúť sami. Vždy žasnem nad tým, ako ľudia s vysokým IQ mezmyselno napodobňujú. Nikdy nezískavam dobré nápady hovormi s inými ľuďmi.
 • Čím sú novinári múdrejší, tým je spoločnosť lepšia.
 • Musíte sa učiť so skúsenosťami, ale musíte sa učiť zo skúsenosťami iných ľudí, keď k tomu máte možnosť.

Pracovisko

 • Je ťažké učiť starého psa novým kúskom.
 • Keď hľadáte niekoho k prijatiu na prácu, hľadáte tri vlastnosti: poctivosť, inteligenciu a energiu. Ale najdôležitejšia je poctivosť, pretože ak ju nemajú, druhé dve vlastnosti – inteligencia a energia – vás zničia.
 • Môžete skutočne vysvetliť rybe, čo to je chodiť po súši? Jeden deň na zemi má cenu tisíc rokov hovorenia o nej a jeden deň riadenia podniku má presne rovnaký druh hodnoty.
 • Najprv pri odlive poznáte, kto pláva nahý.
 • Keď nápady stroskotajú, veľmi sa hodia slová.
 • Skutočný dobrý obchodný manažér nehovorí, keď sa ráno prebudí: dnes znížim náklady. Neprebudí sa však ani s rozhodnutím, že bude trénovať dýchanie.
 • Nebolo by skvelé, kebyže sme si mohli kúpiť lásku za jeden milión dolárov? Ale jediný spôsob, ako byť milovaný, je byť hodný lásky. Vždy dostávajte späť viac, než dávate. Keby  ste nedávali, nedostali by ste tak isto nič. Nepoznám nikoho, kto má lásku druhých a nepripadá si úspešný. A neviem si predstaviť, že by sa ľudia, ktorý nie sú milovaní, cítili veľmi úspešní.
 • Z procesu sa raduje viac než z výnosu, i keď som sa naučil žiť s nimi.
 • Keby ste dostali loptičku do jamky jedným úderom, nehrali by ste golf príliš dlho.
 • Príde čas, keď by ste mali začať robiť, čo chcete. Prijmite prácu, ktorú máte radi. Ráno budete rýchlo vyskakovať z postele. Myslím si, že ste blázni, keď stále robíte robotu, ktorú nemáte radi, pretože si myslíte, že to bude vypadať dobre. Nie je to trochu ako prenecháva nie sexu na staršie roky?

Analytici, poradcovia, makléri – blázni, ktorým je nutné sa vyhýbať

 • Nikdy sa nepýtajte holiča, či potrebujete sa oholiť.
 • Prognózy nám obvykle hovoria viac o prognostikovi, než o prognóze.
 • Názor verejnosti nie je náhradou za myslenie.
 • Obchodné školy odmeňujú problematické, zložité chovanie viac než jednoduché chovanie, ale jednoduché chovanie je efektívnejšie.
 • Zdá sa, že existuje nejaká perverzná ľudská vlastnosť, ktorá s obľúbenostou robí ľahké veci zložitými.
 • Doporučenie, aby ste niečo udržovali 30 rokov je na úrovni sebaobetovaniu, ake zriedkakedy uvidíte v kláštore, natož maklérstve.

Prečo nediverzifikovať

 • Nemôžem sa zapojiť do 50 alebo 75 vecí. To je spôsob investovania pripomínajúci Noemovu archu – skončíte tak v ZOO. Rád vkladám zmysluplné čiastky peňazí do niekoľko vecí.
 • Diverzifikácia je ochrana proti arogancii. Má veľmi malý zmysel pre tých, kto vedia, čo robia.
 • Wall Street zarába svoje peniaze činnosťou. Vy zarábate svoje peniaze nečinnosťou.
 • Prečo neinvestovať svoje aktíva do spoločností, ktoré máte doopravdy radi? Ako hovorí Mae Westová: veľmi mnoho dobrých vecí môžu byť báječné.
 • Široká diverzifikácia má zmysel len v prípade, keď investori nerozumejú tomu, čo robia.
 • Vo svojom živote musíte urobiť len veľmi málo vecí správne, pokiaľ neurobíte príliš mnoho vecí nesprávne.

Disciplína, prezvieravost a trpezlivosť

 • Ak si dovolíte byť nedisciplinovaní v malých veciach, pravdepodobne budete nedisciplinovaní i vo veľkých veciach.
 • Nie je nad písanie, ak chcete sa prinútiť myslieť a usporiadať myšlienky.
 • Čím menšia je prezivarosť, s ktorou druhí spravujú svoje záležitosti, tým s väčšou prezivarosťou by sme mali spravovať svoje záležitosti my.
 • Nikdy nezasahujem loptičku, pokiaľ je ešte v rukavici nadhadzovača.
 • Predstavte si, že máte auto a že to je jediné auto, ktoré za celý život budete mať. Samozrejme, že by ste sa oň dobre starali, vymieňali olej častejšie, než je potreba, riadili opatrní atď. Teraz si predstavte, že máte len jednu myseľ a jedno telo. Pripravte ich na život, starajte sa o nich. Svoju myseľ môžete časom zdokonaliť. Hlavné aktívum človeka je on sám, tak sa udržujte a zdokonaľujte.
 • Kupujem si drahé obleky. Len ma mne vyzerajú lacno.
 • Pri pátraní, ktoré spoločnosti kúpiť, si osvojujeme rovnaký princíp, aký by sme mohli použiť pri hľadaní partnera. Vyplatí sa byť aktívny, prejavovať záujem a mať otvorenú myseľ, ale nevyplatí sa ponáhľať.

Pozor na hlúposť chtivosti

 • Keď sa správna povaha spojí so správnym intelektuálnym rámcom, výsledkom je racionálne chovanie.
 • Skutočnosť, že ľudia sú plný chtivosti, strachu, alebo hlúposti je predvídateľná. Dôsledky sú nepredvídateľné.
 • Akcia nevie, že ju vlastníte.
 • Keď skombinujete neznalosť a vypozičané peniaze, dôsledky môžu byť zaujímavé.
 • Zo sedem smrteľných hriechov je najhoršia závisť, pretože ak ju máte, necítite sa lepšie. Cítite sa horšie. Mal som niekoľko dobrých časov s nenásytnosťou… k žiadostivosti sa nedostaneme.
 • Jednoducho sa pokúšame byť bázliví, keď sú iní chtiví, a byť chtiví, keď sú iní bázliví.

Kedy predávať, kedy odchádzať

 • Najdôležitejšou vecou, ktorú by ste mali urobiť, keď ste v diere, je prestať kopať.
 • Ak ste po prvý krát dosiahli úspechu, prestaňte skúšať.
 • Kupujem akcie, keď lumici smerujú opačným smerom.
 • Väčšina ľudí sa zaujíma o akcie, keď sa o ne zaujímajú druhí. Správny čas zaujímať sa o ne je je vtedy, keď sa o ne nezaujíma nikto iní. Nemôžete kupovať, čo je populárne a vedie si dobre.
 • Nevstupujeme do spoločností s myšlienkou spôsobiť mnoho zmien. To v investíciách nefunguje o nič lepšie než v manželstvách.
 • Riziko pramení z neznalosti toho, čo robíte.
 • Jediná príhodná chvíľa v ich kupovaní, je deň, ktorý v sebe nemá žiadne y (teda nikdy, pretože v angličtine taký deň nie je).
 • Tak isto veríme, že úprimnosť nám ako manažérom prospieva. Vedúci pracovník, ktorý verejne klame druhých, môže nakoniec klamať seba v súkromí.
 • Práca, ktorá nie je hodná toho, aby bola vykonávaná, nemá zmysel robiť dobre.
 • Dobré manažérske výsledky omnoho viac závisia na tom, do akej obchodnej lodi ste vstúpili, než na tom, ako výkonne veslujete. Keby ste sa ocitli v lodi, do ktorej stále tečie, energia venovaná výmene lodi bude pravdepodobne vynaložená produktívnejšie než energia vynaložená na zaplátenie dier.

Chyby, ktorých sa musíte vyvarovať

 • Nikdy sa neobzerame späť. Len si predstavujeme, že je toho veľa, na čo sa môžeme tešiť, a že nemá zmysel  premýšľať o tom, čo sme mohli urobiť. Prežívať môžete len život pred sebou.
 • Chcem vedieť vysvetliť svoje chyby. To znamená, že robím len veci, ktorým naprosto rozumiem.
 • Akonáhle nerobíte chyby, nemôžete prijímať rozhodnutia.

Váš okruh kompetencií

 • Investovanie musí byť racionálne. Ak mu nerozumiete, nepúšťajte sa doň.
 • Ak rozumiete myšlienke, môžete ju vyjadriť tak, aby jej rozumeli iní.
 • Ak potrebujú, aby som im pomohol s riadením podniku, máme pravdepodobne obaja problémy.
 • Naša metóda je veľmi jednoduchá. Len sa snažíme kupovať spoločnosti s dobrým až vynikajúcim základným hospodárením, ktoré riadia poctiví a schopní ľudia, a kupovať je za rozumné ceny. To je všetko, čo sa snažíme urobiť.
 • Ak nemôžeme nájsť veci v našom okruhu kompetencií, nerozsirujeme okruh. Čakáme.
 • Každú obchodnú túžbu vodcu, ak je akákoľvek bláznivá, rýchlo podporia štúdie pripravené jeho ľuďmi.
 • V obchodnom svete je spätné zrkadlo, vždy jasnejšie než predné sklo.
 • Vždy je veľmi podozrivá osoba, ktorej sa dobre darí v jednom podnikaní – môže byť i treba dobrým športovcom alebo dobrým bavičom – a začína si myslieť, že by mala radiť svetu, ako sa chovať vo všetkom. Podľa našeho názoru je jednoducho bláznivé si myslieť, že keď zarábame veľa peňazí, sme schopní radiť v každej veci.
 • Nebude to ekonomika, čo zničí investorov. Budú to investori sami.

Cena, ktorou platíte

 • Z nejakého dôvodu si ľudia berú podnety radšej z cenového diania, namiesto z hodnoty. Cena je to, čo platíte. Hodnota je to, čo dostanete.
 • To, čo stúpa, nemusí nutne klesať.
 • Kľúčom je, že burza v podstate určí ceny, takže vám slúži, ale nepoučuje vás.
 • Na začiatku sa ceny riadia podľa podstaty, ale v určitej chvíli ich riadi špekulácia. Je to starý príbeh. To, čo robí múdry človek na začiatku, robí hlupák na konci.
 • Najmúdrejšia strana, ku ktorej sa môžete pridať v boji ponúk, je prehrávajúca strana.
 • Špendlik čaká na každú bublinu, a keď sa tí dvaja stretnú, nová vlna investorov sa naučí niekoľko veľmi starých lekcií.
 • Nikdy sa nepokúšam zarábať peniaze na burze. Kupujem za predpokladu, že by akciový trh mohli v nasledujúci deň zavrieť a neotvoriť ho celých päť rokov.

Tajomstvom využitia krátkodobého bláznovstva trhu cenných papierov je dlhodobá ekonomická hodnota

 • Trh cenných papierov je hra, v ktorej sa údery stručne nevyžadujú. Nemusíte sa na nič rozmachovať – môžete čakať na nadhoz. Problémom je, že ak ste finančným manažérom, vaši fanúšikovia neustále kričia: údery ti loudo!
 • To, čo sa dozvedáme z histórie je, že sa ľudia z histórie neučia.
 • Pozerajte sa na kolísanie trhu s cennými papiermi, ako na priateľa na miesto nepriateľa – tej istej hlúposti miesto toho, aby ste sa jej zúčastnili.
 • Veľké investičné príležitosti prichádzajú, keď v dôsledku neobvyklých okolností sú akcie vynikajúcich spoločností nesprávne zhodnotené.
 • Neistota je v skutočnosti priateľom kupca dlhodobých hodnôt.
 • Mnohí na Walt Street sa pozerajú na spoločnosti a akcie len ako ná suroviny pre obchodovanie.
 • Nech sú talent alebo úsilie akékoľvek skvelé, niektoré vecí vyžadujú čas. Nestvorite dieťa za jeden mesiac, keď privediete deväť žien do iného stavu.
 • Keby história minulosti bola všetko, čo je k tejto hre potrebné, najbohatšími ľuďmi by boli knihovníci.
 • Kupujte len to, s čím by ste boli naprosto spokojní, keby sa trh na desať rokov zavrel.
 • Dnešný investor nemá zisk zo včerajšieho rastu.
 • Keby trhy boli výkonné bol by som pobudou s plechovým hrnčekom na ulici.
 • Pokiaľ ide o mňa, burza cenných papierov neexistuje. Je tu len ako pripomienka, aby sme vedeli, či niekto ponúka, aby sme robili niečo hlúpeho.
 • Veríme, že udelenie názvu investori inštitúciám, ktoré aktívne obchodujú, je ako niekoho nazývať, kto sa opakovane zapojuje do akcií na jeden večer, romantikom.
 • Nemáme, nikdy sme nemali a nikdy nebudeme mať názor na to, kde bude burza, úrokové sadzby, alebo obchodná činnosť od dnes  za rok.
 • U miliardárov, ktorých poznám, peniaze len odhaľujú ich základné vlastnosti. Ak boli cvokovia pred tým, než mali peniaze, sú teraz jednoducho cvokovia s miliardou

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

india, požiar

Požiar zábavného centra v Indii pripravil o život 24 ľudí, zomrelo aj mnoho detí

25.05.2024 18:22, aktualizované: 20:39

Polícia zadržala majiteľa a manažéra centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 56279x
Priemerná čítanosť článkov: 828x

Autor blogu

Odkazy